Infograffeg MarchnataGalluogi Gwerthu

9 Awgrymiadau ar gyfer Creu Cyflwyniadau PowerPoint Effeithiol

Rwy'n paratoi ar gyfer cyflwyniad rwy'n ei wneud tua 7 wythnos o nawr. Tra bydd siaradwyr eraill yr wyf yn eu hadnabod yn ailadrodd yr un cyflwyniad hen drosodd a throsodd, mae'n ymddangos bod fy areithiau bob amser yn perfformio'n wych pan fyddaf i baratoi, personoli, arfer ac perffaith nhw ymhell cyn y digwyddiad.

Fy nod byth yw pennu beth sydd ar y sgrin, yw dylunio sleidiau rhyfeddol sy'n gweithio ochr yn ochr â'r araith. Mae hyn yn cynyddu gwybyddiaeth a'r cof. Gan y byddai'n well gan bron i hanner y bobl fynd i weld y deintydd nag eistedd trwy gyflwyniad, rwyf bob amser yn anelu at daflu rhywfaint o hiwmor i mewn hefyd!

Yn ôl arolwg Prezi newydd, Mae 70% o Americanwyr cyflogedig sy'n rhoi cyflwyniadau yn dweud bod sgiliau cyflwyno yn hanfodol i'w llwyddiant yn y gwaith

Mae Clémence Lepers yn helpu busnesau i adeiladu caeau creision, cicio ass sy'n perswadio ac yn cau mwy o werthiannau. Mae hi wedi llunio'r ffeithlun hwn o 9 Awgrymiadau ar gyfer Cyflwyniad Effeithiol:

  1. Gwybod Eich Cynulleidfa - Pwy ydyn nhw? Pam maen nhw yno? Pam maen nhw'n poeni? Beth maen nhw ei angen a'i eisiau?
  2. Diffinio'ch Nodau - Sicrhewch eu bod yn CAMPUS = penodol, mesuradwy, cyraeddadwy, realistig ac yn cael eu gyrru gan amser.
  3. Crefft Neges Cymhellol - Cadwch hi'n syml, concrit, credadwy, a buddiol.
  4. Creu Amlinelliad - Dechreuwch gyda chyflwyniad ar pam mae pobl yn poeni, esboniwch y buddion, cefnogwch eich neges gyda ffeithiau, cadwch un is-neges i bob sleid, a gorffen gyda galwad i weithredu benodol.
  5. Trefnwch Elfennau Sleid - Defnyddiwch feintiau ffont, siapiau, cyferbyniad a lliw i greu argraff.
  6. Adeiladu Thema - Dewiswch liwiau a ffontiau sy'n eich cynrychioli chi, eich cwmni a'ch safiad. Rydyn ni'n ceisio brandio ein cyflwyniadau fel ein gwefan felly mae yna gydnabyddiaeth.
  7. Defnyddiwch Elfennau Gweledol - Bydd 40% o bobl yn ymateb yn well i ddelweddau gweledol a 65% yn cadw'r wybodaeth yn well gyda delweddau.
  8. Bachwch eich Cynulleidfa yn Gyflym - 5 munud yw'r rhychwant sylw ar gyfartaledd ac ni fydd eich cynulleidfa'n cofio hanner yr hyn y soniasoch amdano. Un camgymeriad roeddwn i'n arfer ei wneud yn gynnar oedd siarad am fy nghredydau ... nawr rwy'n gadael hynny i'r MC ac yn sicrhau bod fy sleidiau'n darparu'r effaith a'r awdurdod sydd eu hangen arnyn nhw.
  9. Mesur Effeithiolrwydd - Rwy'n talu sylw yn syth ar ôl fy areithiau i faint o bobl sy'n dymuno siarad â mi. Po fwyaf o gardiau busnes, y gorau yw fy mherfformiad! Gan fod pobl yn symudol, rwyf hefyd yn eu hannog i anfon neges destun ataf i danysgrifio i'm cylchlythyr (testun MARCHNATA i 71813).

Yn y pen draw, bydd y busnes a gynhyrchir ar unwaith gan y gynulleidfa neu o'r rhwydwaith y maent yn eich cyfeirio ato yn dangos pa mor llwyddiannus ydych chi. Mae cael eich gwahodd yn ôl i siarad bob amser yn fantais, hefyd!

Awgrymiadau Cyflwyno PowerPoint

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Douglas wedi helpu i ddechrau sawl cwmni newydd llwyddiannus ar gyfer MarTech, wedi cynorthwyo gyda’r diwydrwydd dyladwy o dros $5 bil mewn caffaeliadau a buddsoddiadau Martech, ac mae’n parhau i lansio ei lwyfannau a’i wasanaethau ei hun. Mae'n gyd-sylfaenydd Highbridge, cwmni ymgynghori trawsnewid digidol. Mae Douglas hefyd yn awdur cyhoeddedig canllaw Dummie a llyfr arweinyddiaeth busnes.

Erthyglau Perthnasol

Un Sylw

  1. Bydd defnyddio delweddau effeithiol yn bendant yn cadw diddordeb eich cynulleidfa. Ond gwnewch yn siŵr na ddylech eu gorddefnyddio! Gallant dynnu sylw os oes gormod ohonynt. Diolch am rannu'r awgrymiadau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.