PRISM: Fframwaith i Wella Eich Trosiadau Cyfryngau Cymdeithasol

cymdeithasol cyfryngau marchnata

Y gwir amdani yw nad ydych fel arfer yn gwerthu ar sianeli cyfryngau cymdeithasol ond gallwch gynhyrchu gwerthiannau o'r cyfryngau cymdeithasol os byddwch yn gweithredu proses ben i ben lawn.

Mae ein fframwaith 5 cam PRISM yn broses y gallwch ei defnyddio i wella trosi cyfryngau cymdeithasol.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i amlinellu'r Fframwaith 5 cam a chamu trwy offer enghreifftiol y gallwch eu defnyddio ar gyfer pob cam o'r broses.

Dyma PRISM:

prism
Y fframwaith PRISM

Er mwyn adeiladu eich PRISM mae angen i chi gael proses, cynnwys a'r offer cywir. Ar gyfer pob cam o PRISM mae yna wahanol offer sy'n berthnasol.

P i Bobl

I fod yn llwyddiannus ar gyfryngau cymdeithasol mae angen i chi gael cynulleidfa. Mae angen i chi adeiladu cynulleidfa yn gyson ond mae angen i chi ddadansoddi'ch cynulleidfa hefyd i sicrhau bod y gynulleidfa'n berthnasol. Nid oes diben cael miliwn o ddilynwyr os nad ydynt yn berthnasol.

Offeryn enghreifftiol i'w ddefnyddio yw Affinio sy'n darparu dadansoddiad manwl o'ch dilynwyr Twitter. Gallwch ddefnyddio'r offeryn am ddim os oes gennych lai na 10,000 o ddilynwyr. Ar gyfer pob platfform mae angen i chi ddadansoddi'ch cynulleidfa yn rheolaidd i sicrhau ei fod yn berthnasol.

R ar gyfer Perthynas

Er mwyn cael eich cynulleidfa i roi sylw i chi, mae angen i chi adeiladu perthynas â'ch cynulleidfa. Rydych chi'n adeiladu perthynas ar raddfa gan ddefnyddio cynnwys neu'n adeiladu perthynas ar sail 1 i 1 gyda dylanwadwyr allweddol.

Er mwyn meithrin perthnasoedd mae angen i chi ddefnyddio teclyn rheoli cyfryngau cymdeithasol fel Agorapulse. Bydd Agorapulse yn nodi pobl yn eich nant sef y dylanwadwyr neu'r bobl sy'n ymgysylltu'n rheolaidd â chi yn rheolaidd. Ni allwch adeiladu perthnasoedd â phawb ar sail 1 i 1 felly mae angen i chi gadw llygad ar y dylanwadwyr neu'r ymgysylltwyr.

I ar gyfer Traffig Mewnol

Nid yw sianeli cyfryngau cymdeithasol ar gyfer cynhyrchu gwerthiannau felly mae angen i chi weithredu tactegau penodol i yrru traffig o'r cyfryngau cymdeithasol i'ch gwefan. Gallwch hefyd yrru traffig trwy ddulliau eraill, er enghraifft, trwy ddefnyddio blog.

Un offeryn gwych i'ch helpu chi i nodi geiriau allweddol i greu cynnwys o gwmpas yw Semrush. Er enghraifft, gallwch roi enw eich cystadleuydd i mewn a darganfod y 10 cyfuniad allweddair gorau sy'n gyrru traffig i'w gwefan. Yna gallwch chi greu cynnwys o amgylch yr allweddeiriau hyn neu debyg.

S ar gyfer Tanysgrifwyr ac Ail -getio Cymdeithasol

Ni fydd y mwyafrif o'ch ymwelwyr cymdeithasol yn prynu ar yr ymweliad cyntaf felly mae angen i chi geisio dal eu manylion defnyddio e-bost.  Optinmonster yw un o'r offer cipio e-bost gorau sydd ar gael.

Os nad yw ymwelwyr yn darparu eu cyfeiriad e-bost gallwch chi o hyd ail-bostio'r ymwelwyr hyn gyda hysbysebion ar Facebook neu lwyfannau eraill.

M ar gyfer Monetization

Yna mae angen i chi adeiladu sianeli gwerthu sy'n trosi'ch ymwelwyr neu danysgrifwyr e-bost yn werthiannau. Un o'r rhannau mwyaf hanfodol i monetization yw sefydlu mesuriad ar gyfer pob cam o'ch twndis.  Trosi yn offeryn gwych ar gyfer gwneud hyn.

Crynodeb

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn wych ar gyfer adeiladu cynulleidfa ac ymwybyddiaeth ohonoch chi, eich cwmni, eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau.

Ond…. mae hefyd yn wych ar gyfer cynhyrchu gwerthiannau os byddwch chi'n gweithredu proses o'r dechrau i'r diwedd yn llawn. Mae angen i chi ddeall pob cam o'r broses gwerthu cymdeithasol a gweithredu tactegau penodol a defnyddio offer penodol ar gyfer pob cam.

A allwch chi ddefnyddio'r fframwaith hwn ar gyfer gwerthu cyfryngau cymdeithasol?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.