Ategyn WordPress: PostPost (Diweddarwyd)

Diweddaru: Mae'r Ategyn hwn wedi'i symud i'm tudalen Prosiectau a'i ddiweddaru i:

PostPost - Ategyn WordPress i osod cynnwys wedi'i addasu cyn ac ar ôl pob post yn eich gwefan neu'ch porthiant.

Hysbyseb Bwyd Anifeiliaid y Comisiwn

Ysgrifennais yr ategyn hwn ar ôl ceisio ychwanegu hysbysebu at fy mhorthiant ar fy mhen fy hun a mynd yn rhwystredig. Dyma fy ategyn 'cyflawn' cyntaf ond rwy'n credu ei fod wedi'i ysgrifennu'n lân iawn. Fe wnes i wir gyfrifo'r bensaernïaeth Ategyn gan ddefnyddio Ategyn Hawlfraint Meddyliau Syml. Defnyddiais y gwaith o adeiladu Ryan Duff's Ategyn Ffurflen Gyswllt WP i'w ysgrifennu'n llawer mwy adeiladol. Mae'n ategyn rhagorol i'w lawrlwytho a dysgu sut i ysgrifennu ategyn gan ei fod mor syml.

24 Sylwadau

 1. 1

  Doug - Mae hyn yn anhygoel. Rydw i wedi bod yn gohirio ysgrifennu fy mhen fy hun yn y gobaith y bydd rhywun arall yn ei wneud. Nid wyf yn rhedeg hysbysebion, ond rwy'n bwriadu cael rhywfaint o bethau porthiant yn unig i ddod. Bydd hyn yn berffaith. Diolch!

  • 2
  • 3

   Tony,

   Dim ond FYI, rwy'n ailysgrifennu'r ategyn yn llwyr ac wedi ei bostio eto. Roedd y gwreiddiol yn iawn, ond mae gan yr uwchraddiad ryngwyneb gweinyddol lawn arno! Rwyf wedi ail-bostio'r swydd hon hefyd.

   Doug

 2. 4
  • 5

   Ei fod! Roedd yn un o fy nodau ar gyfer 2007 i ysgrifennu fy ategyn fy hun o'r dechrau. Rwyf wedi addasu ategion llawer o bobl eraill ond dyma'r cyntaf i mi ymgymryd ag ef. Mae bellach yn cael ei ddefnyddio i wasanaethu fy Google Ads o dan bob post yn ogystal â fy hysbysebion RSS Feed.

   Stwff hwyliog ... a 2 gôl i lawr! (Un o fy eraill oedd mynd i mewn i'r 5,000 Uchaf yn Technorati ... Fe wnes i daro hynny eisoes ond roedd gyda chymorth llawer o swyddi "Z-List", felly arhosaf i'r stats gael gwared ar eu hunain cyn i mi ddathlu) .

   Cheers!
   Doug

 3. 6

  DOH! Sylwais hefyd ei fod yn ymddangos ar y pyst tudalennau ... felly mi wnes i ei addasu a rhyddhau 1.1.1. Rwy'n credu bod hynny'n record cyflymder rhyddhau! Nawr gallwch chi hefyd addasu'r cynnwys cyn ac ar ôl y dudalen.

 4. 7

  Diolch am hyn, un meddwl cyflym i chi serch hynny - rwy'n credu bod Google AdSense yn gosod terfyn o 4 (5?) Hysbyseb ar bob tudalen, felly os ydych chi'n ychwanegu cod AdSense ar ôl / cyn pob post, ac mae gennych chi'r opsiwn wedi'i osod i fwy na 5 swyddi a welir ar bob tudalen, gallai fod problem yn ddamcaniaethol.
  Nid yw'n cael ei olygu fel cwyn, gan nad wyf hyd yn oed yn eu defnyddio mwy (terfynodd fy nghyfrif:

  • 8

   Rydw i'n mynd i wirio hynny Chris! Rwy'n ceisio 'teganu' gyda'r syniad o hap, a'r nawfed lleoliad ar gyfer y rhain. Yn ogystal, rydw i'n mynd i weithio ym maes addasu pennawd a throedyn. Mae'r ategyn wedi'i ysgrifennu'n eithaf da (fe wnes i 'fenthyg' strwythurau eraill o ategion eraill sydd wedi'u hysgrifennu'n dda) felly rydw i'n mynd i barhau i'w ehangu.

