Sut i Bwyleg Tudalennau Cynnyrch Siop App Symudol cyn eu lansio

Lansio

Y cyfnod cyn lansio yw un o'r cyfnodau mwyaf tyngedfennol yng nghylch bywyd ap. Rhaid i gyhoeddwyr ddelio â myrdd o dasgau sy'n rhoi eu sgiliau rheoli amser a gosod blaenoriaethau ar brawf. Fodd bynnag, mae mwyafrif llethol o farchnatwyr apiau yn methu â sylweddoli y gall profion A / B medrus lyfnhau pethau ar eu cyfer a chynorthwyo gyda nifer o dasgau cyn lansio.

Mae yna lawer o ffyrdd y gall cyhoeddwyr roi profion A / B i ddefnydd cyn ymddangosiad cyntaf app mewn siop: o wella trosi tudalen tudalen cynnyrch i'w daro reit ar y pen gyda lleoliad eich app. Gall y rhestr hon o swyddogaethau profi rhaniadau ailddiffinio'ch strategaeth cyn lansio gan arbed amser a chyfrannu ei heffeithlonrwydd.

Atgyfnerthu Tudalennau Cynnyrch gyda Phrofi A / B.

Mae gan holl elfennau tudalen cynnyrch y siop (o'r enw i'r sgrinluniau) eu rôl wrth ffurfio canfyddiad defnyddwyr o ap. Mae'r darnau tudalen app hyn yn cael effaith enfawr ar drosi. Serch hynny, mae llawer o farchnatwyr yn esgeuluso eu pwysigrwydd yn enwedig pan nad yw ap mewn siop eto.

Mae hyd yn oed meddyliau dadansoddol na fyddai’n newid un allweddair heb ymchwil iawn yn tueddu i anghofio bod tudalen cynnyrch ap yn gyrchfan gwneud penderfyniadau yn y pen draw. Rhaid i eicon, sgrinluniau, disgrifiad, ac ati gynrychioli hanfod eich app yn union fel geiriau allweddol neu hyd yn oed yn well.

Nid yw greddf ymddiried yn ddigon. Yn anffodus, mae'n arfer safonol rhoi diwydrwydd o'r neilltu a dibynnu ar farn oddrychol gan aelodau'ch tîm gan anwybyddu'r opsiynau optimeiddio siopau app sydd ar gael. Mae profion A / B yn gwneud ichi adael pob gêm ddyfalu ar ôl a chael eich tywys gan niferoedd ystadegol arwyddocaol.

Gêm Transformers yn cael Tagline Enw Delfrydol gyda chymorth Facebook Ads

Profi hollt yw'r offeryn gorau ar gyfer perffeithio elfennau tudalen eich cynnyrch sy'n cracio'r cyfuniadau sy'n trosi fwyaf. Gellir defnyddio Facebook i wirio apêl elfennau unigol o fewn ymgyrchoedd hysbysebion.

Er enghraifft, defnyddiodd Space Ape Games Ads Facebook i ddewis y tagline enw ar gyfer y gêm Transformers sydd ar ddod. Fe wnaethant greu tair tudalen lanio yn sôn am enwau gwahanol app a chychwyn ymgyrch 3 hysbyseb Facebook gyda thargedu union yr un fath. O ganlyniad, enillodd yr amrywiad 'Transformers: Earth Wars' ac fe'i defnyddiwyd ar gyfer pob gweithgaredd marchnata ar gyfer ap.

Profi Facebook A / B.

Fodd bynnag, nid yw hysbysebion Facebook yn darparu cyd-destun. Felly, o ran dulliau mwy cymhleth ac ymroddedig, mae'n well defnyddio llwyfannau ar gyfer efelychu siop apiau fel HolltiMetrics.

Profi Hollti Profi nad yw Tueddiad y Diwydiant yn Gweithio i Adar Angry

Gall canlyniadau profion A / B fod yn syndod yn wir. Dysgodd Rovio y wers hon cyn lansio 'Angry Birds 2 ′. Canfuwyd bod sgrinluniau portread yn perfformio'n well na rhai tirwedd sy'n gwrth-ddweud tueddiad hapchwarae cyffredinol. Profodd arbrofion hollt na ellir cymhwyso cwsmeriaid 'Angry Birds' fel gamers craidd caled felly ni ellir cymhwyso tueddiadau'r diwydiant.

Profi Adar Angry A / B.

Felly, roedd profion hollti cyn-lansio yn atal gwall chwerw o ddefnyddio sgrinluniau gyda'r cyfeiriadedd anghywir. Ar ôl ei ryddhau 'Angry Birds 2', cafodd yr ap 2,5 miliwn o osodiadau ychwanegol mewn dim ond wythnos.

Felly, mae optimeiddio deallus o'r holl elfennau tudalen cynnyrch yn sicrhau'r trawsnewidiad gorau posibl ar draffig organig a thraffig taledig yn ystod wythnosau cyntaf hanfodol bywyd app mewn siop.

