E-Fasnach a ManwerthuTechnoleg NewyddOffer MarchnataCymdeithasol Cyfryngau Marchnata

PolyientX: Web3 a Dyfodol Profiad y Cwsmer Gyda Gwobrau NFT a Rhaglenni Teyrngarwch

Flwyddyn ddiwethaf, NFT's cymryd y byd gan storm wrth i selogion, enwogion, a brandiau ruthro i mewn i ddal ton o ddiddordeb o amgylch y casgliadau digidol chwilfrydig hyn. Yn 2022, mae NFTs wedi esblygu i ddod yn llawer mwy na drud JPGs. Wrth i'r achosion technoleg a defnydd symud, mae gan frandiau a'u timau marchnata gyfle unigryw i ddefnyddio NFTs ar gyfer ymgysylltu â chwsmeriaid, caffael cynulleidfaoedd newydd, a meithrin teyrngarwch cwsmeriaid. Ond i lawer o'r sefydliadau hyn, erys y cwestiwn: sut? 

Mae angen dulliau syml a chost-effeithiol i ddenu cynulleidfaoedd newydd ac ysgogi ymgysylltiad ystyrlon, ond mae rheoliadau preifatrwydd data cynyddol llym a chostau hysbysebu cynyddol yn ei gwneud yn anoddach i frandiau greu perthnasoedd cwsmeriaid dwfn. Gall NFTs helpu marchnatwyr i oresgyn y rhwystr hwn trwy ddarparu offeryn pwerus i feithrin teyrngarwch cwsmeriaid trwy fanteision a gwobrau. Yn hytrach na dibynnu ar ddata sy'n dod o lwyfannau hysbysebu, gall marchnatwyr gynnig gwerth uniongyrchol i ddeiliaid NFT wrth adeiladu perthnasoedd cwsmeriaid cryf a chael mewnwelediadau ystyrlon. 

Yn wahanol i raglen teyrngarwch traddodiadol, mae NFT yn darparu cysylltiad brand dyfnach trwy ganiatáu i gwsmeriaid fod yn berchen ar ran o'u hoff frandiau. Gall yr ymdeimlad hwn o berchnogaeth ynghyd â gwobrau deniadol droi cwsmeriaid cyffredin yn gymuned o gefnogwyr mawr ac efengylwyr brand. 

Er bod llawer o frandiau'n gwybod y bydd Web3 yn effeithio ar eu strategaeth farchnata, mae diffyg sgiliau datblygu NFT yn rhoi brandiau mewn perygl o gael eu gadael ar ôl gan y cyfle cyffrous hwn. Mae cymryd rhan yn Web3 yn gofyn am sgiliau a allai fod yn diriogaeth newydd i lawer o dimau marchnata, fel datblygu blockchain, twf cymunedol, a marchnata partneriaeth. 

Gall fod yn anodd i farchnatwyr sicrhau ymrwymiad gan eu rhanddeiliaid i symud ymlaen â phrosiect Web3 gan ei fod yn dechnoleg sy'n dod i'r amlwg yng nghamau cynnar ei fabwysiadu. Gall brandiau nad ydynt yn barod i lansio casgliad NFT fynd i mewn i fyd Web3 o hyd trwy gydweithio â chasgliadau presennol yr NFT. Mae'r cydweithrediadau hyn fel arfer yn cynnwys manteision creadigol a gwobrau i gasglwyr NFT ac yn cynnig llwybr mynediad mwy hylaw i Web3. Gall y cynulleidfaoedd casglwyr hyn, sydd ag amrywiaeth eang o ddiddordebau, fod yn dargedau rhagorol i frandiau sy'n mynd i mewn i ofod Web3. 

Trosolwg Ateb Platfform PolyientX

Mae practis meddygol Llwyfan PolyientX yw'r dechnoleg hunanwasanaeth gyntaf i helpu brandiau i ddarparu manteision a phlesio cefnogwyr a chwsmeriaid trwy wobrau cyffrous yr NFT. Mae'r pecyn cymorth dim cod yn ei gwneud hi'n hawdd i frandiau greu gwobrau deniadol i ddeiliaid NFT ac yn caniatáu i farchnatwyr dargedu unrhyw gasgliad NFT gyda manteision a gwobrau.

