Pam fod eich PR Dude yn Methu Chi

newyddion crychlyd

Er fy mod yn gwerthfawrogi dadl drydar o bryd i'w gilydd, bob yn hyn a hyn mae'n ddigon teilwng i rannu'r sgwrs yma a'i thrafod ymhellach. Dechreuodd yr enghraifft rydw i'n ei darparu heddiw gyda datganiad i'r wasg y buon ni'n gweithio gyda Dittoe PR arno i gyhoeddi eu newydd wefan.

PRDude… hunan-gyhoeddedig amddiffynnwr o'r diwydiant cysylltiadau cyhoeddus sydd â gorchudd o anhysbysrwydd (strategaeth gymdeithasol wych), cymerodd y Datganiad i'r wasg i dasg oherwydd nad oedd yn gweddu i'w weledigaeth o'r hyn a Datganiad i'r wasg dylid ei ddefnyddio ar gyfer… newyddion. Gadawaf ichi ddarllen y sgwrs:

prdude

Yr eironi yw mai un o'r rhesymau rydyn ni'n mwynhau gweithio cymaint ag ef PR Dittoe yw eu bod yn sylweddoli bod eu hymdrechion cysylltiadau cyhoeddus yn un rhan o strategaeth farchnata gyffredinol. Rydym wedi gweithio ar nifer o gleientiaid ac wedi cael canlyniadau eithriadol trwy ysgogi datganiadau i'r wasg gyda strategaeth chwilio ac ymgysylltu cymdeithasol gadarn. Mae'r datganiad penodol hwn i'r wasg yn un cam mewn strategaeth gyffredinol i ni gyfleu hynny i'r llu.

Mae'n siomedig nad yw mathau cysylltiadau cyhoeddus hen ysgol fel PRDude yn deall marchnata i mewn, optimeiddio trosi, strategaethau tudalennau glanio, brandio, ymwybyddiaeth, optimeiddio peiriannau chwilio ... ac weithiau nid ydyn nhw hyd yn oed yn sylweddoli holl fanteision strategaeth gynnwys wych. Caeodd un o'r cwmnïau cysylltiadau cyhoeddus mwyaf yn ein dinas yn ddiweddar ... mae'r diwydiant yn newid ac ni allent gadw i fyny. Amcana dyna beth yw PRDude amddiffyn.

Trwy drydar am hyn - er gwaethaf y trolio - mae PRDude wedi darparu’r union dystiolaeth bod ein datganiad i’r wasg yn llwyddiant. Rwyf wrth fy modd â'r ffaith ei fod yn cydnabod iddo ddod o hyd i'r rhyddhau mewn lleoliad gwych ar Google News. Mae hynny'n anhygoel! Rydym yn amlwg wedi cyrraedd cynulleidfa nad oeddem o'r blaen - nod o'n dosbarthiad cysylltiadau cyhoeddus. (Yn ddiddorol ddigon, mae'n ymddangos bod ein dosbarthiad lleol rywsut wedi mynd yn genedlaethol ar rai gwefannau.) Rydym wedi derbyn dwsinau o drydariadau a chyfeiriadau gwefan o'r datganiad.

Datganiadau i'r wasg nid ysgrifennu “newyddion” yn unig mohono bellach. Mae'r diwydiant cysylltiadau cyhoeddus wedi esblygu ... ond mae'n gadael rhai o'i weithwyr proffesiynol cysylltiadau cyhoeddus ar ôl. Mae defnyddwyr a busnesau yn chwilio am wybodaeth trwy beiriannau chwilio, felly mae angen presenoldeb chwiliad organig. Mae defnyddwyr a busnesau yn ymgysylltu'n gymdeithasol, felly mae angen cael strategaeth gymdeithasol. Fodd bynnag, mae llawer o fusnesau ac adnoddau cyfryngau yn dal i ddibynnu ar wasanaethau dosbarthu newyddion i ddod o hyd i'r wybodaeth maen nhw'n chwilio amdani - felly mae datganiadau i'r wasg yn gweithio'n dda.

A datganiad i'r wasg wedi'i optimeiddio'n dda gyda dosbarthiad gwych bydd yn darparu backlinks o safleoedd sydd ag awdurdod a pherthnasedd uchel yn eich diwydiant. Rydym wedi gweld llawer o tyniant ar ddatganiadau i'r wasg gan ein cleientiaid, wedi gweld eu safle yn gwella, ac wedi ennill llawer o arweinwyr trwy eu sbarduno.

achwyniad prdude

Byddaf yn parhau i weithio gyda cwmni cysylltiadau cyhoeddus blaengar mae hynny'n parhau i ddod o hyd i gyfleoedd anhygoel i mi a'm cleientiaid yn y diwydiant, gan gynnwys erthyglau yn y New York Times, Cult of Mac, Wired Magazine, iMedia Connection, VentureBeat, Mashable, ac ati. Ac yn anad dim, maen nhw'n dryloyw am eu gwaith … Digon dewr i rannu eu henwau a'u cwmni ar-lein.

