Sut i Atal Twyll yn Eich Cystadleuaeth Ar-lein Nesaf

twyll cystadleuaeth ar-lein

Byddwn yn lansio'r gyntaf o lawer o gystadlaethau yn fuan i ddenu mwy o ymwelwyr i'n cylchlythyrau e-bost. Er bod gennym adnoddau datblygu helaeth, nid oes unrhyw ffordd y byddwn yn datblygu'r gystadleuaeth ein hunain. Rydyn ni'n mynd i ddefnyddio Helodon, darparwr cystadleuaeth ar-lein. Pam? Y prif reswm:

Twyll

Byddaf yn onest ac yn cyfaddef yn llwyr fy mod wedi twyllo mewn cystadleuaeth ar-lein. Flynyddoedd yn ôl, cawsom gystadleuaeth cyfryngau cymdeithasol ranbarthol i ddod o hyd i'r dyn a'r fenyw fwyaf poblogaidd yn y dref. Ar ôl i mi edrych ar ffynhonnell tudalen yr ornest, sylweddolais yn gyflym y gallwn ychwanegu pleidlais dim ond trwy fynd at URL penodol a oedd wedi'i fewnosod yn y cod. Roedd datblygwr yr ornest yn credu ei fod yn glyfar ac yn syml wedi rhwystro unrhyw un a oedd yn dod o'r un cyfeiriad IP.

Felly, ychwanegais iframe ar fy safle a oedd yn tynnu sylw at fy nghysylltiad pleidleisio. Pleidleisiodd pawb a agorodd fy nhudalen y diwrnod hwnnw yn anfwriadol drosof. Trwy gydol y dydd byddwn yn gwirio'r sgoriau pleidleisio a dim ond dileu'r iframe pryd bynnag y byddwn yn symud ymlaen ar y pleidleisiau.

Cyn i chi fy marnu, deuthum yn lân cyn ennill yr ornest. Ysgrifennais y datblygwr a rhoi gwybod iddo fy mod wedi twyllo. Ac yna siaradais yn y digwyddiad am ba mor hawdd oedd twyllo mewn cystadlaethau ar-lein. Mae'n debygol y bydd eich datblygwyr yn chwipio cystadleuaeth ar-lein, os ydych chi'n mynd i agor y drysau i dwyllo. Rwyf wedi gweld cannoedd o gystadlaethau ar-lein ac rwy'n synnu faint sy'n defnyddio'r dulliau syml hyn sy'n croesawu twyllwyr.

Mae gan gystadlaethau ar-lein weithio trwy widgets safle wedi'u hymgorffori a chymwysiadau cymdeithasol nodweddion helaeth sy'n atal twyll. Wrth gwrs, maen nhw hefyd yn eich helpu chi i wneud y gorau o'r cystadlaethau, eu defnyddio ar draws cyfryngau digidol, a mesur yr ymateb.

Mae hyn yn ffeithlun o EasyPromos cerdded trwy dri phractis sy'n arwain at dwyll mewn cystadlaethau ar-lein:

  1. Defnyddio cyfrifon lluosog a meddalwedd awtomeiddio pleidleisiau.
  2. Prynu pleidlais ar-lein.
  3. Defnyddio cyfrifon wedi'u dwyn, trwy we-rwydo, i fwrw pleidleisiau.

Mae Easypromos yn darparu teclyn cynhwysfawr gydag 11 rheolydd diogelwch ar gyfer monitro ac atal twyll yn eich cystadlaethau pleidleisio. Bydd gennych hefyd fynediad i'r Mynegai Twyll - teclyn a fydd yn eich hysbysu a yw defnyddiwr wedi cyflawni twyll, sy'n eich galluogi i bennu dilysrwydd ei gofnod. Mae'r Rheoli Twyll Easypromos Bydd y system yn eich helpu i ganfod ac atal arferion gwael; osgoi anghydfodau rhwng cyfranogwyr; a threfnu cystadlaethau pleidleisio tryloyw a theg i'ch cymuned.

Sut i Amddiffyn Eich Cynnwys Nesaf rhag Twyll

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.