PPC yn erbyn SEO: Spy vs Spy

ppc vs hwn

ppc vs hwnOes rhywun yn cofio'r hen gomics Spy vs Spy?  Stwff doniol! Mae pob Ysbïwr bob amser yn cynllunio i ragori ar y llall. Mae meddylfryd busnes tebyg heddiw pan mae cwmnïau'n ystyried strategaeth farchnata peiriannau chwilio. Dewis busnes ar unwaith: Talu Fesul Clic (PPC) yn erbyn Chwilio Organig (SEO).

Nod strategaeth farchnata chwilio yw cynhyrchu arweinlyfrau neu werthiannau. Mae gan PPC ac SEO eu manteision a gellir eu defnyddio i sicrhau mwy o ROI.

Gall rhaglenni cyflenwol PPC ac SEO gael effaith sylweddol:

  • Cynnydd o bron i 12% yn y Gyfradd Trosi gyfun pan fydd Dolenni Tâl ac Organig yn bresennol ar yr un pryd
  • Cynnydd yn yr Elw disgwyliedig, yn amrywio rhwng 4.5% a 6.2% pan fydd cysylltiadau SEO a PPC yn ymddangos ar yr un pryd o gymharu ag absenoldeb un neu'r llall

ffynhonnell:  Yang & Ghose, NYU, 2009

PPC ac SEO - Mae gennych Ffrind ynof fi!

  1. Dominyddu SERP - Bydd trosoli PPC ac SEO gyda'i gilydd yn ennill cyfran fwy o'r Dudalen Canlyniadau Peiriannau Chwilio (SERP). Mae mwy o eiddo tiriog y mae un busnes yn ei feddiannu, yn golygu llai i'w gystadleuwyr. Hefyd, bydd mwy o siawns o gynyddu eich cyfraddau clicio drwodd cyffredinol.
  2. Mewnwelediadau Traws Sianel - Mae PPC yn cynnwys mwy nag allweddeiriau, mae hefyd yn ymwneud â chreu'r negeseuon Testun Ad i annog dylunio tudalen clicio drwodd a glanio er mwyn trosi i'r eithaf. Dylai defnyddio Hysbysebion Testun PPC sy'n perfformio'n dda fel rhan o ddisgrifiadau meta SEO Ar y Safle gynyddu clic-drwodd organig. Gall mewnwelediadau o dudalennau glanio PPC gynyddu trosiad cyffredinol y safle yn fawr.
  3. Gwella Canlyniadau Cyffredinol - Mae popeth ym maes marchnata peiriannau chwilio yn dechrau gyda'r ymchwil allweddair. Mae dewis allweddair targed SEO yn wirioneddol yn gêm ddyfalu addysgedig. Ar ben hynny, nid yw safle organig yn digwydd dros nos ac mae mesur llwyddiant yr allweddeiriau targed SEO yn cymryd amser. Mae PPC yn llawer haws i'w weithredu ac yn gyflymach i gael data y gellir ei weithredu. Defnyddiwch PPC i werthuso a yw allweddair yn gost-effeithiol ai peidio cyn defnyddio tunnell o amser ac adnoddau i greu ymgyrch SEO a allai gynhyrchu refeniw ai peidio.

Yn yr amgylchedd chwilio ar-lein sy'n newid yn barhaus heddiw, dylai busnes ystyried yn gryf strategaeth marchnata chwilio sy'n gyfuniad integredig parhaus o ymdrechion PPC ac SEO i sicrhau'r enillion mwyaf posibl ar fuddsoddiad.

4 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

    Perthnasedd allweddair yw un o'r allweddi i lwyddiant gyda Google AdWords. Er y gallai fod yn demtasiwn cynnwys pob math o eiriau allweddol y gallwch gael eich dwylo arnynt, byddwch yn ymwybodol mai hwn yn aml yw'r camgymeriad # 1 y mae hysbysebwyr yn ei wneud wrth greu eu hymgyrch gyntaf. Dim ond rhagolygon sydd “Angen i Chi Nawr” yr ydych chi eu heisiau ac a fydd yn cael eu cymell i gysylltu â'ch cwmni, neu brynu'ch gwasanaethau os ydyn nhw'n clicio'ch hysbyseb. Mae pobl yn cynnig ar yr allweddeiriau anghywir trwy'r amser ac mae'n eu brifo amser mawr. Roedd fy nghwmni'n colli $ 0.67 y clic ar gyfartaledd nes i Simon ddod drosodd yn RDM (ei e-bost yw simon.b@resultsdriven.org) wedi ein helpu i gael ein hwyaid yn olynol gyda'r ymgyrch ac yn awr mae'n gwneud $ 2.19 y clic ar gyfartaledd yn lle - $ 0.67. Os siaradwch ag ef, gadewch iddo adnabod eich ffrind i Dean Jackson.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.