Y Wers Cysylltiadau Cyhoeddus a Ddysgon ni Wrth Gyflwyno Ein Stori

Ffotograffau adneuo 67784221 m 2015

Flynyddoedd yn ôl ysgrifennais swydd ar fecaneg sut i ysgrifennu traw o fy safbwynt i fel cyhoeddiad. Un o'r pethau olaf y soniaf amdanynt yn yr erthygl yw bod yn rhaid iddo fod yn berthnasol i'n cynulleidfa. Rydw i'n mynd i fynd gam ymhellach a dweud, gyda'r holl leiniau sŵn a crap allan yna, bod cyfle enfawr i PR da chwynnu trwy'r annibendod a bwrw ymlaen â'n cyhoeddiad. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw stori.

Bob bore, rwy'n agor fy mewnflwch, ac mae yna ddwsin o leiniau robo. Offer awtomeiddio cysylltiadau cyhoeddus yn unig yw rhai ohonynt yn fy syfrdanu drosodd a throsodd. Mae rhai yn ddim ond a copi a gludo datganiadau i'r wasg heb unrhyw esboniad pam fy mod yn cael fy nghyfeirio neu pam y byddai fy nghynulleidfa eisiau clywed y newyddion.

Dim ond cant neu ddau ohonyn nhw sydd â stori o gwbl. Mewn gwirionedd, byddaf yn aml yn edrych ar y cwmnïau y darllenais amdanynt yn y datganiad i'r wasg ac yna'n ateb i'r person cysylltiadau cyhoeddus â thraw fy hun ar sut mae eu cwmni'n helpu. Yn waeth, mae'r tîm cysylltiadau cyhoeddus bron bob amser yn barod i ymateb, ac maen nhw'n cymryd dyddiau i gael ychydig o sgrinluniau, dyfynbris, a throsolwg o'r cynnyrch i mi. Sut mae hynny'n bosibl?

Gwrthdroi Swyddi

Roedd gennym stori i'w gosod!

Mae gennym dîm cysylltiadau cyhoeddus gwych, PR Dittoe. Yn aml mae yna rai grwgnach yn Indianapolis, os nad ydych chi'n rhan o'r ychydig rai a ddewiswyd, mae'n debyg na fyddwch chi'n mynd i wneud y newyddion lleol. Mae'n anodd cystadlu yn ein tudalennau busnes â chwmnïau sy'n prynu gwrthryfeloedd neu'n buddsoddi miliynau o ddoleri.

Trwy gydol y llynedd, gwnaethom fuddsoddi'n helaeth mewn a stiwdio podlediad fe wnaethon ni adeiladu yn Downtown Indianapolis. Roeddem wedi bod yn gweld twf mawr gyda'n partneriaid yn Ymyl y Radio Gwe ond roedden ni'n gyrru ymhell y tu allan i Indy i wneud y sioeau. Roedd angen lleoliad cyfleus arnom ychydig flociau o ganol y ddinas i ddod â'n gwesteion.

Gweithiodd adeiladu'r stiwdio. Mewn gwirionedd, un o'r gwesteion cyntaf a gawsom oedd swyddfa Maer Indianapolis! Roeddem o'r farn bod hyn yn newyddion anhygoel:

  • We buddsoddi ac adeiladu stiwdio podlediad yn Downtown Indianapolis.
  • We adeiladu stiwdio a oedd y cyntaf o'i fath yn Downtown Indianapolis.
  • We eisoes â swyddfa'r Maer ar ein podlediad yn y stiwdio newydd.

PR Dittoe gwthio'n ôl ychydig ond fe wnaethon ni eu gwthio bod hyn yn newyddion a oedd yn wych ar gyfer gosod y cyfryngau lleol. Roedd Dittoe yn gwybod beth oedd nesaf ... yawns. Mae yna dri diffyg yn y traw uchod ... gobeithio eich bod chi'n eu gweld:

Ni, Ni, Ni

Roedd ein cae i gyd amdanom ni. Cadarn, roedd tangiad â bod yn y canol ond roedd yn ymwneud â ni o hyd. Daeth y tîm yn Dittoe yn ôl a dweud wrthym mai hon oedd y broblem. Dywedon nhw fod eu hangen arnyn nhw stori a oedd yn fwy nag yr oeddem a thrafod syniadau gyda ni ar beth oedd hynny.

Roedd yn eistedd reit o flaen ein hwyneb yr holl amser… podlediad. Roedd podledu yn ffrwydro mewn poblogrwydd ar ôl bod yn gyfrwng eithaf arbenigol am sawl blwyddyn. Nid yn unig hynny, ond nid ni oedd y cyntaf yn rhanbarth Indianapolis.

Roedd Darrin Snider yn weithiwr podlediad proffesiynol sefydledig yn y rhanbarth gyda podlediad cerddoriaeth leol anhygoel. Brad Shoemaker adeiladodd y cyntaf stiwdio bwrpasol yn Indianapolis - stiwdio hardd ar gyfer fideo a sain. Mae'n parhau i ymgynghori â ni ar ein cynnydd. Bill Caskey's Podlediad Gwerthu Uwch wedi bod mor llwyddiannus nes iddo gael ei ddewis ar gyfer syndiceiddio. Ac roedd rhyw ddwsin neu fwy o gwmnïau eraill yn buddsoddi'n helaeth mewn podledu, gan gynnwys Rhestr Angie.

Nawr dyna stori, iawn? Yn lle ni, ninnau, ninnau, y stori oedd y mudiad podledu a oedd yn digwydd yn y rhanbarth! Cyflwynodd Dittoe y stori a chafodd ei chodi ar unwaith. Nid yn unig y cafodd ei godi, fe wnaeth y dudalen flaen gyda fy mwg gwenu!

ibj-podledu

Efallai y bydd rhai yn dadlau ein bod wedi rhannu'r sylw gyda'r erthygl honno. Wel, duh! A wnaeth rhannu'r chwyddwydr mewn unrhyw ffordd leihau newyddion ein stiwdio a'r awdurdod sydd gennym yn y gofod hwnnw? I'r gwrthwyneb, mae wedi ein sefydlu fel arbenigwr podledu yn ein rhanbarth.

Rhaid i'r Stori Fod Yn Fwy na CHI

PR Dittoe wedi dysgu gwers mor werthfawr inni gyda'r ymarfer hwn. Ac fel cyhoeddwr, dylwn fod â chywilydd nad oeddwn yn cymryd y feddyginiaeth yr oeddwn yn ei phlymio allan i bob person cysylltiadau cyhoeddus sy'n fy mhrofi. Nid yw'r stori yn ymwneud â chi na fi, mae'n ymwneud â'r effaith ar y gynulleidfa. Pan allwch chi greu stori sy'n siarad â sut rydych chi'n newid bywydau, gwaith, economi, chwarae ac ati y cyhoeddiadau ... rydych chi'n mynd i werthu'r stori. Nid yw'n ymwneud â chi.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.