   Diolch!

 5. 9
  • 10

   Nid wyf yn siŵr sut mae eu Tudalen Polisi dylid ei weithredu. Mae'n nodi y gall fod hyd at 2 hysbyseb fesul cynnyrch. Mae hynny'n ddiddorol ... enghraifft, Os oes gen i 8 post (cynnyrch) ar dudalen gydag Google Ad o dan bob un, dwi ddim yn meddwl fy mod i'n torri eu polisi.

   Gwelais rai rheolau hŷn lle roedd yn nodi 4 y dudalen - ond mae'n ymddangos bod y rheini wedi hen ddiflannu. Efallai oherwydd sefyllfaoedd fel hyn. Diddorol! Sylwaf hefyd fod hysbyseb weithiau Nodyn a gynhyrchir gan y sgript - tybed a oes ganddynt fecanwaith rheolaeth fewnol wedi'i ymgorffori.

 6. 11
 7. 12

  Helo, yn ôl eto. Diolch am eich e-bost, ymddiheuriadau am gymryd cymaint o amser i ymateb.

  Un cais, a dau chwilod.
  Wel efallai mai fy thema sy'n gyfrifol am y bygiau, dwi ddim yn siŵr ...

  1 - A fyddai’n bosibl newid amlder hysbysebion a fewnosodwyd rhwng pyst - rwy’n teimlo bod gen i ormod o hysbysebion ar fy safle erbyn hyn:> Meddyliais yn wreiddiol ar y posibilrwydd o seilio hyn ar bostiau od a rhifedig, ond sylweddolais wedyn ni chafodd rhifau post heb unrhyw bost ynghlwm eu hailddefnyddio yn WP. Enghraifft, rydych chi'n ysgrifennu drafft, yn postio ychydig o swyddi eraill, yna'n dileu'r drafft. Oni bai bod rheswm arall dros beidio â bod fy swydd # yn gydamserol, byddech chi'n gorffen gyda dilyniant fel 431,433,434. Ddim yn siŵr pa mor hawdd fyddai gweithredu math o gynllun POST_AD_POST_POST_AD_POST_POST, unrhyw feddyliau?

  2 - (YN UNIG) Wrth edrych ar bostiadau trwy glicio ar fy nghategorïau, yn aml nid yw'r cod hysbyseb yn cael ei ddehongli - dim ond ar bostiadau byr y mae'n ymddangos bod hyn yn digwydd. Fel enghraifft, os ewch i'm gwefan a chlicio ar y categorïau Lluniau, y tair post cyntaf sy'n arddangos y cod, nid yr allbwn.

  3 - Nid yw'n ymddangos ei fod yn gweithio wrth ofyn am hysbysebion yn yr adran troedynnau.

  Fel y dywedais, gall y materion hyn fod yn ganlyniad i'r thema rwy'n ei defnyddio (Anaconda, edrychwch ar fy safle am ddolen), roeddwn i'n gobeithio cael eich mewnbwn ar hyn pan gewch eiliad ...

 8. 13

  Roedd yn rhaid i mi dynnu'r hysbysebion fesul post i lawr, gan fod nifer o ddarllenwyr wedi gwneud sylwadau ar ymddangosiad postiadau byr wrth edrych arnynt trwy'r dolenni categori.
  Os digwydd ichi ddod o hyd i 5/10 munud yn sbâr, a allech gysylltu â mi, a byddaf yn hapus i ail-fewnosod y cod, os ydych chi awydd olrhain y mater.
  Diolch.

