Podiwm: Casglu a Rheoli Adolygiadau mewn Un Llwyfan Canolog

rheoli enw da podiwm

Yn ddiweddar roeddwn yn darllen post gan Joel Comm am gwmni symudol Symudwyr Adleoli Llinell Gain. Mae'n stori ddirdynnol o ddiwydiant sy'n rhemp gyda thechnegau abwyd a switsh. Ar un adeg cefais fy nal yn wystl gan symudwr na fyddai’n dadlwytho fy dodrefn ar ôl symud yn genedlaethol nes i mi eu talu arian parod am fynd i fyny ail hediad o risiau. Roedd yr ail hediad, gyda llaw, yn un grisiau yn fwy na'r hyn a ddiffiniodd eu contract. Roedd yn llidus.

Mae'r symudwyr yn chwarae â thân yn llwyr. Ac ar ôl peth ymchwil, nododd Joel fod ganddyn nhw enw da ofnadwy ar-lein. Nid oes amheuaeth eu bod yn colli llawer o ddarpar gwsmeriaid trwy ddefnyddio dulliau busnes gwael a pheidio â monitro eu henw da. Mae'n rhyfeddod eu bod yn dal i fod mewn busnes.

Efallai nad yw'r symudwyr uchod yn poeni amdano, ond mae mwyafrif o gwmnïau'n sylweddoli'r difrod y gall swyddi fel Joel ei gael ar eu refeniw. Podiwm yn blatfform a adeiladwyd ar gyfer cwmnïau sy'n gofalu. Mae dros 30,000 o ddarparwyr gwasanaeth a blaenau siopau yn defnyddio Podiwm i fonitro eu nwyddau yn unig enw da ar-lein, ond hefyd i ddal adolygiadau cadarnhaol yn rhagweithiol.

Ciplun Podiwm

Mae'r platfform yn monitro dros 20 o wahanol safleoedd adolygu, yn canoli'r canfyddiadau, ac yn rhybuddio cwmnïau pan gyhoeddir adolygiadau. I fusnesau sy'n gofalu, gall hyn eu galluogi i ymateb ac ymateb yn gyflym i ddatrys materion a allai ostwng gwerthiannau.

Mae podiwm yn awtomatig yn eich helpu i flaenoriaethu a dewis y safleoedd adolygu sydd bwysicaf i'ch busnes. O Google a Facebook i wefannau adolygu sy'n benodol i'r diwydiant, gall technoleg SmartSelect Podium helpu'ch cwsmeriaid i gyrraedd y safleoedd sy'n cael yr effaith fwyaf ar eich busnes yn effeithlon.

Mae Podiwm yn Galluogi Busnesau i:

  • Casglwch gannoedd o adolygiadau gan eich cwsmeriaid trwy eu dyfeisiau symudol.
  • Rheoli, adrodd ar, ac ymateb i'ch holl adolygiadau ar-lein.
  • Gweler yn fanwl analytics ar adolygiadau o dros 20 o wahanol safleoedd adolygu.
  • Sicrhewch rybuddion amser real pan fydd adolygiadau newydd yn mynd yn fyw.

Cadwch mewn cof nad yw'n effeithio ar adolygiadau yn unig, mae graddfeydd hefyd yn cael eu harddangos yn amlwg mewn canlyniadau chwilio a gall gweithgaredd effeithio ar eich gwelededd chwilio lleol. Os ydych chi mewn diwydiant lle mae graddfeydd ac adolygiadau'n cael eu defnyddio, dylech chi fod â llwyfan fel Podiwm i reoli'ch enw da a chipio adolygiadau gwych yn rhagweithiol.

Gwyliwch Demo 2 Munud Podiwm

 

 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.