E-Fasnach a ManwerthuTechnoleg Newydd

Rhagfynegiad: Bydd Eich Busnes yn Fusnes E-fasnach

Ydych chi wedi gweld ein safle newydd ei lansio? Mae'n wirioneddol anhygoel. Buom yn gweithio ar ddyluniadau a datblygiad ein cyhoeddiad am ymhell dros 6 mis ac ni allaf ddweud wrthych faint o amser a dreuliasom. Y mater yn syml oedd na allem ddatblygu gorffeniad yn ddigon cyflym. Yn fy marn i, mae unrhyw un sy'n adeiladu thema o'r dechrau heddiw yn gwneud anghymwynas â'r busnes maen nhw'n gweithio gyda nhw.

Roeddwn i'n gallu mynd allan i wario $ 59 ar thema cylchgrawn digidol, adeiladu thema wedi'i haddasu ar gyfer ein integreiddiadau personol, ail-groenio brandio'r thema, ac roeddwn i ar waith o fewn yr wythnos. Rydyn ni'n dal i fynd i gyflwyno rhai integreiddiadau ychwanegol, fel ein Podlediad a llyfrgell Papur Gwyn, ond byddech chi'n synnu at yr hyn a ddaeth gyda'r thema.

Un agwedd a oedd yn hanfodol oedd ei bod yn dod gyda hi WooCommerce wedi'i integreiddio'n llawn. Roedd Woo, ynghyd â'i themâu a'i beiriant masnach a brynwyd yn ddiweddar gan Automattic - y cwmni sy'n berchen ar WordPress. Yn fy marn ostyngedig, credaf ei fod yn benderfyniad gwych. Pam? Oherwydd fy mod yn rhagweld y bydd gan bob cwmni - naill ai B2B i B2C - ryw agwedd ar archebu hunanwasanaeth trwy'r we.

Mae manwerthwyr a chwmnïau e-fasnach eisoes arno. Un curiad drwm ysgubol yn IRCE yn Chicago oedd nad oedd yn ymwneud â gwerthu ar eich siop ar eich gwefan. Roedd yn ymwneud â gwerthu trwy siop pawb arall ar bob safle arall. Mae gan fanwerthwyr bach systemau logistaidd, systemau cynnwys, a systemau cyflawni sy'n caniatáu iddynt werthu ar draws dwsinau o siopau ar-lein ar wahân i'w rhai eu hunain.

Y gwir yw bod defnyddwyr (a busnesau) yn dod i ymddiried yn y wefan y maen nhw'n ei phrynu. Os ydych chi'n prynu ar Amazon yn aml, nid ydych chi'n mynd i brynu matiau llawr ôl-farchnad gan ryw foi ar y Rhyngrwyd. Ond os yw'r boi hwnnw ar y Rhyngrwyd yn gwerthu ei fatiau llawr ar Amazon hefyd, byddwch chi'n eu prynu.

Rydych chi eisoes yn colli gwerthiannau ar-lein

Cyn mynd i Chicago, cefais e-bost gan Nationwide yswiriant yr oeddwn ei angen i dalu fy mil car. Fe wnes i fewngofnodi i'm cyfrif, ac ni allwn ddod o hyd i ffordd i dalu'r bil. Dychwelais i'r gwaith a chyfrif y byddwn yn galw fy asiant yn ddiweddarach. Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach, cefais rybudd arall y byddai fy yswiriant yn darfod oni bai fy mod yn talu fy mil. Fe wnes i fewngofnodi a cheisio eto yn ofer - allwn i ddim hyd yn oed ddod o hyd i talu fy mil botwm ar eu rhyngwyneb glân newydd. Rwy'n gosod nodyn atgoffa i alw fy asiant.

Y diwrnod wedyn, es i weithio a mynd yn brysur a byth yn galw fy asiant. Pan gyrhaeddais adref, yn sicr ddigon roedd e-bost y byddai fy yswiriant yn dod i ben y noson honno am hanner nos oherwydd nad oeddwn wedi talu fy mil. Ddim yn dda ... roeddwn i'n gyrru i Chicago drannoeth ac nid oeddwn yn mynd i fod heb yswiriant.

Felly mi wnes i droi fy mhorwr drosodd i Geico. Ar ôl ychydig funudau, cefais ddyfynbris amser real a botwm braster braf i brynu'r polisi. Cliciais y botwm a nododd y byddent yn anfon rhywfaint o waith papur ataf trwy'r post ac ar ôl imi ei lenwi, byddai fy mholisi yn fyw. Mae'n rhaid i chi fod yn fy niddanu.

Nesaf i fyny - Cynyddol. Cofnodais fy ngwybodaeth ac fe wnaethant gyn-boblogi fy ngwybodaeth am geir i mi a fy merch. Ychydig gliciau yn ddiweddarach ac roedd gen i gerdyn polisi ac yswiriant newydd i'w roi yn fy nghar. Cymerodd tua 10 munud ... a minnau mewn gwirionedd wnaeth arbed arian. Fe wnaeth hyn fy synnu ers i mi fod gyda Nationwide ers dros 20 mlynedd.

A gollodd Nationwide fi oherwydd ei yswiriant? Na, doedd dim ots gen i am eu hyswiriant ac roeddwn i wir yn hoffi fy asiant. Fe gollon nhw fi dim ond am nad oeddwn i'n gallu gwasanaethu fy hun ar-lein.

Nid yw eich busnes a fy musnes yn ddim gwahanol. Mae ein gwefan newydd yn gwbl alluog i fasnachu a byddwn yn dechrau gwerthu cynhyrchion a gwasanaethau yn uniongyrchol i'n darllenwyr. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd hon yn llif refeniw cynyddol i ni wrth symud ymlaen ac y bydd y gwasanaeth asiantaeth ymarferol yr ydym yn ei ddarparu ar hyn o bryd i gynifer o gleientiaid yn ymsuddo'n araf.

Nid wyf yn poeni a ydych chi'n torri lawntiau neu'n ysgaru - yn union fel y rhagwelodd pobl y byddai pob cwmni'n gyhoeddwr, fy rhagfynegiad yw y bydd gan bob cwmni safle e-fasnach yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach!

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol