Buddsoddwch yn Eich Brand gydag Ymgyrch Brand PPC

Ymgyrch Brand PPC

Felly rydych chi'n gweithredu busnes mewn marchnad dirlawn. Yn fwyaf tebygol, mae hyn yn golygu eich bod yn erbyn rhai CPCs cyfartalog eithaf serth ar gyfer geiriau allweddol. Neu efallai eich bod chi'n berchennog busnes bach lleol, a fyddai wrth ei fodd yn torri i mewn i hysbysebu ar-lein ond ddim ond yn teimlo bod gennych chi ddigon o gyllideb farchnata i gystadlu. Wrth i boblogrwydd marchnata rhyngrwyd a PPC dyfu, mae cystadleuaeth hefyd, sydd yn ei dro yn cynyddu cost. Cyn i chi benderfynu nad yw PPC yn gweithio i chi yn unig (neu na fydd yn gweithio, os nad ydych wedi cychwyn eto), ystyriwch yr Ymgyrch Brand.

Yn ein profiad ni, mae'r rhan fwyaf o hysbysebwyr PPC yn dechrau trwy dargedu geiriau allweddol sy'n berthnasol ac â chysylltiad agos â'u busnes. Os ydych chi mewn eiddo tiriog, byddwch chi'n cynnig am eiriau allweddol fel 'cartrefi ar werth,' 'prynu tŷ,' ac ati. Mae hyn yn gwneud synnwyr perffaith, a dyna'n union y bydd unrhyw Ganolfan Gymorth neu ganllaw i PPC yn dweud wrthych chi ei wneud. Beth os yw'r allweddeiriau hynny ddim ond yn costio gormod am y gyllideb ddyddiol neu fisol y mae'n rhaid i chi ei gwario? Mae'n debyg mai'ch cam nesaf fyddai chwilio am eiriau allweddol llai costus i gynnig amdanynt. Yn hytrach na pharhau i fwyngloddio am yr ychydig eiriau allweddol hudolus cost isel hynny sy'n debyg i'r rhai drud, ystyriwch adeiladu ymgyrch wedi'i seilio'n llwyr ar delerau brand. Yn ôl 'termau brand,' rwy'n golygu geiriau allweddol sy'n seiliedig ar eich enw brand.

Er enghraifft, byddwn yn defnyddio fy musnes te ffuglennol TeaFor2.com ac yn rhestru ychydig o eiriau allweddol sy'n gysylltiedig â brand:

 • Teafor2
 • Teafor2.com
 • Teafortwo
 • Te42
 • Tea4two
 • Siop Teafor2.com
 • Tebot Teafor2
 • Te am 2

Fel y gallwch weld, mae'r holl dermau a restrir yma yn gysylltiedig mewn rhyw ffordd â'r enw brand, teafor2.com. Mae Creu Ymgyrchoedd Brand fel yr un hon yn tueddu i fod yn ffordd wych o adeiladu ymwybyddiaeth eich brand, a chynnal ymgyrch PPC lwyddiannus am lai o arian nag y byddech chi'n ei wario yn mynd ar drywydd yr allweddeiriau mwy poblogaidd - ac felly'n ddrutach.

ymgyrch brand teafor2 s

Nawr bod gennych chi'r syniad sylfaenol y tu ôl i Ymgyrchoedd Brand, dyma ychydig o awgrymiadau i'w hystyried wrth ddechrau:

 1. Ychwanegu Google Sitelinks i'ch hysbysebion yn yr Ymgyrch Brand, er mwyn mynd â defnyddwyr ymhellach i'ch gwefan a darparu opsiynau ychwanegol pan fydd eich hysbyseb yn ymddangos.
 2. Peidiwch ag anghofio am lleoliad a estyniadau ffôn, hefyd. Yn enwedig os ydych chi'n fusnes bach lleol. Gall dangos i ddefnyddwyr yn union ble rydych chi a darparu dolen gyflym i'w ffonio helpu i hybu effaith eich hysbysebion Ymgyrch Brand.
 3. Mae Ymgyrchoedd Brand yn wych i fusnesau tymhorol, gan eu bod yn darparu opsiwn ymgyrchu cost is y gellir ei redeg trwy gydol y flwyddyn. Er enghraifft, os ydych chi'n gwerthu cyflenwadau pyllau nofio, efallai na fydd gennych ddiddordeb mewn rhedeg eich hysbysebion yng nghanol y gaeaf pan fydd eich gwerthiant yn nodweddiadol isel. Fodd bynnag, bydd rhedeg Ymgyrch Brand trwy bob mis o'r flwyddyn yn cadw'ch enw allan yno, yn ogystal â dod â rhywfaint o'r traffig hwnnw oddi ar y tymor i mewn pan nad yw'ch hysbysebion tymhorol yn rhedeg.

Fe wnaethon ni greu ymgyrchoedd brand ar gyfer mwyafrif fy nghleientiaid, rhai ohonyn nhw'n rhedeg ar delerau brand yn unig, ac eraill a oedd yn cynnal Ymgyrch Brand ochr yn ochr ag ymgyrchoedd traddodiadol. Mewn llawer o achosion, rydym wedi darganfod bod yr Ymgyrch Brand yn perfformio'n well na'r lleill am gost is. Mae'n ffordd wych i newydd-ddyfodiaid PPC neidio i mewn heb orfod gwario tunnell o arian, neu i reolwyr cyfrifon PPC mwy datblygedig a phrofiadol ail-greu cyfrif blinedig.

Un sylw

 1. 1

  Mae angen i bawb sydd eisiau marchnata un peth wybod y mae unigolion yn eu cael gyda'u teimladau. I ddechrau, defnyddiwch bryderon yn nheitl eich hysbyseb i allu sbarduno teimladau eich cynulleidfa darged hefyd rydw i wedi dod o hyd i WebEnrich sy'n gofalu am fy nhargedau PPC.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.