Felly ... efallai na fydd PRDude yn cytuno â mi (mae bellach yn fy nghyhuddo uchod o fod â dilynwyr ffug, hefyd). Mae hynny'n iawn, dwi wir ddim yn poeni. Nid ef yw fy nghynulleidfa darged ac nid oes ganddo syniad am effeithiolrwydd y marchnata cyffredinol yr ydym yn ei wneud. Tra ei fod yn trolio datganiadau i'r wasg yn anhysbys, rydyn ni'n cael canlyniadau i'n cleientiaid ac yn tyfu eu busnesau. Rwy'n gobeithio rywbryd y bydd yn gallu masnachu yn ei deipiadur a gwir edrych ar sut mae ar-lein wedi esblygu'r ffordd rydyn ni'n cyfathrebu â'n gilydd.

9 Sylwadau

 1. 1

  Tybed pa mor hir y bu ers i'r boi hwn wneud rhywfaint o addysg barhaus? Mae athrawon yn ceisio cael gwared ar y cysyniad o ddatganiad “i’r wasg” yn bendant ac yn mynnu ei fod yn cael ei alw’n ddatganiad “cyfryngau” oherwydd… wel… gall gyflawni popeth y soniasoch amdano, Doug. 

  • 2

   Nid oes gennyf ddim yn erbyn defnyddio datganiad i'r wasg fel tacteg ar gyfer marchnata. Yr hyn yr oeddwn yn tynnu sylw ato yn unig oedd cynnwys y datganiad. Pryd oedd y tro diwethaf i chi gyflwyno golygydd ar gyfer papur newydd neu gynhyrchydd ar gyfer rhaglen newyddion, y peth cyntaf maen nhw'n gofyn amdano yw datganiad i'r wasg. Yn ogystal, pan anfonwch ddatganiad i'r wasg o'r natur hon dros y wifren, caiff ei anfon i flychau derbyn golygyddion. Dyma pam mae gan olygyddion y casineb hwn at bobl cysylltiadau cyhoeddus sy'n anfon sothach, pan mewn gwirionedd, y marchnatwyr sy'n defnyddio'r gwasanaeth hwn ar gyfer cynnwys nad yw'n werth newyddion. Dyna'r cyfan rydw i'n ei ddweud. Os mai meddwl hynafol yw hynny, yna ffoniwch fi yn hen ysgol, ond rwy'n credu ei fod yn brifo brand yn fwy na help pan rydych chi'n anfon crap allan at newyddiadurwyr y mae unrhyw un sydd â hanner ymennydd yn gwybod na fydd byth yn cael ei orchuddio. Gallwn drafod hyn i gyd yr ydych ei eisiau, ond rydym yn dod o wahanol broffesiynau. Rwy'n parchu'r rhai rwy'n anfon cynnwys atynt ac yn ceisio fetio ei fod yn rhywbeth y byddai ei angen arnynt. Mae'n ymwneud â meithrin perthnasoedd nid chwythu e-bostio'r byd. Blwyddyn Newydd Dda!

   • 3

    PR Dude - Rwy'n dal i ddadlau ei fod yn “sothach” neu “nad yw'n deilwng o newyddion”. Siaradais am yr eironi yn y swydd hon - ond mae yna rai mewn gwirionedd. Mae'n ymddangos bod yna ryw fath o naws 'marchnatwr yn erbyn cysylltiadau cyhoeddus'. Mae'r DK New Media mae'r berthynas â DittoePR yn newyddion - cwmni cysylltiadau cyhoeddus traddodiadol sydd wedi esblygu ac sy'n gweithio gydag asiantaeth gyfryngau newydd. Ac… asiantaeth gyfryngau newydd sy'n canfod gwerth anhygoel mewn cysylltiadau cyhoeddus. 

    Oherwydd nad ydych chi'n meddwl ei fod yn werth sylw, nid yw'n golygu nad ydyw. Mae'r ymateb i'r datganiad i'r wasg wedi ennyn ymateb hynod gadarnhaol. Mewn gwirionedd, eich un chi oedd yr unig feirniadaeth gyhoeddus y gallem ddod o hyd iddi. Ac, unwaith eto, a barnu yn ôl y lleoliad gwych a gawsom - roedd yn newyddion a werthfawrogwyd gan lawer o bobl eraill.

    Rwy'n gwerthfawrogi eich ymateb gonest i'r sgwrs, serch hynny!

