Y Gyfrinach o Adeiladu Eich Brand fel Nike neu Coca-Cola

Mae Nike yn cyflwyno nifer o gynhyrchion i'r athletwr cystadleuol
Mae Nike yn cyflwyno nifer o gynhyrchion i'r athletwr cystadleuol.

Yn strwythur brandio America, dim ond dau fath o frand sydd mewn gwirionedd: canolbwyntio ar y defnyddiwr or canolbwyntio ar gynnyrch.

Os ydych chi'n mynd i wneud unrhyw waith yn edrych o gwmpas gyda'ch brand, neu os ydych chi'n cael eich talu i daflu o gwmpas gyda brand rhywun arall, byddech chi'n gwybod yn well pa fath o frand sydd gennych chi. Mae'r rheolau ar sut i weithio o amgylch pob un yn wahanol IAWN ac yn ymestyn yr holl ffordd i lawr i negeseuon, datblygu cynnyrch newydd, dewis sianel, nodweddion / buddion cynnyrch, neu unrhyw ddewis Datblygu Cynnyrch neu Farchnata arall.

Wrth gwrs, rydych chi'n mynd i ofyn: “Onid yw pob cwmni brand i fod i ganolbwyntio ar y defnyddiwr A’r cynnyrch?” Wel, ie. Ond beth sy'n bwysig yma beth mae'r brand wedi'i ganoli o'i gwmpas, a sut mae'n bwriadu tyfu. Dewch i ni blymio i mewn:

Brand sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr

Mae brand sy'n canolbwyntio ar y cwsmer yn nodi math allweddol o ddefnyddiwr, ac yna'n darparu cynhyrchion sy'n diwallu anghenion y defnyddiwr yn obsesiynol. Mae'r map o'r math hwn o frand yn edrych fel hyn:

Nike yn darparu lluosog =
Enghreifftiau o rai brandiau gwych sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr: Nike, Apple, BMW, Harley-Davidson

Yn achos Nike, mae'r brand wedi'i ganoli o amgylch y Athletwr Cystadleuol. Mae Nike yn canolbwyntio eu holl sylw ar yr Athletwr, ond yn cyflawni llawer mwy nag esgidiau; maent yn cyflwyno'r holl gynhyrchion cyfagos y mae eu hangen ar yr Athletwr i gael profiad. Er enghraifft, mewn pêl-fasged mae Nike yn gwerthu'r esgidiau, y cynhesu, y siorts, y crys, y band pen, y botel ddŵr, y bag athletau, y tywel, a'r bêl. Yr unig beth nad ydyn nhw'n ei werthu yw'r cwrt pêl-fasged, ond mae'n debyg eu bod nhw'n ei noddi.

Gall y syniad eu bod yn gwerthu pob un o'r cynhyrchion pêl-fasged hyn ymddangos fel pwynt bach, ond nid yw. Mae'n rhan annatod o'r hyn sy'n gwneud Nike yn frand mor wych sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr. Dechreuon nhw fel cwmni esgidiau, ac maen nhw wedi gorffen fel Y lle i fynd am brofiad Athletau. Maent wedi lapio llinellau cynnyrch lluosog, gan ddefnyddio sawl ffatri, gyda thechnolegau lluosog, yn un syniad pêl-fasged cydlynol.

I gyferbynnu'r pwynt hwn: Pe bai Cole-Haan yn gwneud hyn o amgylch y Gweithiwr Proffesiynol Busnes. Byddai'n rhaid iddynt adeiladu cwmni a oedd nid yn unig yn gwerthu esgidiau gwisg, ond hefyd yn gwerthu siwtiau busnes, crysau gwisg, tei, bagiau dogfennau, ffolios, beiros a mygiau coffi. Dychmygwch y math o ymdrech datblygu cynnyrch y byddai'n ei gymryd i adeiladu'r holl linellau hynny. (dyna'n union ydyn nhw gwneud)

Brand sy'n Canolbwyntio ar Gynnyrch

Mae brand sy'n canolbwyntio ar gynnyrch yn nodi math allweddol o broblem, yna'n cyflwyno'r ateb yn obsesiynol i unrhyw fath o ddefnyddiwr sy'n dod ar draws y broblem honno. Mae'r map o'r math hwn o frand yn edrych fel hyn:

Canolbwyntiodd Coke ar ddosbarthu cola i luosog =
(Enghreifftiau o rai brandiau gwych sy'n canolbwyntio ar gynnyrch: Llanw, Crest, Kleenex, Coke, McDonalds, Marlboro, Google)

Mae Coca-Cola wedi gwneud gwaith clodwiw o ddatrys syched / boddhad problemau i bob math o gwsmeriaid. Nid yw Coke yn gwneud unrhyw beth heblaw cola, ond mae'n ei ddarparu mewn amrywiaeth mor eang o ffyrdd fel nad oes prin berson yn fyw nad yw'n deall y cynnyrch Coke yn ei gynnig.

Dim ond ychydig o gynhwysion (siwgr a chaffein) a dulliau dosbarthu (ffynnon, potel, can) y gallant eu newid a gallant daro unrhyw ddefnyddiwr allan yna. Ychydig o enghreifftiau: I'r teulu gartref: poteli 2 litr; ar gyfer y person sy'n ymwybodol o bwysau: caniau golosg diet 12 oz; ar gyfer y bwyty bwyd cyflym sydd eisiau llawer o werth: y ffynnon soda diddiwedd; ar gyfer noddwr bar y gwesty swancus: poteli gwydr 8 oz. Yr un cynnyrch, diwallu anghenion gwahanol gwsmeriaid.

Felly, pa fath o frand sydd gen i?

Mae prawf litmws hawdd ar gyfer pennu'r math o frand rydych chi'n gweithio gyda nhw. Ond yn gyntaf, nodyn ar pam mae angen i chi wybod hyn fel gweithiwr marchnata neu ddatblygu cynnyrch proffesiynol. Os ydych chi'n gwybod pa fath o frand ydych chi, mae'n dweud wrthych chi beth i beidio ei wneud.

Sef, peidiwch â newid y cwsmer os oes gennych frand sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, a pheidiwch â newid cynnyrch brand sy'n canolbwyntio ar gynnyrch. Rwy'n gwybod bod hyn yn swnio'n fud, ond rwyf wedi eistedd mewn gormod o gyfarfodydd Datblygu Cynnyrch i feddwl nad yw'n digwydd. Yn wir, dwi'n betio yn rhywle yn yr Eidal, mae yna weithiwr gwych yn Ferrari (cwsmer: macho speed guy) yn cynnig ei fod yn cyflwyno llinell SUV newydd (cwsmer: pêl-droed mam). Y cyfan oherwydd nad ydyn nhw'n deall eu ffocws.

Beth yw'r prawf litmws? Hawdd:

  1. Os ydych chi am roi logo'r brand yn rhywle ar eich corff, neu sticer eich car ag ef, mae'n a brand sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.
  2. Os ydych chi'n meddwl yn uchel am y brand, ond nad ydych chi am ei wisgo, mae'n a brand sy'n canolbwyntio ar gynnyrch.
  3. Os nad ydych chi naill ai eisiau gwisgo'r brand, neu'n meddwl yn uchel amdano, dim ond a brand drwg.

3 Sylwadau

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.