4 Ffordd Mae'ch Strategaeth Rheoli Cyflwyniad - neu Diffyg ohoni - yn Amser Gwastraff, Adnoddau a Busnes

Ffotograffau adneuo 2443454 m 2015

A allwch fy helpu i roi'r cyflwyniad hwn at ei gilydd? Mae fy nghyfarfod mewn awr. Ni allaf ddod o hyd i'r sleid.
Dyna'r sleid anghywir.
$ #! * Dyna'r dec anghywir.

Sain gyfarwydd? Yna NID ydych chi'n defnyddio strategaeth rheoli cyflwyniad effeithiol. Ac, o ganlyniad, rydych chi'n colli amser, adnoddau ac, yn anad dim, busnes. Mae rheoli cyflwyniad yn sicrhau bod y neges gywir yn cael ei chyfleu ar y pwynt mwyaf hanfodol - pan fydd person gwerthu yn siarad â chwsmer. Mae'r hyn sy'n digwydd, neu ddim yn digwydd yn ystod y cyfarfod hwnnw, yn effeithio'n uniongyrchol ar y llinell waelod. Mae'n ennill neu'n colli.

Mae rheolaeth y cyflwyniad yn ennill. Trwy ddiffiniad, dyma'r dull ffurfiol o greu, storio, cyflwyno, rhannu, diweddaru ac olrhain yr holl ffeiliau a ddefnyddir i wneud cyflwyniadau. Yn ymarferol, mae rheoli cyflwyniad yn sicrhau rheolaeth brand a neges ar gyfer Marchnata, i gyd wrth ei gwneud yn gyflymach ac yn haws i Werthiannau greu a rhannu cynnwys cyflwyno.

Bydd strategaeth reoli cyflwyniad gadarn yn eich helpu i osgoi'r camgymeriadau cyffredin hyn - gan wneud pawb ar eich tîm, ar draws swyddogaethau, yn fwy cynhyrchiol ac effeithiol wrth gyflawni eu nodau.

  1. Tybiwch fod pobl werthu yn gwybod ble i ddod o hyd i'w cynnwys. - Mae wedi bod ar y S: Drive mewn rhai Marchnata-Enwyd ffolder, ar Sharepoint, neu efallai ei fod wedi'i anfon mewn e-bost torfol, gyda chyhoeddiad mawr. Mae'r ffeil yn cael ei chladdu ar rwydwaith, ar safle gwaith neu mewn Blwch Derbyn, ac nid oes gan yr un ohonynt nodweddion chwilio datblygedig i chwyddo i mewn a chanfod bod un sleid mewn miliwn. Nid oes yr un ohonynt yn cynnig unrhyw ddefnyddioldeb wrth greu neu addasu ffeil newydd at ddiben cyfarfod newydd. Mae rheoli cyflwyniad yn rhoi'r cynnwys mwyaf diweddar o flaen y person gwerthu. Mae'n sicrhau cydymffurfiad neges.
  2. Tybiwch fod gan bawb gynnwys diweddar, cydymffurfiol. - Dywedwyd wrth bawb, efallai mewn e-bost, Chatter feed, neu yn y cyfarfod statws, bod fersiwn mwy newydd, gwell, wedi'i chymeradwyo'n gyfreithiol. Yn anffodus, mae bodau dynol yn greaduriaid o arfer. Ac arfer cyffredin i berson gwerthu yw cymryd ffeil ddoe sy'n eistedd ar ei bwrdd gwaith a'i hail-ddefnyddio. Wedi'r cyfan, mae'n gyfarwydd â'r cynnwys hwnnw, ac roedd yn ddigon da ar gyfer y cyfarfod diwethaf. Bydd yr ateb rheoli cyflwyniad cywir yn ei gwneud yr un mor hawdd i'r unigolyn gwerthu hwnnw greu dec newydd ar gyfer ei gyfarfod nesaf, ag y byddai wedi bod i ddefnyddio rhywfaint o hen ddec sy'n eistedd ar ei ben-desg. Mae'n arbed amser.
  3. Peidio â chyfathrebu â Gwerthiannau. - Tra bod pawb yn gweithio tuag at yr un nod, mae Gwerthu a Marchnata yn ddisgyblaethau gwahanol. Mae person gwerthu da yn ceisio cyflawni ei nifer, a dod â refeniw i mewn. Mae marchnatwr da yn adeiladu ecwiti brand trwy gynnig a negeseuon cynnyrch / gwasanaeth y cwmni. Mae un yn dymor byr, a'r llall yn un hir. Mae'r ddau yn hanfodol i lwyddiant cwmni. Gan ddefnyddio nodweddion cymdeithasol busnes, bydd datrysiad rheoli cyflwyniad yn uno tasgau Gwerthu a Marchnata, fel y gall pawb rannu gwybodaeth yn ddigymell, mewn amser real, ac addasu yn unol â hynny. Mae'n ennill-ennill.
  4. Peidio â thrin y cyflwyniad fel elfen yn y gymysgedd cyfathrebu. -
    Mae marchnatwyr yn gwario biliynau o ddoleri yn dylunio'r logo perffaith, yn saernïo safle, yn creu gwefannau, pamffledi, smotiau teledu a hysbysebu a chyfochrog arall, ond mae'r cyflwyniad gwerthu yn ôl-feddwl. Slapiwch logo a chefndir tlws ar y templed PowerPoint hwnnw a Ewch, Ewch, Ewch… Gwerthu! Yr hyn y mae person gwerthu yn ei ddweud, a sut maen nhw'n ei ddweud, yw'r gwahaniaeth rhwng ennill a cholli busnes. Mae'r cyflwyniad gwerthu yn ddarn o gyfochrog; mae'n elfen ei hun yn y gymysgedd cyfathrebu, ac ni ddylid ei drin fel ôl-feddwl. Mae'n haeddu mwy o sylw gan Farchnata a Gwerthu.

Mae rheoli cyflwyniad yn sicrhau bod adnoddau gorau'r cwmni ar flaenau bysedd pob person gwerthu, a bod pob person marchnata yn cael llinell uniongyrchol i'w darged. Mae'n ymwneud â llunio'r neges werthu gywir, a sicrhau bod pobl werthiant yn gallu atgynhyrchu ac addasu hynny ar gyfer eu cyfarfodydd unigol, o fewn munudau - nid oriau ac yn sicr nid dyddiau. Trwy ddyrchafu’r cyflwyniad gwerthu a’r broses o greu’r cyflwyniadau hynny i’r gymysgedd marchnata, mae cwmni’n trosoli ei fuddsoddiad marchnata ymhellach, a’i gymhwyso’n uniongyrchol i’r llinell waelod.

Am Shufflr

Shufflrr yn system rheoli ffeiliau y gall marchnata a gwerthu ei defnyddio i greu, rhannu a chynnal cyflwyniadau ar draws eich sefydliad.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.