    • 4

     Amcana felly. Nid wyf yn siŵr beth yw ystyr lleoliadau cyfryngau serch hynny. Mae unrhyw beth sy'n mynd ar y wifren yn cael ei godi gan allfeydd cyfryngau sy'n tanysgrifio i'w wasanaeth, ond a yw wir yn golygu y bydd gohebydd yn atal yr hyn y mae'n ei wneud i gwmpasu'r math hwn o newyddion. Yn 1996, ie, yn 2011, na. Byddwn yn synnu pe bai unrhyw allfeydd cyfryngau trydydd parti parchus fel yr Indy Star neu hyd yn oed grefftau fel Adweek neu Ad Age yn rhoi ail olwg i hyn. Os ydych chi'n ei nyddu fel cynghrair neu bartneriaeth, yna dwi'n gweld gwerth y newyddion. Nid yw gwefan wedi'i hailgynllunio yn ddigon ar gyfer safonau newyddiaduraeth yn fy marn i. Nid wyf yn beirniadu'r dacteg, dim ond y cynnwys. Yna eto, roeddwn yn ymateb i'r fella arall i beidio â'ch post.

     Yn anffodus, mae'r marchnatwr yn erbyn PR wedi bod yn mynd rhagddo ers blynyddoedd fel y gwyddoch. Peidio â throseddu, ond nid wyf yn hoffi cael fy nghyfeirio fel marchnatwr. Rydym yn cyflawni dau bwrpas pwysig ond gwahanol i gleientiaid a brandiau gyda'r un nod yn y pen draw. Mae pobl cysylltiadau cyhoeddus yn dibynnu'n fawr ar berthnasoedd a adeiladwyd gyda golygyddion, cynhyrchwyr, blogwyr, ac ati, ac mae'n gythruddol eu clywed yn dweud wrthym eu bod yn cael cymaint o ddatganiadau newyddion amherthnasol yn eu blychau derbyn. Rydych chi'n blogger yn y gofod marchnata. A fyddech chi'n rhedeg stori am gleient a ddatblygodd wefan wedi'i hailgynllunio ar eich blog? Pa rai fyddech chi'n barod i ysgrifennu amdanyn nhw pe bai pob gwefan a ailgynlluniodd ei gwefan yn dechrau anfon datganiad newyddion amdani? Sut ydych chi'n penderfynu beth sy'n bwysig i ysgrifennu amdano a beth sydd ddim? Dywedwch wrthyf os ydw i'n wallgof a ddim yn gwneud unrhyw synnwyr yma. Mae'n wyliau a threuliwyd sawl diwrnod yn yfed. Lloniannau! 🙂

     • 5

      PR Dude: Yr ymateb yw sut rydyn ni'n penderfynu beth i ysgrifennu amdano a beth i beidio ag ysgrifennu amdano. Os yw'r ymateb yn dda, rydym yn parhau i ddefnyddio'r strategaeth. Os yw'r ymateb yn wael, rydyn ni'n dod o hyd i un newydd. Gwyliau Gwyliau i chi hefyd.

     • 6

      Diolch. Rwy'n dymuno'r gorau i chi. Gadewch imi wybod pan fyddwch chi yn yr Afal Mawr a byddaf yn prynu diod i chi. Dim dadleuon dim ond scotch braf. Blwyddyn Newydd Dda!

     • 7

      Diweddglo cŵl iawn i'r ddadl. Rwy'n cytuno bod gormod o “crap” allan yna, ond rwy'n credu bod rhyddhau ar gyfer lansio gwefan yn iawn, a dyna rydw i wedi gwybod ei fod yn PR da - yn dibynnu ar y cwmni, y gynulleidfa, yr allfeydd mae'r ffynhonnell yn cael ei rhyddhau. i, ac ati. Rwy'n hollol y tu ôl i Douglas ar ôl iddo gael ei ryddhau, ond cytunaf y dylem fod yn ofalus ynghylch gorwneud datganiadau. Mae rhai yn blitzio popeth, ac mae'n dibrisio eu presenoldeb.

 2. 8
  • 9

   Diolch. Nid wyf yn adnabod Doug yn bersonol, ond gwn ei fod yn unigolyn uchel ei barch yn ei broffesiwn, ac ni waeth o ble y daw rhywun, dylem i gyd drin ein gilydd â pharch. Rwy'n dymuno y gall pawb ddadlau mewn dull gwâr yn enwedig ymgeiswyr arlywyddol neu unrhyw un sy'n rhedeg am swydd etholedig. Rwy'n betio y byddwn yn gweld mwy o ymosodiadau negyddol a phersonol wrth i'r ysgolion cynradd gynhesu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.