Nid yw Technoleg yn Arafu rhywfaint ... er Flop!

pŵer prosesu

Gordon E. Moore oedd cyd-sylfaenydd Intel a Fairchild Semiconductor a ysgrifennodd bapur 50 mlynedd yn ôl a oedd yn rhagweld dyblu nifer y cydrannau fesul cylched integredig bob blwyddyn. 10 mlynedd yn ddiweddarach, ym 1975, adolygodd y rhagolwg i bob 2 flynedd ... ac mae ei ragfynegiad wedi bod yn gywir ar y cyfan. Fe'i gelwir bellach yn Y Gyfraith Moore.

I ddarparu enghraifft, mae'r Apple Watch (yr wyf yn hapus yn berchen arno ac yn ei argymell yn fawr) mae ganddo bŵer prosesu tua 2 ffôn smart iPhone 4. Mae'n perfformio'n well na uwchgyfrifiadur 1985 Cray-2 ... ar eich arddwrn. Dyna'r gamp o ystyried ôl troed y ddyfais gyfan ac rwy'n cael amser caled yn meddwl bod Gordon Moore hyd yn oed yn meddwl y byddem ni heddiw.

Parhaodd sglodion cyfrifiadurol i gynyddu perfformiad wrth leihau maint, gan ganiatáu ar gyfer arloesiadau nad oedd peirianwyr erioed o'r farn eu bod yn bosibl. 40 mlynedd yn ôl, ni fyddai'r mwyafrif o bobl yn credu y byddem yn fuan yn gallu cyrchu gwybodaeth ddiderfyn o gledr eich llaw.

Beth mae hyn yn ei olygu i farchnatwyr? IMO, mae'n golygu ein bod yn y camau cynnar iawn o'r hyn y gellir ei gyflawni gydag optimeiddio marchnata traws-sianel a rhagweld marchnata. Modern analytics mae platfformau yn eithaf elfennol - dal tunnell o ddata a darparu adroddiadau syml. Mae systemau data mawr yn datblygu i yrru arloesedd yn y diwydiant marchnata i symud systemau adrodd i beiriannau rhagfynegol - a fydd yn gwella profiad y defnyddiwr a chanlyniadau marchnata.

Mae pŵer prosesu yn hanfodol oherwydd mae'r offer ar gyfer datblygu ar y llwyfannau diderfyn hyn yn dod yn haws ac yn haws i'w gwneud. Un enghraifft, neu gwrs, yw peiriannau cronfa ddata ddata fawr. Trwy ddatblygu peiriannau data ac ymholi hunan-optimeiddio, gall cwmnïau wthio adnoddau datblygu i adeiladu nodweddion newydd - nid tiwnio a phlicio cronfeydd data i redeg yn fwy effeithiol. Mae'r rhain yn amseroedd cyffrous!

Pŵer Prosesu