Defnyddiodd G5 Brofi A / B i Nodi Cynulleidfaoedd Delfrydol a'r Sianeli Ad Gorau

Mae cael gweledigaeth glir o'ch cynulleidfa darged ddelfrydol yn elfen graidd o unrhyw lwyddiannau ap. Gorau po gyntaf i chi nodi pwy yw'ch cwsmeriaid. Mae profion A / B yn cynorthwyo i ddatrys y broblem hon hyd yn oed pan nad yw'ch ap yn y siop.

Gallwch ddarganfod pwy sy'n fwy tebygol o osod eich ap yn rhedeg arbrofion ar wahanol grwpiau demograffig. Mae'r data hyn yn hanfodol ar gyfer unrhyw weithgareddau marchnata pellach unwaith y bydd eich ap yn fyw. Er enghraifft, cynhaliodd G5 Entertainment gyfres o arbrofion ar gyfer eu app 'Hidden City' a darganfod mai eu targedu mwyaf trosi yw merch 35+ sy'n caru gemau bwrdd ac sydd â diddordeb mewn posau, rhidyll a dirgelion.

Gallwch hefyd gasglu cysylltiadau darpar ddefnyddwyr o fewn rhestr mabwysiadu cynnar adeiladu profion A / B cyn rhyddhau ar gyfer cylchlythyr a diweddariadau ap y cwmni.

Mae profion A / B yn anhepgor ar gyfer cymhwyster sianeli ad hefyd. Mae darganfod ffynhonnell hysbyseb sy'n dod â llawer o ddefnyddwyr ffyddlon yn datblygu unrhyw gynllun gêm farchnata. Mae cwmnïau cyhoeddi apiau yn gwirio perfformiad gwahanol sianeli hysbysebu trwy brofion hollt. Wrth gymharu eu perfformiad, fe wnaethant ddewis un o'r amrywiadau ar gyfer hyrwyddo eu gemau a'u apiau newydd.

Prisma Datrys Lleoliad Perffaith gan ddefnyddio Arbrofion A / B.

Mae cyhoeddwyr fel arfer yn cwrdd â'r cyfyng-gyngor o ddewis nodweddion ap sy'n atseinio fwyaf â'u cynulleidfa darged fwyaf. Nid oes angen darllen dail te, dim ond rhedeg cyfres o brofion A / B. Er enghraifft, lluniodd Prisma brofion hollt i nodi hoff effeithiau defnyddwyr ymhlith y rhai y mae'r ap yn eu cynnig:

Profi Cyhoeddwr A / B.

Os ydych chi'n bwriadu cael ap taledig, gall profion A / B eich helpu i sicrhau cywirdeb y penderfyniad hwn. Mae'n hynod bwysig pennu'r pris na fydd yn dychryn darpar gwsmeriaid. Efallai y bydd profion A / B hyd yn oed yn dangos bod yn rhaid i chi adolygu polisi prisio ap er mwyn model rhad ac am ddim gyda phrynu mewn-app.

Mae FiftyThree yn llwyddo mewn Lleoleiddio Diolch i Brofiadau Hollti

Mae'r cyfnod cyn-lansio neu'r cyfnod cyn ailgynllunio ap mawr yn ffafriol iawn ar gyfer lleoleiddio'ch app. Fodd bynnag, nid yw'n ddigon cyfieithu disgrifiad yn unig, a dylech leoleiddio y tu hwnt i'r testun. Mae'n bwysig deall eich bod chi'n addasu'ch cynnyrch ar gyfer diwylliant arall, nid iaith arall yn unig. Mae arbrofion A / B yn ddefnyddiol i brofi damcaniaethau diwylliannol amrywiol.

Er enghraifft, defnyddiodd FiftyThree brofion rhaniad i leoleiddio eu app Papur ar gyfer y farchnad Tsieineaidd ei hiaith. Cafodd sgrinluniau wedi'u hadnewyddu mewn Tsieinëeg â chefndiroedd amryliw 33% yn well na'r rhai Saesneg.

Profi Hollti Lleoleiddio

Nid oes angen rhoi amser caled i'ch hun yn ceisio dyfalu beth fydd yn gweithio'n well i'ch app cyn ei lansio. Gan ddefnyddio profion A / B, gallwch rymuso'ch trawsnewidiad hyd yn oed pan nad yw'r app hyd yn oed yn fyw. Felly, byddwch yn sicrhau canlyniadau serol o ddechrau bywyd eich app mewn siop.

Mae profion hollti nid yn unig yn cymryd cyfradd trosi i'r lefel newydd sbon; mae hefyd yn hwyluso'r broses benderfynu gan ei gwneud yn dryloyw ac yn dileu gwrthdaro tîm diangen. Hefyd, gan ddefnyddio llwyfannau fel HolltiMetrics, mae marchnatwyr hefyd yn cael mewnwelediadau gwerthfawr ar ymddygiad defnyddwyr y gellir eu defnyddio i ddatblygu sgleinio ap a thudalen storio ymhellach.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.