Fe allwn i fod yn bopeth i chi am bris isel, isel heddiw ...

Edrych

Nid yw'r cynnwys ar fy safle wedi bod yn arbennig o gryf yn ystod yr wythnos ddiwethaf - mae'n ddrwg gennyf os oes unrhyw un ohonoch yn siomedig. Rydw i wedi bod yn eithaf prysur yn datblygu llond llaw o geisiadau gartref. Yr hyn nad ydw i'n ei wneud o ran cynnwys, rwy'n gobeithio gwneud iawn mewn rhai ategion. Yn y gwaith, rydyn ni'n paratoi ar gyfer datganiad meddalwedd mawr ac mae gen i brosiect arddangos sy'n mynd i ddarparu modd i hunan-arddangos rhai o'r nodweddion pwysicaf. Mae yna lawer yn pwyso ar fy llwyddiant ac mae gen i adnoddau prin i'w gyflawni felly mae'n her.

Mae'r holl brosiectau'n symud ymlaen yn braf a byddaf yn cwrdd â therfynau amser, mae'n cymryd rhai wythnosau gwaith trwm yn unig. Yn ogystal, rwy'n ail-werthuso fy nghyflogaeth amser llawn ac yn rhoi rhywfaint o ystyriaeth ofalus i'm dyfodol yno ac yn ei bwyso gyda rhai cyfleoedd cryf y tu allan. Mae'n gas gennych adael cyflogwr gwych, ond weithiau mae'n rhaid i waith ddod i lawr i economeg syml. Nid wyf yn hoffi talu sylw i arian o ran swydd, ond rwyf wedi bod yn gweithio gyda'r gobaith o ddal i fyny i'm hincwm gwpl o flynyddoedd yn ôl pan oeddwn yn ymgynghori. Mae wedi dod yn amlwg na fydd hynny'n digwydd os arhosaf yn cael fy rhoi. Gyda mab yn cychwyn yn y Brifysgol y cwymp hwn, mae'n rhaid i mi wneud rhai addasiadau a'u gwneud yn gyflym.

Rwyf wrth fy modd â newid ac rwy'n hynod obeithiol am fy nghyfleoedd. Bron i mi adael am gychwyn ychydig fisoedd yn ôl, ond nid oedd yr amseru yn iawn. Mae'n edrych yn eithaf da, nawr, serch hynny. Ychydig iawn o bobl sy'n gallu ailddechrau eu bod wedi cynorthwyo corfforaethau o Ynys Vancouver i Wlad yr Iâ i Awstralia i weithredu amcanion marchnata strategol ar-lein, integreiddio ac awtomeiddio. Mae fy nghleientiaid wedi bod yn rhai o'r mwyaf yn y byd, gan gynnwys The Indianapolis Colts, The Home Depot, United Airlines, Icelandair, Liberty Mutual, Goodyear, Hotels.com, AG Edwards, a llu o gwmnïau ac asiantaethau datblygu eraill rhyngddynt. Cyn hynny, fe wnes i adeiladu rhaglen post uniongyrchol gwerth miliynau o ddoleri ar gyfer papur newydd o bwys. Mae llwyddiant yn magu hyder, felly rwy'n eithaf hyderus y gallaf droi unrhyw gwmni o gwmpas Marchnata a Thechnoleg.

Fel Ymgynghorydd Integreiddio a Rheolwr Cynnyrch, fy nghyfrifoldebau fu ymgynghori â busnesau, nodi'r cyfleoedd, a gweithredu ar yr ateb priodol ar eu cyfer. Mae fy nghyfrifoldebau cyfredol yn canolbwyntio ar gydymffurfio CAN-SPAM, dylunio Rhyngwyneb Defnyddiwr, Hygyrchedd, Defnyddioldeb, API a datblygu nodwedd. Rwyf hefyd yn hyddysg mewn Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol, Dadansoddeg a Optimeiddio Peiriannau Chwilio. Heck, cefais fy enw mewn print eleni hyd yn oed gyda rhai cyflwyniadau y gwnes i Llyfr Chris Baggott, Email Marketing by the Numbers.

Edrychaf ymlaen at barhau â'r math hwn o waith - naill ai trwy fy nghwmni ymgynghori fy hun neu drwy swydd ar lefel Cyfarwyddwr / Gweithredol mewn cwmni arall. Mae gen i ddiddordeb hefyd hir-dymor perthnasoedd contract. Gwireddu breuddwyd fyddai dechrau ymgynghori o dan fy nghwmni fy hun eto. Alla i ddim gadael Indianapolis - mae fy mhlant wrth eu boddau yma ac maen nhw'n byw yn agos at eu Mam. Felly os oes cyfle i weithio o bell, rydw i i gyd am hynny hefyd. Edrychaf ymlaen at blymio pen i rai heriau newydd, Optimeiddio Peiriannau Chwilio efallai. Rwyf wedi cael rhai canlyniadau gwych gyda'r wefan hon ac rwy'n gwybod y gallwn ei wneud ar gyfer unrhyw un arall.