Gan ddefnyddio platfform PolyientX, gall crewyr a brandiau gyhoeddi manteision sydd ar gael i dudalen hawlio â label gwyn i wasanaethu fel sylfaen cartref gyda phrofiad hawlio symlach ar gyfer gwobrau cymunedol. 

  • Gwobrau Gweinyddol PolientX
  • Tudalen Hawliad PolientX
  • Tocyn Digwyddiad PolientX
  • Gwobrau Datgloi PolientX

Mae llyfrgell gynyddol y platfform o fathau o wobrau yn cynnwys nwyddau corfforol, lawrlwythiadau digidol, codau cwpon, tocynnau digwyddiad, cynnwys â gatiau, tocynnau gwobr, NFTs, a mwy. Mae PolyientX yn darparu popeth sydd ei angen i greu rhaglen ffyddlondeb a gwobrau gymhellol yn seiliedig ar NFT.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae NFTs wedi cynyddu mewn poblogrwydd wrth i grewyr a brandiau gynhyrchu miliynau mewn gwerthiant. Ynghanol llanw cynyddol o ddiddordeb, mae sawl brand mawr yn archwilio ffyrdd o ddefnyddio NFTs i greu cynhyrchion a phrofiadau cymunedol mwy deniadol a gwerth chweil. Mae PolyientX yn caniatáu i frandiau ar draws amrywiol ddiwydiannau greu gwerth gwirioneddol ac ymgysylltiad i’w cwsmeriaid trwy blymio i fyd Web3 mewn ffordd ystyrlon.”

Brad Robertson, sylfaenydd/Prif Swyddog Gweithredol PolyientX

Gall marchnatwyr ddefnyddio'r platfform i ymgysylltu â chynulleidfaoedd Web3 heddiw.

NFT yn Gwobrwyo Arferion Gorau

Gall platfform PolyientX helpu marchnatwyr i lywio'r broses o lansio NFTs sy'n darparu gwobrau a manteision gwirioneddol i'w cwsmeriaid. Mae rhai arferion gorau i frandiau eu cadw mewn cof wrth wneud hyn yn cynnwys: 

  • Blaenoriaethu a profiad cwsmer llyfn yw conglfaen unrhyw raglen wobrwyo Web3 lwyddiannus. Gall brandiau sy'n trin deiliaid NFT fel haen uchaf eu cymuned feithrin twf efengylwyr gwych (cwsmeriaid micro-ddylanwadol sy'n mynd gam ymhellach a thu hwnt i ledaenu'r gair am frand). 
  • Mae deiliaid yr NFT yn disgwyl gwobrau cysylltu â hunaniaeth y brand a map ffordd. Mae'n hanfodol sicrhau bod gwobr NFT yn cysylltu â gwerth diriaethol, fel mynediad unigryw i gynhyrchion a phrofiadau. Dylai brandiau bwyso i mewn i'w cryfderau craidd ac osgoi manteision generig nad ydynt yn ysgogi ymgysylltiad dyfnach â chwsmeriaid. 
  • A dull gwobr haenog yn gallu helpu marchnatwyr i ddefnyddio NFTs i segmentu cwsmeriaid yn seiliedig ar ymddygiad. Gall gwobrau anariannol gyda gwerth canfyddedig uchel, fel mynediad a chyfranogiad unigryw, fod yn ffordd wych o gydbwyso cost rhaglen wobrwyo NFT.

Cychwyn Ar Polyientx Am Ddim

Nick Casares

Nick Casares yw Pennaeth Cynnyrch yn PolyientX - y ffordd Web3 i wobrwyo cwsmeriaid, cymunedau a chefnogwyr. Cysylltwch â Nick ar LinkedIn a Twitter.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol