Mae Postano yn Esblygu'r Ganolfan Reoli Cyfryngau Cymdeithasol Chwaraeon

Ergyd Sgrin 2013 11 12 am 1.17.40 AM

Mae cryn dipyn wedi esblygu ers hynny canolfannau gorchymyn cyfryngau cymdeithasol taro'r olygfa. Efallai eich bod wedi darllen amdanynt mewn chwaraeon pan ddatblygodd ein ffrindiau yn Radious y canolfan orchymyn cyfryngau cymdeithasol gyntaf y Super Bowl yn Indianapolis. Roedd pedair gôl yn allweddol i'r ganolfan orchymyn ...

  • Diogelwch - ymateb yn gyntaf i unrhyw fater neu argyfwng sy'n canolbwyntio ar ddiogelwch.
  • Gwasanaeth - ymateb i unrhyw ymgom negyddol sy'n gysylltiedig â'r ddinas neu'r digwyddiad.
  • Cwmpas - gwybod beth sy'n digwydd pryd a ble, ei gipio a'i gyhoeddi.
  • Ymhelaethiad - dod o hyd i ddeialog gadarnhaol, neu gynnwys positif i ddefnyddwyr, a'i ymhelaethu.

Mae technoleg wedi galluogi galluoedd integreiddio ychwanegol nawr - a'n noddwr, Postano, ar flaen y gad o ran datblygu'r canolfannau gorchymyn cyfryngau cymdeithasol chwaraeon mwyaf datblygedig ar y blaned.

ogof quack

Roedd y canolfannau gorchymyn cyfryngau cymdeithasol hyn yn ganolfannau cymdeithasol a ddefnyddid yn bennaf ar gyfer monitro, a byddai pob un o'r defnyddwyr yn ymateb trwy eu dyfais leol. Mae Postano wedi mynd â'r ganolfan orchymyn cyfryngau cymdeithasol i uchelfannau newydd trwy fynd â'r ganolfan o offeryn monitro i offeryn cyhoeddi rhagweithiol. Mae Postano yn cyfuno eu Hwb Cymdeithasol, Canolfan Reoli, Digwyddiadau a Waliau Cymdeithasol ac ffôn symudol i greu profiad cwbl ymgolli lle gellir casglu, curadu a chyhoeddi cynnwys mewn amser real!

Mae'r profiad diwrnod gêm yn wirioneddol unigryw, a nod Sun Devil Athletics yw rhoi profiad rhyngweithiol i'n cefnogwyr yn Stadiwm Sun Devil. Gydag integreiddiad bwrdd fideo Postano ac gwefan, rydym yn gallu tynnu sylw at gynnwys ffan o rwydweithiau cymdeithasol fel Twitter, Instagram, a Facebook ar y bwrdd fideo yn ystod digwyddiadau athletaidd ASU a chynyddu ymgysylltiad cyffredinol cefnogwyr. Grace Hoy, Cydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol ASU

Postano, Mae platfform cymdeithasol TigerLogic Corporation, bellach yn caniatáu i brifysgolion greu canolfannau gorchymyn cyfryngau cymdeithasol a harneisio pŵer cyfryngau cymdeithasol cefnogwyr athletau colegau. Mae Prifysgol Virginia, Prifysgol Oregon, Prifysgol y Wladwriaeth Arizona, ac eraill yn defnyddio cynhyrchion Postano i ychwanegu nodau a chyfleoedd ychwanegol i'r ganolfan orchymyn cyfryngau cymdeithasol:

  • Dull Casglu - y gallu i gasglu asedau gweledol (lluniau a fideo) mewn amser real.
  • Curadu - y gallu i segmentu, tagio a hidlo data sy'n dod i mewn i'w ddefnyddio.
  • arddangos - arddangos pyst a delweddau cyfryngau cymdeithasol ffan-ganolog yn ystod gemau pêl-droed coleg.

ASU

Rhwydweithiau cymdeithasol yw'r sianeli cyfryngau mwyaf poblogaidd i gefnogwyr athletau coleg ymgysylltu, dathlu a rhannu eiliadau gêm wych yn ystod gemau a digwyddiadau byw. Pan fydd cefnogwyr yn gweld eu lluniau, fideos, a negeseuon o Instagram, Twitter, Facebook, Vine, ac eraill yn cael eu harddangos ar sgriniau mawr yn ystod y digwyddiad, mae ymgysylltu a chyfranogi yn pigo'n sylweddol gan gefnogwyr eraill. Mae ymchwydd y gweithgaredd yn crychdonni ar draws y we a hyd yn oed yn cynyddu ymgysylltiad y cefnogwyr hynny nad ydynt yn bresennol, yn arwain at, yn ystod ac ar ôl diwrnod gêm.

postano-arddangos

Mae Postano yn caniatáu i ysgolion arloesol ddarparu golwg gyfannol o'r sgyrsiau hyn i'w cefnogwyr, gan adeiladu perthnasoedd tymor hir ystyrlon gan ddefnyddio cymysgedd o ddelweddau cynnwys cymdeithasol ar y we, o fewn apiau symudol, ac ar arddangosfeydd mawr wedi'u gosod mewn lleoliadau strategol sy'n cyflwyno cynnwys cymdeithasol. mewn ffyrdd deinamig newydd yn ystod digwyddiadau chwaraeon byw.

Yn ychwanegol at y cynhyrchion hyn, Mae Postano yn darparu opsiynau dylunio personol am y profiadau gorau posibl wedi'u brandio gan brifysgol a chefnogaeth barhaus i arddangosfeydd corfforol a monitorau ar leoliad. Mae Postano wedi partneru â Rhwydwaith Colegau Chwaraeon CBS i helpu i ddarparu rhaglenni athletau colegol â mynediad i blatfform cyfryngau cymdeithasol pwerus Postano. Mae eu Top 10 Mae'r rhaglen yn caniatáu ar gyfer cydweithredu rhwng eu partneriaid colegol er mwyn arloesi'r profiad cymdeithasol.

Un sylw

  1. 1

    Wedi'i chwythu i ffwrdd gan y setup hwnnw. Roeddwn i'n disgwyl swyddfa reolaidd, ond roeddwn i'n anghywir. Mae eu Pencadlys yn agos at ble mae'r weithred.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.