POP: Eich Ap Symudol ar gyfer Prototeipio ar Bapur

rhannu

Rwyf wedi profi tunnell o wahanol offer prototeipio i greu fframiau gwifren a gosodiad elfennau rhyngwyneb defnyddiwr ... ond roeddwn bob amser yn edrych yn ôl ar bapur. Efallai pe bawn i'n prynu a pad braslunio, Fe allwn i gael rhywfaint o lwc ... dwi ddim yn ddyn llygoden o ran darlunio (eto). Rhowch i mewn POP, cymhwysiad symudol neu lechen sy'n caniatáu i'r defnyddiwr gyfuno lluniau o'ch prototeipiau papur â mannau problemus ar gyfer rhyngweithio. Mae'n eithaf dyfeisgar!

Dechreuwch trwy dynnu ein prototeipiau

papur pen

Tynnwch luniau o'ch prototeipiau

demo-gamera

Trefnu ac Ychwanegu Dolenni Rhyngweithiol

demo

Lawer gwaith rydyn ni'n prototeipio ar bapur, mae'n dal yn her i'r cleient ddelweddu'r hyn rydyn ni wedi'i dynnu allan. Mae hwn yn gais gwych ar gyfer gwneud i hynny ddigwydd! Dadlwythwch o iTunes or Google Chwarae.

Datgeliad: Dyna ddolen gyswllt ar gyfer y pad braslunio!