Sut mae Ymchwil Sylfaenol yn Troi Brandiau yn Arweinwyr Diwydiant

ymchwil gynradd

Mae marchnatwyr wedi troi at farchnata cynnwys, cyfryngau cymdeithasol, hysbysebu brodorol a dwsinau o strategaethau marchnata eraill i adeiladu perthnasoedd â'u cynulleidfaoedd targed. Mae gweithwyr proffesiynol marchnata yn chwilio'n gyson am dechnegau a strategaethau newydd i adeiladu awdurdod a hunaniaeth eu brand. Un ffordd unigryw y mae sawl cwmni'n dangos eu statws fel arweinwyr diwydiant yw trwy greu unigryw ymchwil gynradd mae hynny'n gredadwy ac yn ddefnyddiol i'w darllenwyr.

Diffiniad Ymchwil i'r Farchnad Sylfaenol: Gwybodaeth sy'n dod yn uniongyrchol o'r ffynhonnell - hynny yw, darpar gwsmeriaid. Gallwch chi lunio'r wybodaeth hon eich hun neu logi rhywun arall i'w chasglu ar eich rhan trwy arolygon, grwpiau ffocws a dulliau eraill. Diffiniad gan Entrepreneur

Janna Finch, Golygydd Rheoli yn Cyngor Meddalwedd, cwmni ymchwil sy'n darparu adolygiadau am ddim o feddalwedd marchnata, yn ddiweddar datblygu adroddiad mae hynny'n darparu pedair enghraifft o gwmnïau a ddefnyddiodd ymchwil gynradd fel strategaeth frandio effeithiol. Fe benderfynon ni ddal i fyny â Finch a gweld pa wybodaeth ychwanegol roedd yn rhaid iddi ei rhannu ynglŷn â defnyddio'r strategaeth hon. Dyma beth oedd ganddi i'w gynnig:

Sut gall ymchwil sylfaenol helpu i adeiladu awdurdod brand?

Mae marchnatwyr yn gwybod nad yw cyhoeddi gwybodaeth sydd wedi'i rhannu drosodd a throsodd yn ddigon i gynyddu perfformiad chwilio neu ddatblygu darlleniad a greodd arweiniadau ac addasiadau. Nid yw hwn yn rysáit ar gyfer llwyddiant, ac ni fydd gwahaniaethwch eich brand o frandiau eraill.

Mae cynnwys gwreiddiol o ansawdd uchel yn ffordd wych o godi uwchlaw sŵn eich cystadleuwyr ac mae ymchwil sylfaenol yn gweddu'n berffaith i'r bil. Mae ymchwil sylfaenol, o'i weithredu'n iawn, yn darparu cynnwys unigryw i'ch rhagolygon ac nad yw i'w gael yn unman arall oherwydd ei fod yn newydd.

Mae manteision sylweddol i gyhoeddi ymchwil sylfaenol:

  1. Y cynnwys yn cael ei rannu: Mae pobl bob amser yn chwilio am ddeunydd newydd a chyffrous ac yn osgoi cynnwys sydd wedi'i ddosbarthu gannoedd o weithiau gyda troelli ychydig yn wahanol. Mae gan ymchwil wreiddiol well siawns o fod yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol, sy'n golygu y bydd pobl yn fwy tebygol o'i drydar, fel ef, ei binio neu flogio amdano.
  2. It yn tynnu sylw at eich awdurdod ar y pwnc: Nid tasg hawdd yw ymgymryd â phrosiect ymchwil sylfaenol. Mae'n gofyn am lawer o oriau ac ymroddiad dyn. Mae pobl yn cydnabod hyn ac yn gwybod pe bai'ch cwmni'n ddigon difrifol i ymgymryd â phrosiect ymchwil mawr, mae'n debygol y byddwch chi'n awdurdod ar y pwnc.
  3. Mae gan awdurdod adeiladu hefyd Goblygiadau SEO. Po fwyaf o bobl sy'n ymddiried yn eich brand ac yn parchu'ch cynnwys, y mwyaf y bydd eich deunydd yn cael ei rannu a'i gysylltu ag ef. Mae peiriannau chwilio yn penderfynu, os yw'ch cynnwys yn cael ei rannu'n drwm, yna mae'n debygol ei fod yn adnodd gwerthfawr. Os yw Google yn gweld y gydberthynas hon yn eich cynnwys, bydd gan eich brand fwy o awdurdod ac yn dechrau ymddangos yn uwch mewn SERPs a bydd mwy o bobl yn ymweld â'ch gwefan. Mae mwy o ymwelwyr fel arfer yn golygu mwy o drawsnewidiadau.

Pam mae adeiladu brand awdurdodol ar y Rhyngrwyd yn hanfodol i fusnesau?

Mae pobl yn tueddu i chwilio am gwmnïau oherwydd eu bod yn ymddiried yn eu brand, neu eu bod yn darparu'r wybodaeth yr oeddent yn chwilio amdani, neu eu bod wedi cael profiad cadarnhaol yn y gorffennol. Trwy adeiladu mwy o awdurdod brand, rydych chi hefyd yn adeiladu ymddiriedaeth. Pan fydd pobl yn ymddiried yn eich cwmni ac yn eich ystyried yn arweinydd, gall arwain yn y pen draw at fwy o arweinwyr a refeniw.

Mae hyn yn arbennig o bwysig ar y Rhyngrwyd. Po fwyaf awdurdodol eich brand, y mwyaf tebygol y bydd yn uchel yn y canlyniadau chwilio. Po uchaf y mae eich busnes yn ei restru ar dudalen canlyniadau chwilio Google, y mwyaf gweladwy yw eich brand, a mwy o welededd yn golygu mwy o refeniw. Yn syml, nid oes unrhyw un byth yn prynu o wefan na allant ddod o hyd iddi.

A oes enghraifft o frand sydd wedi gweithredu'r strategaeth farchnata hon yn llwyddiannus?

Mae yna sawl cwmni sydd wedi defnyddio ymchwil sylfaenol yn llwyddiannus i adeiladu awdurdod eu brand. Cafodd un cwmni yn arbennig lwyddiant rhyfeddol wrth weithredu'r strategaeth hon - Moz. Mae Moz wedi bod yn awdurdod ar optimeiddio peiriannau chwilio (SEO) ers bron i ddegawd. Fodd bynnag, mewn ymgais i gynnal eu statws fel prif ffynhonnell i adnoddau SEO, maen nhw hefyd yn edrych tuag at ymchwil sylfaenol.

Arolygodd Moz dros 120 o brif farchnatwyr SEO i gasglu eu barn ar fwy nag 80 o ffactorau graddio peiriannau chwilio. Casglodd Moz y data a datblygu graffiau a chrynodebau data hawdd eu darllen ar gyfer darllenadwyedd a rhanadwyedd mwyaf. Roedd eu penderfyniad i droi at chwiliad cynradd yn hynod lwyddiannus oherwydd eu bod wedi darparu ymchwil ddefnyddiol a chredadwy i farchnatwyr SEO na allai neb arall ei gynnig. Enillodd yr ymdrech hon bron i 700 o gysylltiadau a mwy na 2,000 o gyfranddaliadau cymdeithasol (a chyfrif!). Mae'r math hwn o welededd nid yn unig yn cynyddu awdurdod eu brand, ond mae hefyd yn cadarnhau eu henw da fel ffynhonnell barchus o wybodaeth SEO ac arferion gorau.

Pa awgrymiadau sydd gennych chi ar gyfer cwmnïau eraill sy'n ystyried defnyddio ymchwil sylfaenol i adeiladu awdurdod eu brand?

Deall bod creu ymchwil sylfaenol o ansawdd uchel yn cymryd llawer o amser ac ymdrech. Fel gydag unrhyw brosiect mawr, mae strategaeth a chynllunio yn hollbwysig. Dyma ychydig o gwestiynau y dylech eu gofyn i chi'ch hun cyn i chi ddechrau casglu data:

  1. Beth ydw i eisiau ei ddarganfod?
  2. Sut alla i gasglu'r math hwn o wybodaeth? Gofynnwch i'ch hun ai’r ffordd orau i gasglu’r data yw creu arolwg y gellir ei rannu, neu gyfweld â grŵp bach o arbenigwyr, neu a allwch chi gasglu’r data trwy wneud eich arsylwadau eich hun.
  3. Sut y bydd canfyddiadau'r prosiect hwn yn ddefnyddiol i'm cwsmeriaid neu gynulleidfa? Gallwch chi fynd trwy'r holl gynigion a gwaith caled o gasglu data o ansawdd, ond os nad yw'n ddefnyddiol, yn ddiddorol ac yn hawdd ei rannu, sut y bydd yn helpu i adeiladu eich awdurdod?

Os ewch i'r afael â'r cwestiynau hyn rydych eisoes ar y blaen i lawer o'ch cystadleuwyr.

A ydych erioed wedi defnyddio ymchwil sylfaenol i ddyrchafu awdurdod eich brand? Rhannwch eich stori neu'ch sylwadau isod.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.