Mae Gwasanaeth Cwsmer Gwael yn Hurting Your ROI Marchnata

gwasanaeth cwsmeriaid gwael

Jitbit, platfform desg gymorth, wedi cynhyrchu'r ffeithlun hwn gydag ystadegau sy'n amlwg yn paentio'r llun effaith gwasanaeth cwsmeriaid gwael ar fusnes. Mae cwmnïau'n parhau i drin gwasanaeth cwsmeriaid gwael fel y gwnaethant flynyddoedd yn ôl ... pan arferai cwsmeriaid gwyno i'r busnes neu i gylch bach o ffrindiau yn unig. Ond nid dyna realiti’r byd rydyn ni’n byw ynddo nawr.

Mae cwsmeriaid dig yn lofruddion distaw

Mae gwasanaeth cwsmeriaid gwael yn erydu enw da eich brand ar-lein ac yn effeithio'n uniongyrchol ar eich enillion marchnata ar fuddsoddiad. Os oes gennych dudalen cynnyrch ar-lein sy'n frith o adolygiadau gwael oddi tani, bydd darpar siopwyr yn mynd i gerdded i ffwrdd. Mewn gwirionedd, ni fydd 86% o ymwelwyr yn prynu gan gwmni ag adolygiadau negyddol.

Er mwyn gwella eich gwasanaeth cwsmeriaid yn gyffredinol, mae JitBit yn argymell bod cwmnïau'n gwella'r rhyngweithio rhwng gweithwyr gwasanaeth a chwsmeriaid, yn darparu gwell hyfforddiant i osgoi staff anghymwys, ac yn darparu profiad cyson ar draws pob sianel gwasanaeth cwsmeriaid - mae hynny'n cynnwys ffôn, e-bost, sgwrs fyw, fforymau , cefnogaeth clicio-i-alw, a hyd yn oed cyfryngau cymdeithasol. Maent yn manylu ar y 11 Ffordd Mae Gwasanaeth Cwsmeriaid Gwael yn Llosgi Eich Gwaelod Gwaelod yn eu swydd:

 1. Analluogrwydd - mae angen i fusnesau fod yn gyraeddadwy ac yn ymatebol ar draws pob sianel.
 2. Cyflymu - nid oes dim yn rhwystro defnyddiwr fel aros am gymorth.
 3. Gwybodaeth - mae asiantau gwasanaeth na allant helpu y tu hwnt i rwystredigaeth.
 4. Dadleuon - mae ceisio ennill yr ymladd yn gwthio busnesau i golli'r rhyfel.
 5. Addewidion - mae torri addewidion yn torri ymddiriedaeth, ac mae hanner yr holl gwmnïau'n torri addewidion.
 6. Cofnodion - mae galwadau dro ar ôl tro ac egluro problem unwaith eto bob tro yn gyrru cnau i gwsmeriaid.
 7. Personoli - mae peidio â chydnabod pwy yw'ch cwsmer, eu gwerth, eu harbenigedd a'u disgwyliadau yn gadael cwmnïau ar ôl.
 8. Gwrando - mae gorfod ailadrodd y broblem drosodd a throsodd yn ddiangen ac yn gostwng cyfraddau boddhad.
 9. Dilyn i fyny - pan ddywedwch eich bod yn mynd i ddilyn i fyny, dilynwch hynny.
 10. Staff Rude - ni waeth pa mor wael y mae diwrnod o'ch staff yn ei gael, does dim rheswm i dynnu hynny allan ar y cwsmer nesaf.
 11. Rhedeg O Amgylch - trosglwyddo ac oedi heb unrhyw ddatrysiad yw'r peth gwaethaf y gallwch ei wneud i gwsmer.

Llinell waelod yr ffeithlun hwn? Erbyn 2020, erbyn profiad y cwsmer yn goddiweddyd pris a chynnyrch fel y allweddol gwahaniaethydd brand. Mae llawer o frandiau yno eisoes, yn fy marn i. Mae busnesau'n dysgu mai anaml y bydd cwsmeriaid anfodlon yn dod yn ôl, y mwyafrif byth yn defnyddio'r cwmni eto. Cymysgwch hynny â'r ffaith y gall cwsmeriaid sydd â diffyg gwybodaeth rannu eu rhwystredigaeth ar-lein yn hawdd, ac mae'ch busnes yn anelu at drafferth os nad ydych chi'n ymateb ac yn cywiro'r problemau sy'n cael eu geirio. Mae llawer o gwmnïau'n trin gwasanaeth cwsmeriaid fel drwg angenrheidiol pan ddylent fod yn buddsoddi ynddo fel gwahaniaethiad oddi wrth eu cystadleuwyr.

Ystadegau Gwasanaeth Cwsmer Gwael

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.