Technoleg NewyddChwilio Marchnata

Rheoli Cynnyrch: Tawelwch yw Llwyddiant sy'n aml yn Ddi-gyfeiriad

DistawrwyddBod yn Rheolwr Cynnyrch ar gyfer Inc 500 SaaS mae'r cwmni wedi bod yn foddhaus ac yn hynod heriol.

Gofynnwyd imi unwaith a oedd swydd arall yn y cwmni yr hoffwn ei chael ... yn onest, nid oes sefyllfa well na Rheolwr Cynnyrch. Rwy'n amau ​​bod Rheolwyr Cynnyrch mewn cwmnïau meddalwedd eraill yn cytuno. Os ydych chi'n pendroni beth mae Rheolwr Cynnyrch yn ei wneud, mae'r disgrifiadau swydd yn amrywio'n fawr o gwmni i gwmni.

Mewn rhai busnesau, mae Rheolwr Cynnyrch yn llythrennol yn cyfarwyddo ac yn berchen ar ei gynnyrch ac yn atebol am lwyddiant neu fethiant y Cynnyrch hwnnw. Yn fy ngwaith, mae Rheolwr Cynnyrch yn tywys, yn blaenoriaethu ac yn helpu i ddylunio nodweddion ac atebion ym maes y cymhwysiad y mae'n gyfrifol amdano.

Mae distawrwydd yn euraidd

Ni ellir mesur llwyddiant yn uniongyrchol mewn doleri a sent bob amser. Fe'i mesurir yn aml yn tawelwch. Bydd doleri a sent yn dweud wrthych pa mor gystadleuol yw eich nodweddion yn y diwydiant, ond distawrwydd yw'r mesur mewnol o lwyddiant:

  • Tawelwch gan Dimau Datblygu sy'n darllen eich Gofynion a'ch Achosion Defnydd ac sy'n gallu eu deall a'u gweithredu.
  • Tawelwch gan Dimau Marchnata sy'n cydnabod gwerth eich cynnyrch ac sy'n gallu ei ddangos mewn deunydd.
  • Tawelwch gan Dimau Gwerthu sy'n brysur yn gwerthu i ragolygon sydd angen eich nodweddion.
  • Tawelwch gan Dimau Gweithredu sy'n gorfod egluro'ch nodweddion a'u rhoi ar waith gyda chwsmeriaid newydd.
  • Tawelwch gan Dimau Gwasanaeth Cwsmeriaid sy'n gorfod ateb y galwadau ffôn ac egluro problemau neu heriau sy'n gysylltiedig â'ch nodweddion.
  • Tawelwch gan Dimau Gweithredu Cynnyrch sy'n gorfod delio â'r gofynion y mae eich nodweddion yn eu rhoi ar y Gweinyddwyr a'r Lled Band.
  • Tawelwch gan Dimau Arweinyddiaeth nad yw cleientiaid allweddol yn cwyno am eich penderfyniadau yn amharu arnynt.

Mae distawrwydd yn aml yn mynd heb ei roi

Y broblem gyda distawrwydd, wrth gwrs, yw nad oes unrhyw un yn sylwi arno. Ni ellir mesur distawrwydd. Yn aml nid yw distawrwydd yn cael taliadau bonws na hyrwyddiadau i chi. Rwyf wedi bod trwy sawl datganiad mawr nawr ac wedi cael fy mendithio â distawrwydd. Mae pob un o'r nodweddion y bûm yn gweithio gyda Thimau Datblygu i'w dylunio a'u gweithredu wedi arwain at werthiannau ychwanegol a dim cynnydd mewn materion gwasanaeth cwsmeriaid.

Dwi erioed wedi cael fy nghydnabod am hyn ... ond dwi'n iawn gyda hynny! Rwy'n fwy hyderus yn fy ngalluoedd nag y bûm erioed. Os distawrwydd yw pen y gynffon, gallaf eich sicrhau bod llawer mwy o sŵn ar y pen blaen. Mae bod yn Rheolwr Cynnyrch llwyddiannus yn gofyn am angerdd a gofynion anhygoel yng nghamau cynllunio datganiadau a mapiau ffordd. Fel Rheolwr Cynnyrch, rydych chi'n aml yn cael eich hun yn groes i Reolwyr Cynnyrch, Arweinwyr, Datblygwyr eraill, a hyd yn oed gyda Chleientiaid.

Os na fyddwch yn sefyll yn ôl eich dadansoddiad a'ch penderfyniadau, efallai y byddwch mewn perygl i'ch cleientiaid, eich rhagolygon, a dyfodol eich cwmni a'ch cynhyrchion. Os ydych chi'n syml yn dweud ie i ofynion arweinyddiaeth neu ofynion datblygwyr, gallwch chi ddinistrio profiad defnyddiwr eich cleientiaid. Yn aml gallwch chi gael eich hun hyd yn oed yn groes i'ch pennaeth a'ch cydweithwyr eich hun.

Nid yw Rheoli Cynnyrch yn swydd i bawb!

Mae hynny'n llawer o bwysau ac mae'n gofyn am bobl sy'n gallu gweithio trwy'r pwysau hwnnw a gwneud y penderfyniadau anodd. Nid yw'n hawdd edrych pobl yn wyneb a dweud wrthyn nhw eich bod chi'n symud i gyfeiriad gwahanol a pham. Mae'n gofyn am arweinwyr cryf a fydd yn eich cefnogi ac yn eich dal yn atebol am lwyddiant neu fethiannau eich cynnyrch. Arweinwyr sy'n ymddiried ynoch chi i wneud y penderfyniadau priodol.

Mae hefyd angen gwerthfawrogiad am dawelwch.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

4 Sylwadau

  1. Doug gwnaethoch ei hoelio gyda'r swydd hon. Er bod rhywfaint o adborth mawr (dwi'n ei wneud), mae distawrwydd mewn gwirionedd yn fath o adborth nad yw'n cael ei ystyried yn aml. A chydnabyddiaeth? Mae llawer o reolwyr yn anwybyddu sgiliau AD syml, yn anghofus sut y gall sylw cadarnhaol syml effeithio ar forâl eu gweithwyr.

  2. Diddorol! Nid oes unrhyw gydnabyddiaeth a distawrwydd yn well na chael ei gydnabod fel y boi a sgrechiodd bopeth i fyny - wrth wneud llawer o sŵn. Bydd gennych swydd yn y bore o hyd! Ond, mae'n rhaid i chi wneud rhywfaint o sŵn o hyd, gwnewch yn siŵr bod pobl yn gwybod eich bod chi'n dal i gicio.

  3. Syr, Mae distawrwydd i mi yn ansawdd sy'n fwy neu'n llai cynhenid ​​iawn. Mae'r wobr am y distawrwydd yn bendant ond os yw'n cydamseru â'r bersonoliaeth a'r gwaith a wneir gan yr unigolyn ... Boed yn faes Datblygu Cynnyrch neu fel arall ...

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol