Cyfrinach: Tyfwch Eich Gwerthiant Siop Ar-lein Gyda'r Llwyfan Marchnata E-Fasnach Cyflawn Hwn

E-bost a SMS Platfform Marchnata Shopify - Cyfrinach

Mae cael platfform marchnata wedi'i optimeiddio'n dda ac awtomataidd yn elfen hanfodol o bob gwefan e-fasnach. Mae yna 6 cham gweithredu hanfodol y mae'n rhaid i unrhyw strategaeth farchnata e-fasnach eu defnyddio mewn perthynas â negeseuon:

  • Tyfu Eich Rhestr - Mae ychwanegu gostyngiad i'w groesawu, enillion deilliedig, hedfan allan, ac ymgyrchoedd bwriad gadael i dyfu eich rhestrau a darparu cynnig cymhellol yn hanfodol i dyfu eich cysylltiadau.
  • Ymgyrchoedd – Mae anfon e-byst croeso, cylchlythyrau parhaus, cynigion tymhorol, a thestunau darlledu i hyrwyddo cynigion a chynhyrchion newydd yn hanfodol.
  • Trosiadau - Mae atal ymwelydd rhag gadael gyda chynnyrch yn y drol trwy gynnig gostyngiad yn ffordd wych o gynyddu cyfraddau trosi.
  • Gadael Cert - Mae'n hanfodol atgoffa ymwelwyr bod ganddyn nhw gynhyrchion yn y drol, ac efallai mai dyma'r perfformiad gorau o unrhyw dacteg awtomeiddio marchnata.
  • Ymgyrchoedd Traws-Werth - Mae argymell cynhyrchion tebyg yn ffordd wych o gynyddu gwerth trol eich ymwelydd a gyrru gwerthiannau ychwanegol.
  • Cynigion Bar Gorau - Mae cael bar llywio o'r radd flaenaf ar eich gwefan sy'n hyrwyddo'r gwerthiant, y cynnig neu'r argymhelliad cynnyrch diweddaraf yn ysgogi ymgysylltiad ac addasiadau.
  • Cwsmer Winback – Unwaith y bydd cwsmer yn prynu oddi wrthych, mae ganddynt ddisgwyliad sydd wedi'i osod bellach, ac mae'n haws eu cael i brynu eto. Bydd nodyn atgoffa neu gynnig ag amser hir yn gyrru trosiadau.
  • Prynu Dilyniant - Mae adolygiadau yn hanfodol ar gyfer pob gwefan e-fasnach, felly mae cael e-bost dilynol sy'n gofyn am adolygiad, yn awgrymu cynhyrchion, neu ddim ond yn dweud diolch yn ffordd wych o gadw diddordeb eich cwsmeriaid.
  • Templedi – Mae templedi profedig y gwyddys eu bod yn gyrru yn agor, yn clicio drwodd, ac yn addasiadau yn hanfodol fel nad oes rhaid i farchnatwyr ymchwilio neu ddatblygu eu rhai eu hunain.

Llwyfan Marchnata e-fasnach Gyfrin

Mae Privy yn cynnig pob un o'r nodweddion hyn i ddarparu llwyfan marchnata e-fasnach cyflawn i'ch Shopify storio.

Cyfrin yw'r llwyfan a adolygwyd fwyaf yn y Shopify Siop apiau… gyda dros 600,000 o siopau yn defnyddio eu platfform! Nid yn unig y mae ganddyn nhw un o'r llwyfannau mwyaf fforddiadwy, mae gan Privy hefyd gasgliad helaeth o adnoddau ar-lein i chi ddysgu sut i farchnata'ch siop ar-lein yn well.

Hyd yn oed os nad ydych wedi cofrestru, byddwn yn argymell yn gryf eich bod yn cofrestru ac yn derbyn Cyfrinachau Calendr Gwyliau eFasnach. Mae'n galendr y gallwch ei lawrlwytho, ei argraffu, a'i gadw wrth law ... mae ganddo hyd yn oed le i nodiadau. Byddant hefyd yn anfon e-bost atoch gyda nodiadau atgoffa ysbrydoledig a misol fel na fyddwch byth yn colli gwyliau arall.

Rhowch gynnig ar Gyfrinach Am Ddim

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy nghysylltiadau cyswllt ar gyfer Cyfrin ac Shopify yn yr erthygl hon.