Beth yw'r Gwobrau Mwyaf Poblogaidd ar gyfer Eich Rhoddion Hyrwyddo?

gwobrau hyrwyddiadau

Rydyn ni wedi bod eisiau dylunio rhai hyrwyddiadau ers sbel nawr, ac er bod yr opsiynau a'r offer yn doreithiog, rwy'n synnu nad oes mwy o dempledi torri cwcis allan yna sydd â hanes profedig. Mae'r arolwg hwn o Easypromos serch hynny yn ein helpu i gynllunio i'r cyfeiriad cywir, serch hynny!

Easypromos canlyniadau wedi'u rhyddhau o'u Harolwg Gwobr Hyrwyddiadau Digidol sy'n taflu goleuni ar rôl gwobrau wrth drosi ymwelwyr yn gyfranogwyr mewn hyrwyddiad fel ymgyrch ysgubol, cystadleuaeth ffotograffau, cwis neu gystadleuaeth ddibwys, yn ogystal â'r mathau o wobrau sydd orau am yrru defnyddwyr cyfranogi ac ymgysylltu.

Yr hyn y mae'r canlyniadau hyn yn ei brofi yw pwysigrwydd meddwl 'y tu hwnt i'r brand' wrth ddewis gwobr. Carles Bonfill, cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Easypromos

Er bod llawer o gwmnïau'n rhuthro i gynnig eu nwyddau brand eu hunain neu'r teclyn technoleg diweddaraf, mae canlyniadau'r arolwg yn dangos nad yw hyn bob amser yn bet diogel. Cyfleus yn ffactor penderfynu hanfodol wrth yrru cyfranogiad mewn hyrwyddiad digidol, gan olygu na ddylai fod yn anodd ei gael gan yr hyrwyddwr na'i ddefnyddio, tra bod y cost gwobr graddio'n isel o ran pwysigrwydd. Dim ond saith y cant o ddefnyddwyr a ddywedodd y byddai cwpon yn eu hudo i gymryd rhan mewn hyrwyddiad digidol.

Canfyddiadau Allweddol yr Arolwg

  • Mae gwobrau o bwys - Nid yw'n syndod bod 48% o ddefnyddwyr wedi nodi mai'r wobr oedd yr elfen bwysicaf mewn cyfranogi; gyda 45% yn nodi ei fod yn ffactor penderfynu mawr
  • Mae brandiau yn llai pwysig - Nododd 82% o'r ymatebwyr fod hoffi'r wobr yn bwysicach na brand y wobr, gyda dim ond 18% yn nodi y byddai'r brand yn sbarduno cyfranogiad
  • Profiadau a rennir yn ennill - Nododd 25% y byddent yn fwy tebygol o gymryd rhan mewn hyrwyddiad sy'n dyfarnu gwobrau y gellir eu rhannu ag eraill, gyda 29% o'r ymatebwyr yn dweud mai eu hoff wobrau oedd tocynnau a phrofiadau fel tripiau neu giniawau.
  • Mae teclynnau technoleg a gwobrau eraill “dim ond i mi” hefyd yn boblogaidd - Roedd teclynnau technoleg hefyd yn uchel ar y rhestr gyda 17% o ddefnyddwyr yn eu rhestru fel y rhai mwyaf cymhellol, gyda gwobrau eraill fel iechyd a harddwch yn denu 11% o'r ymatebwyr i gymryd rhan mewn hyrwyddiad.

Gwobrau-Astudio-Infograffig

Ynglŷn â Easypromos

Easypromos yn arweinydd mewn hyrwyddiadau cyfryngau cymdeithasol sy'n cynnig platfform hunanwasanaeth, hawdd ei ddefnyddio i greu a rheoli ymgyrchoedd digidol yn ddi-dor ar draws unrhyw rwydwaith neu ddyfais cyfryngau cymdeithasol. Wedi'i lansio yn 2010, mae Easypromos wedi pweru ymgyrchoedd digidol sy'n cefnogi cystadlaethau, sweepstakes, cwisiau, arolygon, a mwy trwy atebion syml, y gellir eu haddasu, sy'n hawdd eu rhannu ar gyfer mwy na 250,000 o hyrwyddiadau ledled y byd. Mae cleientiaid yn rhychwantu 50 gwlad, gyda hyrwyddiadau'n rhedeg mewn 24 iaith.

Datgeliad: Rydym yn defnyddio ein cyswllt cyswllt yn y swydd hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.