Fe allwn i fod yn bopeth i chi am bris isel, isel heddiw ...

Edrych

The content on my site hasn't been especially strong in the last week – sorry if any of you are disappointed. I've been pretty busy developing a handful of applications at home. What I'm not making up in content, I hope to make up in some plugins. At work, we're preparing for a major software release and I've got a demonstration project that's going to provide a means to self-demo some of the most important features. There's a lot weighing on my success and I have scarce resources to get it done so it's a challenge.

All of the projects are progressing nicely and I'll meet deadlines, it's just taking some heavy work weeks. As well, I'm re-evaluating my full-time employment and giving some careful consideration to my future there and weighing it with some strong opportunities on the outside. You hate to leave a great employer, but sometimes work has to come down to simple economics. I don't like paying attention to money when it comes to a job, but I've been working with the hope of catching up to my income a couple years ago when I was consulting. It's become clear that that's not going to happen if I stay put. With a son starting University this fall, I've got to make some adjustments and make them quickly.

I love change and I'm incredibly optimistic about my opportunities. I almost left am gychwyn a few months ago, but the timing just wasn't right. It's looking pretty good, now, though. Few folks can put on their resume that they've assisted corporations from Vancouver Island to Iceland to Australia to implement online strategic marketing objectives, integration, and automation. My clients have been some of the largest in the world, including The Indianapolis Colts, The Home Depot, United Airlines, Icelandair, Liberty Mutual, Goodyear, Hotels.com, A.G. Edwards, and a host of other development companies and agencies in between. Prior to that, I built a multi-million dollar direct mail program for a major newspaper. Success builds confidence, so I'm quite confident I can turn any company around when it comes to Marketing and Technology.

Fel Ymgynghorydd Integreiddio a Rheolwr Cynnyrch, fy nghyfrifoldebau fu ymgynghori â busnesau, nodi'r cyfleoedd, a gweithredu ar yr ateb priodol ar eu cyfer. Mae fy nghyfrifoldebau cyfredol yn canolbwyntio ar gydymffurfio CAN-SPAM, dylunio Rhyngwyneb Defnyddiwr, Hygyrchedd, Defnyddioldeb, API and feature development. I'm also well-versed in Geographic Information Systems, Analytics and Search Engine Optimization. Heck, I even got my name in print this year with some submissions I made to Chris Baggott's book, Email Marketing by the Numbers.

Edrychaf ymlaen at barhau â'r math hwn o waith - naill ai trwy fy nghwmni ymgynghori fy hun neu drwy swydd ar lefel Cyfarwyddwr / Gweithredol mewn cwmni arall. Mae gen i ddiddordeb hefyd hir-dymor contract relationships. A dream come true would be to begin consulting under my own company again. I can't leave Indianapolis – my kids love it here and they live close to their Mom. So if there's an opportunity to work remote, I'm all for that as well. I look forward to diving headfirst into some new challenges, perhaps Search Engine Optimization. I've had some fantastic results with this site and know I could do it for any other.

Oh… and I'll never give up the blog! 😉

6 Sylwadau

 1. 1

  Mae'n braf cael ychydig o gynigion demtasiwn o gwmpas. Ychydig fisoedd yn ôl cefais gynnig 100K i weithio am flwyddyn yn Qatar, gwlad fach y tu allan i Irac, fel gweinyddwr rhwydwaith.

  Byddai hynny wedi cynnig demtasiwn i mi 8 mlynedd yn ôl, ond nawr gyda gwraig a mab 9 mis oed, ni allech chi fy nhynnu allan o'r fan hyn pe byddech chi'n ceisio!

 2. 2

  Gadewais gyflogaeth amser llawn 3 mis yn ôl i gychwyn cwmni newydd, ac nid wyf erioed wedi teimlo cymaint o egni 🙂 oherwydd fy mod yn rhydd i weithio ar yr hyn yr wyf yn ei hoffi (o fewn rhai terfynau!) Rwy'n bod yn fwy creadigol nag y bûm erioed.

  Mae gen i fudd partner sy'n dod â digon o arian i mewn i gadw'r cwmni a ni i fynd, sy'n helpu!

  O, ac oni fydd eich cyflogwr presennol yn darllen y Doug hwn ac yn meddwl tybed beth sy'n digwydd? 🙂

 3. 3

  Doug,

  Gan eich bod yn ffrind personol da i mi, rydw i'n mynd i fod ychydig yn feirniadol yma a gosod eich post yn y categori “golchi dillad budr” yn gyhoeddus. Mae llawer ohonom yn aml yn beirniadu athletwyr proffesiynol am wneud y math hwn o ddatganiad (ee Terrell Owens, Randy Moss). Er ei bod yn wir eu bod yn parhau i gael eu cyflogi gan eraill ac yn cymeradwyo am waith cyffrous yn eu swyddi, mae eu cymeriad yn mynd yn eithaf llychwino dros amser.

  Randy

  • 4

   Waw, yn bendant nid dyna oedd bwriad y swydd, Randy. Mewn gwirionedd, nid oes gennyf ddim byd ond pethau da i'w dweud am fy nghyflogwr presennol. Nid oes 'golchdy budr' yn y post o gwbl. Rwy'n dal yn gwbl ymrwymedig iddynt ac yn meddwl mai nhw yw'r gorau i mi weithio iddo erioed.

   Nid oedd hon yn swydd a wthiwyd mewn unrhyw ffordd i faeddu fy nghyflogwr presennol neu olchfa aer budr - mae'n swydd i 'brofi'r dyfroedd' a gweld pa gyfleoedd a allai fod ar gael nad wyf yn ymwybodol ohonynt. Rwy'n cyrraedd croesffordd yn fy mywyd lle nad yw fy nodau'n cyfateb i'm cyfleoedd cyflogaeth cyfredol. Mae hynny mor syml ag y gallaf ei roi.

   Byddai'n well gen i fod yn agored ac yn onest am fy nymuniadau na chadw fy ngheg ynghau. Mae yna rai sy'n credu na ddylech chi ddweud unrhyw beth a cherdded allan y drws. Rwy'n poeni gormod am y cwmni hwn i wneud hynny. Dylent gydnabod beth yw fy anghenion a dylwn gydnabod beth yw eu hanghenion. Os oes gêm, rydw i mewn! Os na, mae'n rhaid i mi symud ymlaen gyda fy mywyd.

   Unwaith eto ... does dim 'golchdy budr' i siarad amdano.

   Regards,
   Doug

 4. 5

  Mae profi'r dyfroedd yn dda. Cael y cyflogwr presennol i ddarganfod amdano mewn post blog ... ddim cystal ... ond, rwy'n dyfalu eich bod eisoes wedi cael rhywfaint o sgwrs â nhw a thu hwnt i hynny nid yw'n ddim o'm busnes.

  Pob lwc.

  Os oes angen rhywfaint o gymorth rhan-amser arnoch, rhowch wybod i mi.

  • 6

   Helo Graydon,

   Nid wyf yn credu bod unrhyw syndod ar eu rhan - ond mae peth pryder. Rydw i wedi bod yn berson agored a gonest erioed ac wedi bod ers cryn amser. Dim ond ar ôl misoedd o drafod a gwneud penderfyniadau y daw'r swydd hon.

   Wrth gwrs, mae blogio yn dod â dimensiwn hollol newydd i sefyllfa fel hon. Nid yw'n rhywbeth y gallwch chi edrych arno mewn llawlyfr rheoli, mae hynny'n sicr! Rydym yn gweithio drwyddo, serch hynny.

   Diolch!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.