Pam nad ydym byth yn gwneud gwasanaethau dosbarthu datganiadau i'r wasg ymhellach

Dosbarthiad Datganiad i'r Wasg

Fe wnaeth un o'n cleientiaid ein synnu heddiw, fe wnaethant adael i ni wybod eu bod wedi cofrestru ar gyfer a Dosbarthiad Datganiad i'r Wasg gwasanaeth a argymhellir gan un o'u partneriaid lle gallent ddosbarthu eu datganiad i'r wasg i dros 500 o wahanol safleoedd. Griddfanais ar unwaith ... dyma pam:

  1. Gwasanaethau Dosbarthu Datganiad i'r Wasg peidiwch â graddio y cynnwys rydych chi'n ei hyrwyddo o gwbl, felly oni bai bod rhywun yn gwrando'n weithredol am ddatganiadau penodol i'r wasg, yn aml nid ydyn nhw i'w cael mewn canlyniadau chwilio.
  2. Mae gwasanaethau Dosbarthu Datganiad i'r Wasg yn cael eu goresgyn gan ofnadwy, amherthnasol cwmnïau. Mae'r ddolen sy'n deillio o hyn yn aml yn gofyn am gael ei ddifetha mewn Gwefeistri i leihau'r risg o brifo canlyniadau eich peiriant chwilio.
  3. Mae gwasanaethau Dosbarthu Datganiad i'r Wasg yn aneffeithiol. Pan wnaethom eu defnyddio ddiwethaf, byddem yn gweld bron dim traffig a dim effaith ar ymwelwyr, chwilio nac unrhyw fudd arall.

Os yw'n swnio'n rhy hawdd, mae hynny oherwydd ei fod. Ac nid yn unig y mae'n rhy hawdd, gall gwario ychydig bychod heddiw achosi miloedd o ddoleri i chi mewn amser a dreulir yn ddiweddarach i ymchwilio a disavow y cysylltiadau.

Hyrwyddo Datganiad i'r Wasg dros Ddosbarthu

Os ydych chi wir eisiau mynd o flaen y cynulleidfaoedd cywir ar y gwefannau cywir, y broses orau i chi yw datblygu rhestr o wefannau targed lle mae'ch cynnwys yn berthnasol iawn a'r safleoedd yn awdurdodol ar-lein. Ffordd wych o wirio am berthnasedd yw trwy safleoedd peiriannau chwilio sy'n bodoli eisoes gan ddefnyddio teclyn fel Semrush neu boblogrwydd trwy safle fel Buzzsumo.

Os gallwch chi nodi 25 i 50 o safleoedd sy'n awdurdodol ac yn boblogaidd ar y pwnc, nawr gallwch chi wneud rhywfaint o gloddio a nodi sut i gysylltu â pherchennog y wefan. Llwyfannau fel Cision cynnig cwmni i fodd i dargedu a negesu dylanwadwyr o'r gwefannau hynny. Mae eu systemau hefyd yn darparu opsiynau ar gyfer awtomeiddio ceisiadau dro ar ôl tro, adrodd ar effaith eich allgymorth cysylltiadau cyhoeddus, a hyd yn oed ganiatáu ar gyfer adborth neu optio allan gan y newyddiadurwr neu'r dylanwadwr wedi'i dargedu.

Treuliwch ychydig o amser yn cynhyrchu cae gwych. Darllenwch ychydig o bostiadau o wefan y dylanwadwr i gael teimlad o ba fath o ysgrifennu maen nhw'n ei wneud a pha wybodaeth y gallai fod ei hangen arnyn nhw. Yna lluniwch neges iddynt yn eu hysbysu dros eich newyddion, pa ongl y gellid ei rhoi ar y wefan, a chynnig unrhyw asedau eraill fel delweddau neu fideos fel y gall y dylanwadwr lunio erthygl yn hawdd.

Gyda'r cleient hwn, rydyn ni wedi'u cael ar un sioe deledu allweddol yn rhanbarthol, rydyn ni wedi cael eu crybwyll ym mhob adnodd newyddion busnes rhanbarthol, ac rydyn ni wedi cael sawl sôn ar draws cyhoeddiadau allweddol yn y diwydiant. Mae'r effaith gyffredinol wedi bod yn anhygoel ac mae'r wefan yn parhau i raddio'n dda ar gyfer geiriau allweddol perthnasol.

Fodd bynnag, o ystyried y dosbarthiad hwn, mae'n rhaid i ni nawr fonitro'r wefan am backlinks gwael gan nad ydym am i'w safleoedd chwilio organig ddioddef os yw Google yn credu eu bod allan yn sbamio safleoedd dosbarthu cysylltiadau cyhoeddus ar gyfer backlinks. Felly, nid yn unig na weithiodd y dosbarthiad, mae'n achosi galar ychwanegol inni wrth i ni fonitro safleoedd ac awdurdod peiriannau chwilio organig y wefan.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.