Gweithwyr Proffesiynol PR: Nid ydych wedi'ch eithrio rhag CAN-SPAM

Depositphotos 21107405 m 2015

Mae'r ddeddf CAN-SPAM wedi bod allan ers 2003, ond eto gweithwyr proffesiynol cysylltiadau cyhoeddus parhau i anfon e-byst torfol yn ddyddiol i hyrwyddo eu cleientiaid. Mae'r ddeddf CAN-SPAM yn eithaf clir, mae'n cynnwys “unrhyw neges bost electronig a'i phrif bwrpas yw hysbysebu neu hyrwyddo cynnyrch neu wasanaeth masnachol."

Mae gweithwyr proffesiynol cysylltiadau cyhoeddus sy'n dosbarthu datganiadau i'r wasg i blogwyr yn bendant yn gymwys. Mae'r Canllawiau FTC yn glir ar gyfer e-bostwyr masnachol:

Dywedwch wrth y derbynwyr sut i optio allan o dderbyn e-bost gennych chi yn y dyfodol. Rhaid i'ch neges gynnwys esboniad clir ac amlwg o sut y gall y derbynnydd optio allan o gael e-bost gennych yn y dyfodol. Crefftwch yr hysbysiad mewn ffordd sy'n hawdd i berson cyffredin ei adnabod, ei ddarllen a'i ddeall.

Bob dydd rwy'n derbyn negeseuon e-bost gan weithwyr proffesiynol cysylltiadau cyhoeddus a nhw byth bod ag unrhyw fecanwaith optio allan. Felly ... rydw i'n mynd i ddechrau eu dal yn atebol a ffeilio Cwyn FTC gyda phob e-bost a dderbyniaf nad oes ganddo fecanwaith optio allan. Byddwn yn argymell bod blogwyr eraill yn gwneud hyn hefyd. Mae angen i ni ddal y gweithwyr proffesiynol hyn yn atebol.

Fy nghyngor i Weithwyr Proffesiynol Cysylltiadau Cyhoeddus: Sicrhewch ddarparwr gwasanaeth e-bost a rheolwch eich rhestrau a'ch negeseuon yn uniongyrchol oddi yno. Nid oes ots gennyf dderbyn e-byst perthnasol, ond hoffwn gael y cyfle i optio allan o rai amherthnasol.

6 Sylwadau

 1. 1

  Mae cwestiwn ar wahân yma, sef, “pam nad yw'r bobl cysylltiadau cyhoeddus hynny yn saernïo caeau wedi'u teilwra?"

  Fel dyn cysylltiadau cyhoeddus fy hun (byth wedi mynd atoch chi, serch hynny), rwy'n gweiddi ar y syniad o ffrwydradau e-bost torfol. Yr arfer gorau o hyd yw adnabod eich cynulleidfa a chrefftau lleiniau sy'n apelio atynt, yn hytrach na chwistrellu a gweddïo.

  Mae eich swydd yn arwain at gwestiwn dilynol serch hynny - a ddylem ni wedyn roi llinell “Rhowch wybod i mi os byddai'n well gennych beidio â chlywed gennyf i” ar ddiwedd pob e-bost a gyfeiriwyd yn unigol?

 2. 2

  Helo Dave! O leiaf, dylai fod llinell i mewn yno. Nid yw p'un a yw e-bost yn cael sylw unigol ai peidio yn golygu nad yw'n SPAM. Nid oes maint rhestr 'lleiaf' ar gyfer e-bost masnachol. 🙂

  Cyn belled nad yw'n bersonol a'i fod yn hyrwyddol ei natur, credaf y dylai gweithwyr proffesiynol cysylltiadau cyhoeddus gydymffurfio.

 3. 3

  Rwy'n credu bod gennych bwynt gwych. Byddech chi'n meddwl y byddai gweithwyr proffesiynol cysylltiadau cyhoeddus ar ryw adeg yn dysgu bod angen iddynt farchnata eu cleientiaid ar sail perthnasoedd cryf yn lle gwthio cyfryngau ... Dylent o leiaf wybod na ddylech roi blogger i ffwrdd gyda chynulleidfa 😉

 4. 4
 5. 5

  Dylai cydymffurfio â CAN-SPAM fod yn far hawdd i ddod drosto, ond mae rhai goblygiadau unigryw ar gyfer y broses cysylltiadau cyhoeddus arferol os ydych chi'n gorfodi gwir gydymffurfiad. Dylai ychwanegu dolen dad-danysgrifio a'ch cyfeiriad corfforol eich sicrhau'r rhan fwyaf o'r ffordd i'r man rydych chi am fod a dylai pawb ymarferydd cysylltiadau cyhoeddus fod yn gwneud hyn. Fodd bynnag, yn dechnegol o dan CAN-SPAM, unwaith y bydd rhywun yn dad-danysgrifio ni allwch fyth anfon e-bost atynt eto, oni bai eu bod yn optio i mewn. Gallech ystyried gwahanol gleientiaid fel “gwahanol linellau busnes” o dan y Ddeddf oherwydd gall gohebydd ladd am stori ar un cleient. , ond ystyriwch fod eich rhyddhau ar un arall yn wastraff. Hefyd, fel asiant (yn gweithredu fel cyhoeddwr) yr hysbysebwr, byddai angen i chi rannu eich optio allan gyda'r hysbysebwr (eich cleient) fel nad ydyn nhw'n anfon i'r cyfeiriad e-bost hwnnw naill ai'n broblemus eto yn y broses cysylltiadau cyhoeddus. Fe allech chi ddadlau hefyd nad ydych chi'n gwerthu'r cynnyrch dan sylw i'r gohebydd fel y defnyddiwr olaf, felly yn dechnegol rydych chi'n anfon e-bost gwybodaeth neu drafodion. Ac os bydd rhywun yn cyhoeddi gwybodaeth gyswllt at ddibenion derbyn datganiadau i'r wasg, mae caniatâd ymhlyg. Mae'r posteri yma yn gywir ei fod yn ymwneud â thargedu ac yn anad dim perthnasedd i'r gohebydd. Mae sbam yng ngolwg y deiliad. Dim ond ychydig o feddyliau CAN-SPAM hwyliog am y diwrnod!

 6. 6

  Todd- Rwy'n gwybod y bu dros 100 o erlyniadau Can-Spam. Gall y FTC siwio a hefyd State AG's, a gall ISPs fel AOL siwio o dan Can-Spam. Felly mae cwmnïau fel Microsoft wedi ennill iawndal sylweddol o sbamwyr troseddol ac rwyf wedi gweld y FTC yn cael unrhyw le o $ 55,000 i fwy na $ 10 miliwn. Mae Facebook wedi ennill y gwobrau mwyaf sy'n dod i mewn oddeutu $ 80 miliwn. Y fflip-ochr yw nad yw'r mwyafrif o'r gwobrau byth yn cael eu casglu. Hefyd mae llawer o ymchwiliadau'n gorffen mewn setliadau heb unrhyw ddatganiad i'r wasg, felly mae'n ymddangos bod gwir nifer y camau gorfodi yn anadferadwy. Rydw i mewn gwirionedd yn mynd i ofyn i'w swyddfa wybodaeth gyhoeddus am hyn a gweld beth alla i ei gloddio. Lloniannau!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.