Yr Anrheg Mwyaf Poblogaidd Eleni i Millennials? Awgrym: Nid yr XBox Un ydyw

cerdyn rhodd

Rhwydwaith Blackhawk yn arbenigwyr mewn atebion talu rhagdaledig - corfforol a ffôn symudol. Mae arolwg newydd a ryddhawyd ganddynt yn datgelu mewnwelediadau newydd am hoffterau millennials ar gyfer rhoi a derbyn cardiau rhodd y tymor gwyliau hwn. Mae data newydd yn dangos y bydd cardiau rhodd yn uchel ar y rhestr i'w prynu gan ac ar gyfer millennials y tymor gwyliau hwn.

milfeddygol

Daw'r data canlynol o arolwg ar-lein ym mis Rhagfyr 2013 o fwy na 400 millennials 18-28 oed:

Gyda mwy na 100,000 o siopau adwerthu, groser a siopau eraill yn cynnig cardiau rhodd, gall siopwyr brynu cardiau mewn mwy o leoliadau nag erioed, sy'n hanfodol gan fod millennials am dderbyn y cardiau rhodd hyn yn fwy nag erioed. Talbott Roche, Llywydd Rhwydwaith Blackhawk.

Mae millennials eisiau i'r cerdyn rhodd drin ei hun

  • Mae 89 y cant o filflwydd-filoedd eisiau cardiau rhodd tra bod yn well gan 73 y cant dderbyn cerdyn rhodd o hoff siop yn hytrach na derbyn anrheg benodol
  • Mae millennials yn defnyddio cardiau rhodd i drin eu hunain: mae 90 y cant yn defnyddio cardiau rhodd i drin eu hunain i rywbeth na fyddent fel arfer yn ei brynu neu'n ei ddefnyddio'n rhannol i brynu eitem ddrytach
  • Nid yw millennials yn hoffi ffurflenni: mae 76 y cant yn hoffi derbyn cardiau rhodd felly nid oes rhaid iddo / iddi ddychwelyd anrheg

Mae millennials yn cynllunio ar brynu llawer o gardiau rhodd i eraill

  • Mae 88 y cant yn disgwyl rhoi cerdyn rhodd i rywun eleni
  • Mae 63 y cant yn prynu cardiau rhodd fel anrheg munud olaf
  • Mae 73 y cant yn disgwyl gwario rhwng $ 10- $ 50 ar gerdyn rhodd i rywun
  • A bydd rhai yn prynu cardiau rhodd ar-lein - dywedodd 43 y cant y byddan nhw'n eu prynu ar-lein

Mae millennials yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i roi

  • Mae Social yn pennu eu rhestr anrhegion: mae 46 y cant yn debygol o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i benderfynu at bwy i anfon cerdyn rhodd
  • Maen nhw eisiau i frandiau eu rhoi iddyn nhw: mae 71 y cant eisiau cerdyn rhodd gan frand maen nhw'n ei ddilyn ar Facebook
  • Maent am roi trwy gyfryngau cymdeithasol: mae gan 51 y cant ddiddordeb mewn anfon cardiau egift trwy'r cyfryngau cymdeithasol

Mae Rhwydwaith Blackhawk yn defnyddio technoleg berchnogol i ddarparu dewis eang o gardiau rhodd, setiau llaw telathrebu rhagdaledig, cardiau amser awyr a chardiau ail-lwytho pwrpas cyffredinol i ddefnyddwyr ar draws rhwydwaith byd-eang sy'n dod i gyfanswm o dros 100,000 o siopau. Trwy blatfform digidol Blackhawk, mae'r cwmni'n cefnogi cynhyrchion a chynigion rhagdaledig ar draws rhwydwaith cynyddol o bartneriaid dosbarthu digidol gan gynnwys etailer blaenllaw, darparwyr gwasanaethau ariannol, apiau cymdeithasol, waledi symudol a sianeli corfforol-i-ddigidol integredig eraill.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.