O… a fydda i byth yn rhoi’r gorau i’r blog! 😉

6 Sylwadau

 1. 1

  Mae'n braf cael ychydig o gynigion demtasiwn o gwmpas. Ychydig fisoedd yn ôl cefais gynnig 100K i weithio am flwyddyn yn Qatar, gwlad fach y tu allan i Irac, fel gweinyddwr rhwydwaith.

  Byddai hynny wedi cynnig demtasiwn i mi 8 mlynedd yn ôl, ond nawr gyda gwraig a mab 9 mis oed, ni allech chi fy nhynnu allan o'r fan hyn pe byddech chi'n ceisio!

 2. 2

  Gadewais gyflogaeth amser llawn 3 mis yn ôl i gychwyn cwmni newydd, ac nid wyf erioed wedi teimlo cymaint o egni 🙂 oherwydd fy mod yn rhydd i weithio ar yr hyn yr wyf yn ei hoffi (o fewn rhai terfynau!) Rwy'n bod yn fwy creadigol nag y bûm erioed.

  Mae gen i fudd partner sy'n dod â digon o arian i mewn i gadw'r cwmni a ni i fynd, sy'n helpu!

  O, ac oni fydd eich cyflogwr presennol yn darllen y Doug hwn ac yn meddwl tybed beth sy'n digwydd? 🙂

 3. 3

  Doug,

  Gan eich bod yn ffrind personol da i mi, rydw i'n mynd i fod ychydig yn feirniadol yma a gosod eich post yn y categori “golchi dillad budr” yn gyhoeddus. Mae llawer ohonom yn aml yn beirniadu athletwyr proffesiynol am wneud y math hwn o ddatganiad (ee Terrell Owens, Randy Moss). Er ei bod yn wir eu bod yn parhau i gael eu cyflogi gan eraill ac yn cymeradwyo am waith cyffrous yn eu swyddi, mae eu cymeriad yn mynd yn eithaf llychwino dros amser.

  Randy

  • 4

   Waw, yn bendant nid dyna oedd bwriad y swydd, Randy. Mewn gwirionedd, nid oes gennyf ddim byd ond pethau da i'w dweud am fy nghyflogwr presennol. Nid oes 'golchdy budr' yn y post o gwbl. Rwy'n dal yn gwbl ymrwymedig iddynt ac yn meddwl mai nhw yw'r gorau i mi weithio iddo erioed.

   Nid oedd hon yn swydd a wthiwyd mewn unrhyw ffordd i faeddu fy nghyflogwr presennol neu olchfa aer budr - mae'n swydd i 'brofi'r dyfroedd' a gweld pa gyfleoedd a allai fod ar gael nad wyf yn ymwybodol ohonynt. Rwy'n cyrraedd croesffordd yn fy mywyd lle nad yw fy nodau'n cyfateb i'm cyfleoedd cyflogaeth cyfredol. Mae hynny mor syml ag y gallaf ei roi.

   Byddai'n well gen i fod yn agored ac yn onest am fy nymuniadau na chadw fy ngheg ynghau. Mae yna rai sy'n credu na ddylech chi ddweud unrhyw beth a cherdded allan y drws. Rwy'n poeni gormod am y cwmni hwn i wneud hynny. Dylent gydnabod beth yw fy anghenion a dylwn gydnabod beth yw eu hanghenion. Os oes gêm, rydw i mewn! Os na, mae'n rhaid i mi symud ymlaen gyda fy mywyd.

   Unwaith eto ... does dim 'golchdy budr' i siarad amdano.

   Regards,
   Doug

 4. 5

  Mae profi'r dyfroedd yn dda. Cael y cyflogwr presennol i ddarganfod amdano mewn post blog ... ddim cystal ... ond, rwy'n dyfalu eich bod eisoes wedi cael rhywfaint o sgwrs â nhw a thu hwnt i hynny nid yw'n ddim o'm busnes.

  Pob lwc.

  Os oes angen rhywfaint o gymorth rhan-amser arnoch, rhowch wybod i mi.

  • 6

   Helo Graydon,

   Nid wyf yn credu bod unrhyw syndod ar eu rhan - ond mae peth pryder. Rydw i wedi bod yn berson agored a gonest erioed ac wedi bod ers cryn amser. Dim ond ar ôl misoedd o drafod a gwneud penderfyniadau y daw'r swydd hon.

   Wrth gwrs, mae blogio yn dod â dimensiwn hollol newydd i sefyllfa fel hon. Nid yw'n rhywbeth y gallwch chi edrych arno mewn llawlyfr rheoli, mae hynny'n sicr! Rydym yn gweithio drwyddo, serch hynny.

   Diolch!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.