Postaga: Llwyfan Ymgyrch Allgymorth Deallus wedi'i Bweru Gan AI

Llwyfan Allgymorth Postaga AI

Os yw'ch cwmni'n gwneud gwaith allgymorth, nid oes amheuaeth bod e-bost yn gyfrwng hanfodol i'w gyflawni. P'un a yw'n cynnig dylanwadwr neu gyhoeddiad ar stori, podledwr ar gyfer cyfweliad, allgymorth gwerthu, neu geisio ysgrifennu cynnwys gwerthfawr ar gyfer gwefan er mwyn cael backlink. Y broses ar gyfer ymgyrchoedd allgymorth yw:

 1. Adnabod eich Cyfleoedd a dod o hyd i'r bobl iawn i gysylltu â nhw.
 2. Datblygu eich traw a diweddeb i wneud eich cais a chael eich rhybuddio pan fydd ymateb.
 3. Monitro, ymateb, profi, a gwneud y gorau o'ch ymgyrchoedd i gynyddu cyfraddau ymateb.

Roedd hon fel arfer yn broses â llaw a oedd yn gofyn am offer lluosog - cribo cronfeydd data cysylltiadau cyhoeddus, datblygu cynnwys gydag ysgrifenwyr, ac adeiladu'r ymgyrchoedd mewn platfform e-bost y gellir ei dempledi ac a all ddarparu adroddiadau i chi.

Nawr gallwch chi gael yr holl nodweddion hyn mewn un platfform - Postaga.

Anfon E-byst Oer Yn Haws Gyda Postaga

Nid oes unrhyw un yn hoffi derbyn e-byst templed. Mae platfform allgymorth popeth-mewn-un Postaga yn eich helpu i adeiladu ymgyrchoedd allgymorth personol. deallusrwydd artiffisial Postaga (AI) cynorthwyydd yn dod o hyd i bytiau allweddol a gwybodaeth fel y gallwch ddyfynnu cyngor penodol y mae eich cyswllt targed wedi ei roi a gwneud eich e-byst yn fwy personol.

Daw Postaga â detholiad o ymgyrchoedd a ysgrifennwyd ymlaen llaw sydd wedi'u profi'n effeithiol, gan gynnwys:

 • Skyscraper (Multicraper) ymgyrchoedd lle rydych chi'n cynnig eich cynnwys gwell eich hun na'ch cystadleuwyr ar wefannau trydydd parti sydd wedi ôl-gysylltu â nhw.
 • Allgymorth Cynhyrchu Gwerthiant ymgyrchoedd lle rydych yn teilwra ymgyrch sy'n benodol i'ch cilfach ac yn targedu'r rhagolygon priodol.
 • Podlediad Allgymorth Gwestai ar wahanol bodlediadau i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd a hyrwyddo eich arweinyddiaeth, cynnyrch, neu wasanaethau.
 • Allgymorth Post Gwestai ar gyhoeddiadau perthnasol i adeiladu eich cyrhaeddiad yn ogystal â safleoedd peiriannau chwilio gan backlinks.
 • Allgymorth Rhwydwaith lle gallwch chi adeiladu perthnasoedd a thyfu trwy rannu cyfryngau cymdeithasol ac eiriolaeth.
 • Adolygiadau Drive lle rydych yn gofyn am dystebau a sgoriau gan gwsmeriaid blaenorol a oedd yn hapus â'ch cynhyrchion neu wasanaethau.
 • Ychwanegu Eich Cynnyrch i restrau ar wefannau trydydd parti sy'n hyrwyddo'ch cystadleuwyr.
 • Allgymorth Adnoddau i hyrwyddo eich arweinwyr neu gynnwys ar gyfer crynodebau arbenigol neu erthyglau adnoddau ar wefannau trydydd parti.

Mae Postaga yn eich arbed rhag gorfod sgwrio â llaw am y cysylltiadau cywir, gan ddod o hyd i'r cysylltiadau mwyaf perthnasol ar gyfer pob cyfle. Gallwch ddod o hyd i'w cyfeiriad e-bost, handlen Twitter, a phroffil LinkedIn. Gallwch ychwanegu'r bobl hyn yn uniongyrchol at y system rheoli perthnasoedd cwsmeriaid a'u hychwanegu at eich ymgyrchoedd.

Gallwch chi sefydlu cyffyrddiadau lluosog yn eich ymgyrch allgymorth ac awtomeiddio'r ceisiadau fel bod yn rhaid i chi aros am eich ymatebion.

Ac, wrth gwrs, gallwch chi adrodd yn llawn ar eich ymgyrchoedd.

Adroddiadau Allgymorth Postaga

gyda Postaga, gallwch awtomeiddio ymgyrchoedd allgymorth deallus ... targedu'r rhagolygon cywir gyda'r neges gywir i gyrraedd cyfraddau ymateb uwch.

Dechreuwch Eich Ymgyrch Allgymorth!

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt ar gyfer Postaga ac rwy'n defnyddio'r dolenni hynny yn yr erthygl hon.