Dysgwch am Sun a Jonathon Shwartz yn y Cyfweliad gwych hwn

Sun MicrosystemsFlwyddyn a hanner yn ôl Digwyddais i fod yn eistedd ar draws bwrdd o Jonathon Schwartz ar y cyntaf Gwersyll Mashup ac mewn gwirionedd ddim yn gwybod pwy ydoedd.

Fy CMO, Chris Baggott, ei dynnu sylw ataf ac yna eisteddasom a'i wylio yn cael ei gyfweld gan CNET am oddeutu 20 munud mae'n debyg. Gwnaeth argraff arnaf ar unwaith. Y peth cyntaf a wnaeth oedd tynnu dim dyrnu a siarad â'r ysgrifenwyr penodol am rai erthyglau hynny CNET wedi ysgrifennu a sut Dydd Sul wedi'i gam-gynrychioli. Roedd yn greulon o flaen llaw gyda nhw ac yn bendant ni thynnodd unrhyw ddyrnod. Rwyf wedi gweld llawer o arweinwyr yn darparu ar gyfer y wasg, felly roedd hyn yn cŵl i'w wylio.

Yn y ScobleShow hwn eisteddwch i lawr gyda Robert Scoble, Mae Jonathon yn siarad am Sun, Java, iPhone, Mircrosoft a llu o bynciau diweddar eraill. Mae'n gyfeillgar, yn wybodus ac yn anhygoel o agored.

Un o'r dyfyniadau gwych yma yw mai prif ddangosydd llwyddiant Sun yw hapusrwydd eu gweithwyr mewn gwirionedd. Mae Jonathon yn ymfalchïo'n fawr mewn 'boomerangs' ... hynny yw, gweithwyr Sun a adawodd ond sydd bellach yn dychwelyd i'r cwmni. Mae hefyd yn siarad â llawer o'r camymddwynwyr allan am yr Haul fel pris mynediad a thrwyddedu. Oeddech chi'n gwybod bod Sun yn gwario $ 2 biliwn ar ymchwil a datblygu bob blwyddyn? Neu mai Java yw'r logo technoleg a gydnabyddir fwyaf?

Fel technolegydd 'a dyfwyd gan Microsoft' ... ar ôl gweithio erioed i gorfforaethau mawr a adeiladwyd ar rwydweithiau a gweinyddwyr Microsoft, mae'n debyg mai fy unig adborth i Jonathon a Sun yw nad wyf yn blwmp ac yn blaen yn eu hadnabod yn ddigon da. Rydw i yn Indiana ... ddim yn Silicon Valley. Nid wyf yn cael mynd i lawer o ddigwyddiadau diwydiant. Rydym yn gwmni datblygu cyflym sydd ar draciau trên Microsoft ac ni fyddwn yn dod i ffwrdd unrhyw amser yn fuan ... os yw hynny'n bosibl hyd yn oed. Yn bersonol, rydw i wrth fy modd LAMP ond fy mhrofiad gyda nhw yn syml yw'r hyn rydw i wedi'i wneud ar fy mhen fy hun gyda chynnal, datblygu, WordPress, a MAMP. Gweithiais gyda gwasanaethau gwe Java ychydig flynyddoedd yn ôl ac fe weithiodd yn wych, ond ni wnaethom weithredu erioed oherwydd gallem hefyd weithredu'r gwasanaeth gwe gyda thechnolegau Microsoft - yr adeiladwyd ar ein cymwysiadau.

Mae sylw gan ddatblygwr ar safle Jonathon yn nodi rhywbeth tebyg ... ni all arbrofi gyda Solaris oherwydd yn syml nid yw'n opsiwn iddo ddechrau 'chwarae' gartref.

Dyma fy syniad craff mawr blewog ar gyfer Haul. Rwy'n golygu hyn gyda phob parch, beth am roi eu harian lle mae eu ceg ac ymgynghori'n agored ac yn rhydd â chwsmeriaid Enterprise Microsoft ar ailddatblygu eu cymwysiadau yn Java ar Solaris. Yn syml, nid yw'n opsiwn inni edrych yn rhywle arall am ateb ... hyd yn oed os yw'r arbedion ar ddiwedd y ffordd, nid oes gennym amser i yrru i lawr y ffordd honno.

Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y gallai ein cymwysiadau berfformio'n well, graddfa'n haws, efallai y bydd ein costau'n cael eu lleihau, a gall y gwasanaeth wella gyda Sul. Ond sut mae symud ymlaen heb fynd i'r afael â'n cwmni nac oedi datblygiad sydd ei angen i gystadlu yn ein marchnad? Mae gennym 5,000 o gleientiaid, 15,000 o ddefnyddwyr a biliynau o drafodion bob chwarter. A yw cwmnïau eraill yn gwneud y trawsnewidiadau hynny? Jonathon, y tro nesaf y byddwch yn Indianapolis ... byddwn i wrth fy modd yn cael cinio ac yn mynd â chi ar daith o amgylch ein cwmni.

Un nodyn olaf… Mae Jonathon hefyd yn trafod profiad a fu bron â marw a newidiodd ei fywyd. Diolch byth, nid wyf wedi bod trwy hynny - ond mae cael plant wedi cael effaith debyg arnaf. Hefyd ... a gafodd y fideo ei thorri ar y diwedd?

2 Sylwadau

  1. 1

    Diolch am y sylwadau caredig. Cafodd y fideo ei thorri'n iawn ar y diwedd. Roedd gan y tâp fethiant enfawr yno, felly gwnaethoch fethu ychydig eiliadau a'r math “diolch, hwyl fawr”. Sori am hynny. Allan o tua 800 o gyfweliadau rydw i wedi'u gwneud, dyna'r trydydd tro i fethiant tâp ddifetha rhywbeth.

  2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.