Pollfish: Sut i Gyflwyno Arolygon Ar-lein Byd-eang yn Effeithiol trwy Symudol

arolygon symudol

Rydych chi wedi creu'r arolwg ymchwil marchnad perffaith. Nawr, sut y byddwch chi'n dosbarthu'ch arolwg ac yn cael nifer ystadegol arwyddocaol o ymatebion yn gyflym?

Mae 10% o wariant ymchwil marchnad $ 18.9 bil y byd yn cael ei wario ar arolygon ar-lein yn yr UD

Rydych chi wedi cynyddu dros hyn fwy o weithiau nag yr ydych chi wedi bod i'r peiriant coffi. Rydych chi wedi creu cwestiynau arolwg, wedi creu pob cyfuniad o atebion - hyd yn oed wedi perffeithio trefn y cwestiynau. Yna fe wnaethoch chi adolygu'r arolwg, a newid yr arolwg. Yna gwnaethoch rannu'r arolwg â rhywun arall ar gyfer eu hadolygiad, ac mae'n debyg ei newid eto.

Felly nawr, mae'n berffaith. Fe ddylech chi gael yr union wybodaeth i ddefnyddwyr rydych chi ei eisiau, gan y bobl rydych chi am eu cyrraedd. Dim ond un broblem - sut ydych chi'n dosbarthu'ch arolwg fel eich bod chi'n cyrraedd y bobl iawn?
Gallwch geisio dosbarthu'ch arolwg trwy unrhyw un neu gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 1. Arolygon ffôn. Ond gyda chyn lleied o bobl yn ateb galwadau o rif anghyfarwydd, mae effeithiolrwydd y dull hwn yn lleihau yn yr oes ddigidol.
 2. Cyfweliadau personol. Mae'r rhain yn cymryd llawer o amser, ond gallant fod yn effeithiol. Gallwch gael ymatebion manwl a mesur ymatebion ac iaith y corff, ond mae hyn yn cyfyngu ar eich amlygiad i gynulleidfaoedd eang, ac mae'r dull hwn yn destun gogwydd cyfwelydd.
 3. Polau cyfryngau cymdeithasol yn gallu gweithio, ond ni allwch ofyn llawer o gwestiynau, ac rydych chi'n fwyaf tebygol o fod yn gyfyngedig i'r gynulleidfa o bobl rydych chi'n gysylltiedig â nhw.
 4. Hysbysebion Chwilio Google. Gallwch hysbysebu'ch arolwg trwy AdWords mewn gwirionedd, ond gall hyn fynd yn ddrud, gan nad oes sicrwydd y bydd pobl sy'n clicio'r hysbyseb yn gorffen yr arolwg. Mae'n rhaid i chi hefyd fod yn dda iawn am ysgrifennu copi i gael pobl i glicio ar yr hysbyseb, ac mae angen i chi drechu unrhyw un arall am eiriau allweddol tebyg.
 5. Llwyfannau arolygu sy'n bodoli ar-lein ac yn cyrraedd pobl trwy e-bost neu wefan trydydd parti. Er enghraifft, y rhai sydd newydd eu rhyddhau Arolygon Google 360 - ychwanegiad mawr i gyfres Google Analytics - yn gallu cyrraedd cronfa o 10 miliwn o ymatebwyr ar-lein. Fodd bynnag, mae'r offeryn hwn yn cael ei rwystro gan y gynulleidfa gymharol fach y mae'n gallu ei chyrraedd (o safbwynt, dim ond 3% o boblogaeth yr UD yw hynny).

Fe sylwch nad yw ffôn symudol yn cael ei grybwyll o gwbl yn y rhestr uchod. Mae symudol yn diriogaeth ddigymar i nifer o ddiwydiannau, ac mae ymchwil i'r farchnad, yn benodol, wedi bod yn araf yn newid ei fethodolegau - am nifer o resymau. Mae busnesau a marchnatwyr digidol yn dechrau deall taith y defnyddiwr ar draws ffonau symudol, a sut y gallant ddefnyddio'r cyfrwng newydd hwn i ryngweithio ar sail fwy agos atoch 24/7.

Trwy harneisio pŵer symudol, gall y genhedlaeth nesaf o offer arolygu ddal a thargedu segmentau defnyddwyr allweddol yn fwy deallus, sy'n caniatáu i fusnesau ddyrannu eu cyllidebau yn well a chynhyrchu'r canlyniadau sydd eu hangen arnynt i wasanaethu eu cwsmeriaid yn well.

Rhowch Pysgodyn - platfform arolwg blaenllaw sy'n cyflwyno arolygon manwl ar-lein ar gyflymder mellt trwy apiau symudol ar raddfa fyd-eang. Gyda Pollfish, gallwch ddefnyddio arolygon ymchwil marchnad sy'n cyrraedd pobl lle maen nhw'n treulio'u hamser fwyaf - ar ffôn symudol.

Mae Pollfish yn cymryd agwedd ychydig yn wahanol tuag at gyrraedd ymatebwyr yr arolwg, gan ei fod yn gwerthfawrogi profiad y defnyddiwr ac eisiau rhoi gwybodaeth i ddefnyddwyr o'r ansawdd uchaf i ymchwilwyr marchnad.

pysgod pysgod

Dyma beth mae Pollfish yn ei wneud yn wahanol

 • Nid yw'n recriwtio nac yn talu panelwyr
 • Nid yw'n hyrwyddo arolygon trwy sianeli taledig fel cyfryngau cymdeithasol, Google Ads, neu gysylltiadau
 • Nid yw'n gorfodi pobl i ateb arolwg i ddatgloi cynnwys premiwm
 • Nid yw'n talu ymatebwyr am bob arolwg, nac atgyfeiriad

Yn fwyaf diddorol efallai, mae gan rwydwaith arolwg Pollfish fynediad at fwy na 320 miliwn o ddefnyddwyr ffonau symudol ledled y byd - mewn amser real. Felly sut mae Pollfish yn cael mynediad i'r rhwydwaith arolygu fwyaf yn y byd?

Mae'r platfform yn galluogi cyhoeddwr yr ap i gymell ymatebydd i gymryd rhan mewn un o ddwy ffordd:

 1. Gall cyhoeddwyr gamify a darparu gwobrau mewn-app ar gyfer cyfranogi
 2. Anogir ymatebwyr i ymateb i arolwg a chânt eu cynnwys mewn a lluniadu ar hap

Trwy ddefnyddio'r dull hwn, mae Pollfish wedi cyflawni cyfradd cwblhau arolwg ar gyfartaledd o 90% - ymhell uwchlaw cyfartaleddau'r diwydiant:

 • Mae Pollfish yn cael ymatebwyr gwell- maent yn cymryd rhan yn yr ap ac mae ganddynt gyfradd ymateb uchel gan nad yw dylanwadau allanol eraill yn tynnu eu sylw. Yn ogystal, nid oes ganddyn nhw ddiddordeb mewn chwythu trwy arolwg am daliad oherwydd y cymhelliant anghywir. Os nad yw'r pwnc yn apelio, maen nhw'n optio allan ohono ac yn dychwelyd i'w app.
 • Mae pysgod pysgod yn cael amseroedd ymateb cyflymach (sut mae 750 wedi cwblhau 10 arolwg cwestiynau mewn sain awr?)
 • Mae Pollfish yn darparu profiad gwell i ymatebwyr, gan y gall ymatebwyr gymryd arolwg yn ôl eu hwylustod, mewn-app, pan fyddant yn teimlo fel hyn, ar arolwg a ddyluniwyd ar gyfer dyfeisiau symudol.

Felly, mae yna lawer o ffyrdd i ddosbarthu'ch arolwg, ond dim ond un a all gael mynediad at dros 320 miliwn o ddefnyddwyr ar hap, anhysbys a fydd yn rhoi gwell data a mewnwelediadau i chi ar bwnc eich arolwg.

Ymchwilio hapus!

2 Sylwadau

 1. 1

  Ie, rwyt ti'n iawn. Bydd yr arolwg symudol yn casglu mwy o wybodaeth na'r ffyrdd traddodiadol a bydd yn targedu'r cwsmeriaid cywir yn fwy cywir. Fel ei eiriau, mynnwch ymatebion mewn ffordd fwy arloesol.

 2. 2

  A dweud y gwir rwy'n cytuno â chi, mae Google Search Ads, arolygon ffôn, cyfweliadau personol, gwefan trydydd parti a pholau piniwn cyfryngau cymdeithasol i gyd yn broses arolygu ond mae'r broses hon yn ddrud neu'n cymryd llawer o amser. bydd yr arolwg symudol yn targedu'r cwsmeriaid a'r gynulleidfa gywir

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.