 9. 14

  Rwy'n dyfalu nad yw'r swydd hon yn cael ei gwirio'n aml iawn?
  Ceisiais edrych ar dudalen y prosiect, ond ni allwn weld adran sylwadau, felly fe'ch postiodd ychydig yn ôl.
  Erbyn hyn nid wyf yn defnyddio hysbysebion yn yr un ffordd, ond tybed a fyddai defnyddwyr eraill yn dal i gael y nodweddion y soniais amdanynt uchod yn ddefnyddiol.

 10. 16

  np, yn falch eich bod wedi gweld y sylwadau. A gawsoch yr e-bost yn disgrifio sut, ar dudalennau categori, y cafodd yr hysbysebion eu rendro weithiau heb gael eu dehongli? Ddim yn siŵr ai dyna sut y dylech ei ymadroddu'n dechnegol, ond yn lle hysbyseb, gwelais yr html ar ei gyfer yn y bôn ...
  Ni ofynnwyd am frys ar fy rhan - rwy'n ffidlan gyda phethau eraill fy hun ar hyn o bryd ...

 11. 17

  Wedi rhyddhau PostPost 1.2.0 heddiw! Mae'n defnyddio swyddogaeth is_single WordPress felly dylech allu postio rhywbeth cyn neu ar ôl un dudalen bost.

  Ni allaf ymddangos ei fod yn gweithio ar fy mlog, serch hynny. Rwy'n darllen gyda chefnogaeth WordPress bod rhai pobl eraill yn cael problemau gyda'u templed a'r swyddogaeth is_single. Nid yw'n torri unrhyw beth, nid yw'n arddangos unrhyw beth yn unig.

  Gadewch imi wybod a yw'n gweithio i'ch blog, serch hynny!

 12. 19

  Doug: ategyn braf - byr a syml. Rwy'n defnyddio'r thema WordPress ddiofyn (v 1.6) ac nid yw'n ymddangos bod yr opsiwn "After Post Post ar Dudalen" yn arddangos unrhyw beth.

  A wnaethoch chi erioed ddatrys y broblem is_single?

  • 20
   • 21

    Doug: diolch am yr ateb cyflym! Felly, mae'n debyg y gwnes i waith gwael yn gofyn fy nghwestiwn. Mae'n ymddangos fy mod yn cael rhai problemau gyda sut mae PostPost yn gweithio gyda fy mlog yn benodol gyda'r opsiwn arddangos post sengl.

    Nid ei fod o bwys mewn gwirionedd, ond mae fy mlog wedi ei leoli yn:
    http://www.theaccidentalnegotiator.com/

    Roedd yn edrych fel eich bod chi a chychwynydd (ai gair yw hynny?) Yn trafod yr union broblem hon yn ôl ar ddechrau 2008.

    A oedd hi'n broblem yn ôl felly? A yw'r? Ar ôl Post Sengl ar Dudalen? gweithio ar eich blog heddiw?

    Rwy'n fwy na pharod i gyfaddef fy mod i wedi gwella rhywbeth, ond yn gyntaf rydw i'n gwirio i weld a yw pawb arall yn cael yr un broblem.

    Rydw i wedi edrych ar eich cod ac mae'n braf ac yn lân, felly ar hyn o bryd rydw i'n beio “is_single”.

    Gadewch imi wybod beth yw eich barn chi.

 13. 22

  Helo Doug,

  Rwy'n ceisio gosod ategyn PostPost ac mae'n gweithio'n wych. Rwy'n rhoi dyrchafiad ar ôl pob swydd ond rwy'n cael problem. Mae'r hyrwyddiad yn cael ei arddangos yn y categorïau / hafan lle rydw i wedi cadw'r tag mwy. Mae'r hyrwyddiad yn ymddangos ar ôl y ddolen DARLLEN MWY. A oes ffordd y gallwn drwsio hynny? Ddim yn dangos ar ôl DARLLEN MWY dolen ??

  Diolch am eich help.

  Chandra

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.