Rhagfynegi Darllen

Os nad oes gen i unrhyw beth i ysgrifennu amdano ar fy mlog, rydw i fel arfer yn pori rhywfaint ac yn dod o hyd i rai cysylltiadau anhygoel ac yn rhannu'r rheini yn lle. Os ydych chi'n cymryd yr amser i ddychwelyd i'm gwefan neu danysgrifio i'm porthiant, rydw i eisiau sicrhau nad ydw i'n gwastraffu'ch amser trwy hanner-bostio post blog.

Er gwaethaf fy ymdrechion, mae rhai o fy swyddi yn drewdod ac eraill yn cael tunnell o sylw. Ar ôl blogio ers blynyddoedd bellach, mae'n dal yn amhosibl imi ragweld fy narllenydd. Mae'n debyg ei fod yn debyg iawn i amddiffynnol yn rhedeg yn ôl yn ceisio darogan y ddrama nesaf. Mae timau pêl-droed sy'n ennill fel arfer yn cael mwy o gysondeb a llai o fumbles. Maen nhw'n chwarae pob dim fel yr olaf i lawr. Mae pêl-droed, medden nhw, yn gêm o fodfeddi.

Mae ennill blogio yr un peth. Gall llinell dramgwyddus wych ddal i gael ei diswyddo a cholli rhywfaint o iard, ond ar y cyfan, byddant yn gwthio ymlaen ac yn cael y cyntaf i lawr. Ni allaf ragweld pa un o'm pyst (pêl-droed = dramâu) fydd yn fy nghael i'r parth diwedd. Rwy'n gwybod y bydd mwy o gysondeb a llai o fumbles yn fy nghael i yno, serch hynny.

O ganlyniad, nid wyf yn poeni a ddylid hwn post fydd yr un, dim ond os byddaf yn parhau i flogio'n aml a blogio'n dda y byddaf yn parhau i ennill darllenwyr (pêl-droed = iard). Mae'r gystadleuaeth yn anodd, serch hynny.

Ar hyn o bryd rydw i yn erbyn pawb ar wyliau, swyddi gorau pawb yn 2008 a rhagfynegiadau pawb ar gyfer 2009. Mae'r gystadleuaeth go iawn gyda mi, serch hynny. Nid yw'r gystadleuaeth yn dod o hyd i amser i bostio. Nid yw cystadleuaeth yn ymchwilio i swydd yn ddigon da i'ch gadael gyda'r cnewyllyn gwybodaeth y daethoch amdani.

OT_275038_CASS_bucs_12
Llun anhygoel gan Brian Cassella, Ffotonewyddiadurwr

Yn 2008, mae gan y blog oddeutu chwarter miliwn o ymwelwyr gyda bron i 2,000 o danysgrifwyr (e-bost + RSS). Nid wyf wedi parhau â'r twf ar y blog hwn a gefais yn y gorffennol - yn bennaf oherwydd fy nghystadleuaeth. Ni wnaeth newidiadau yn y gwaith ganiatáu imi roi'r amser a'r ymdrech yn y blog y dylwn ei gael. Yn ddiweddar, rydw i wedi bod yn troi o gwmpas yr ystadegau hynny ac rydw i'n ôl ar y upswing eto.

Rwy'n edrych ymlaen at gael ychydig yn y parth diwedd yn 2009!

Un sylw

  1. 1

    Mae'r rhan fwyaf o flogiau yn sylwebaeth bersonol, wedi'i ategu gan ddeg munud ar y peiriannau chwilio. Yr hyn sy'n eironig yw nad yw rhai yn dda a rhai yn ddrwg, neu hyd yn oed bod rhai yn boblogaidd a rhai ddim. Mae'n rhyfedd iawn ein bod ni'n voraciously yfed a pharchu cynnwys sydd ond ychydig yn fwy trylwyr na sgwrsio achlysurol.

    Rwy'n rhagweld y bydd darogan darllenwyr - yn ogystal â darllen darllenwyr - yn dod yn anoddach wrth i flogio barhau i dyfu mewn poblogrwydd. Hyd nes y bydd y ffenomen hon yn setlo, byddwn yn gallu gobeithio deall ei gwir effaith.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.