7 Strategaethau a Ddefnyddir wrth Wybodaeth Prisio wedi'u Diffinio

deallusrwydd prisio ugam

Yn y IRCE, Roeddwn i'n gallu eistedd i lawr gyda Mihir Kittur, cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Arloesi yn Ugam, data mawr analytics platfform sy'n grymuso cwmnïau masnach i wneud camau amser real sy'n cynyddu perfformiad refeniw. Cyflwynodd Ugam yn y digwyddiad i drafod prisio a sut y gallai cwmnïau osgoi prisio rhyfeloedd. Trwy ddefnyddio signalau galw defnyddwyr a gasglwyd ar-lein a'u cynnwys yn strategaethau prisio eu cleientiaid, mae Ugam wedi gallu gwella perfformiad categori trwy optimeiddio amrywiaeth a chynnwys ynghyd â phris.

Dyma 7 Strategaeth Brisio wedi'u Diffinio

  1. Monitro Prisiau Cystadleuol yn ddull o olrhain prisiau cystadleuwyr i gael gwell dealltwriaeth o safleoedd prisiau manwerthwyr yn y farchnad. Mae Deallusrwydd Prisiau a Monitro Prisiau Cystadleuol yn aml yn cael eu defnyddio'n gyfnewidiol.
  2. Elastigedd Prisiau Cystadleuol yw'r mesur o sut mae eich gwerthiant cynnyrch yn ymateb i newid ym mhris cystadleuydd.
  3. prisio Dynamic yw'r cysyniad o brisio eitemau yn seiliedig ar amodau amrywiol y farchnad. Mae'n arfer o bennu prisiau'n ddeinamig (mewn modd hylifol) yn seiliedig ar gyflenwad, galw, math o gwsmeriaid a / neu ffactorau eraill, fel y tywydd.
  4. Deallusrwydd Prisiau yw'r arfer o gael gwell dealltwriaeth o'ch safle prisiau yn y farchnad o'i gymharu â'ch cystadleuaeth. Mae'n caniatáu i fanwerthwyr fod yn ymwybodol o gymhlethdodau prisio ar lefel y farchnad a chael mewnwelediad ac ymwybyddiaeth o'u heffaith ar y busnes.
  5. Optimeiddio Prisiau yw cymhwysiad analytics sy'n rhagfynegi ymddygiad defnyddwyr ar lefel micro-farchnad ac yn sefydlu argaeledd a phris cynnyrch i sicrhau'r twf refeniw mwyaf posibl. Y prif nod yw gwerthu'r cynnyrch cywir i'r cwsmer iawn ar yr amser iawn am y pris iawn.
  6. Prisio ar Sail Rheolau yw'r dull o bennu prisiau cynnyrch yn seiliedig ar reolau / fformwlâu. Mae'r system yn helpu i weithredu newidiadau mewn prisiau ar unwaith ar unrhyw raddfa ac yn lleihau cynnal a chadw prisiau yn sylweddol. prisio Dynamic yn cael ei weithredu trwy Brisio ar Sail Rheolau (h.y., “Os yw pris cystadleuydd yn gostwng i X, mae ein pris yn mynd i Y,” “Os yw cynnyrch yn isel ar y rhestr eiddo, codwch y pris i Z.”)
  7. Prisio Dynamig Clyfar is prisio Dynamic gyda lefel ychwanegol o wybodaeth i gwsmeriaid sy'n ffactor mewn Arwyddion Cymdeithasol (ee adolygiadau cynnyrch, hoffterau Facebook, cyfeiriadau Twitter, ac ati)

Gallwch ddarllen popeth am Deallusrwydd Prisio (lle cefais y diffiniadau hyn) Deallusrwydd Prisio Ugam eLyfr, am ddim i'w lawrlwytho.

Ugam's Cudd-wybodaeth a Optimeiddio Prisiau datrysiad wedi'i seilio ar SaaS yw datrysiad sy'n agregu ac yn cyfuno data cystadleuol amser real, signalau e-alw, data trafodion, data manwerthwyr, a data trydydd parti i ddeall yr hyn y mae cwsmer yn barod i'w dalu, ac yn prisio'n drwsiadus mewn amser real.

deallusrwydd pris

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.