Mae podledu yn parhau i dyfu mewn poblogrwydd a monetization

Poblogrwydd Podcastio

Mae gennym tua 4 miliwn o lawrlwythiadau o 200+ o benodau o'n podlediad marchnata hyd yn hyn, ac mae'n parhau i dyfu. Cymaint felly nes i ni fuddsoddi yn ein stiwdio podlediad. Rydw i mewn cyfnodau dylunio a newydd stiwdio y byddaf efallai yn adleoli i'm cartref ers i mi gael fy hun naill ai'n cymryd rhan neu'n rhedeg cymaint o bodlediadau.

O'i ddechreuad gostyngedig yn 2003, mae podledu wedi dod yn rym na ellir ei atal ym maes marchnata cynnwys ac nid yw'n dangos unrhyw arwyddion o stopio - mae nifer y podlediadau gweithredol wedi sgwrio ers 2008. Jon Nastor

Ystadegau Podlediadau 2018

  • Mae gwrandawyr podlediad yn gwrando ar gyfartaledd o 7 sioe yr wythnos, sydd i fyny 40% ers 2017
  • Mae 550,000 o bodlediadau gweithredol mewn dros 100 o ieithoedd gyda 18.5 miliwn o benodau ar gael ar-lein
  • Y 5 genre gorau o bodledu yw cymdeithas a diwylliant, busnes, comedi, newyddion a gwleidyddiaeth, ac iechyd
  • Mae 64% o boblogaeth yr UD yn gyfarwydd â'r term podlediad
  • Mae 44% o boblogaeth yr UD wedi gwrando ar bodlediad, 26% yn gwrando ar bodlediadau bob mis, 17% yn wythnosol, gyda 6% yn gefnogwyr brwd
  • Y ddemograffig allweddol ar gyfer podlediadau yw pobl 25-34 oed, yn aml yn ddemograffig anodd ei gyrraedd gyda hysbysebu
  • Mae gwrandawyr podlediad 45% yn fwy tebygol o fod â gradd coleg a 37% yn fwy tebygol o fod ag incwm blynyddol o $ 100,000 neu fwy

Beth sy'n Newid bod Podlediadau mor Boblogaidd?

Gwrthdroi ychydig flynyddoedd a cymryd llawer o roedd podlediadau yn dasg gymhleth. Os oedd gennych ddyfais iOS, byddai'n rhaid i chi docio a chydamseru'ch dyfais ag iTunes ar ôl tanysgrifio i'r podlediadau yr oeddech chi'n eu hoffi. Fodd bynnag, wrth i ddyfeisiau ddatblygu ac mae cysylltiadau band eang wedi dod yn gyffredin, ffrydio mae podlediadau wedi dod yn norm. Mae gan Apple y ap podlediadau, ac mae yna hefyd stitcher, TuneIn, BlogTalkRadio, a gall apiau symudol integreiddio chwaraewyr yn hawdd.

Ar wahân i wrando yn ystod eich loncian bore neu daith feicio prynhawn, mae integreiddio di-dor ffonau smart ac automobiles wedi gwneud podlediad yn gwrando ar anghenraid ar eich cymudiadau bore a phrynhawn. Yn fy marn i, credaf mai hwn oedd y maes twf mwyaf gyda phodlediadau busnes.

Nid yn unig y mae defnydd yn newid, ond mae ymddygiad hefyd. Yn union fel y bydd pobl yn eistedd ac yn gwylio Netflix am oriau, rydyn ni'n darganfod y bydd ein gwrandawyr yn gwrando ar oriau o'n podlediad mewn un eisteddiad. Cyfunwch hyn â safon rhyngwynebau sain newydd yn 2016 ceir sy'n gallu defnyddio podlediadau ... ac mae sain ar alw yn mynd i dynnu i ffwrdd fel na welsom erioed o'r blaen!

Ar y cynhyrchu ochr, mae podledu yn dod yn llawer haws. Arferai fod angen stiwdio gwrth-sain, meicroffonau drud, a chymysgydd ar gyfer recordio ... yna ei basio i olygydd sain i diwnio a thrydar. Yn ddiweddar, fe wnes i rai podlediadau ar y ffordd gyda Recordydd Chwyddo H6 a set o Meicroffonau Shure SM58 - ac roedd eglurder y podlediadau yn anhygoel. Heck, gallwch chi ddechrau gyda'r Ap podlediad angor, ac mae headset Bluetooth da yn gweithio'n wych.

Mae defnydd y cyfryngau yn dangos arwyddion o gael eu newid yn ddramatig gan dechnoleg a phatrwm newydd. Mae cyfleustodau cynyddol Mobile fel 'y sgrin gyntaf,' yn ogystal â'r cynnydd mewn ffurfiau cynnwys amgen, megis podlediadau a chynnwys 'goryfed' gan wasanaethau fideo ar alw yn gwyrdroi'r myth bod ein rhychwantu sylw yn fyrrach. Tom Webster, Is-lywydd Strategaeth Edison

Monetization Podcastio: Mae'n Digwydd

Ar ôl cymaint o flynyddoedd o bodledu, rydw i hefyd yn cael refeniw gweddus trwy rai noddwyr (diolch i AdvertiseCast). Oherwydd bod fy mhodlediadau yn debygol o gael 10k + yn gwrando dros yr ychydig fisoedd nesaf, mae hysbysebwyr yn talu cannoedd o ddoleri y bennod. Efallai nad yw hynny'n swnio fel llawer, ond mae'n gwneud yr amser yn werth chweil i drefnu, recordio a chyhoeddi'r podlediadau. Ac yn wahanol i destun a fideo, mae podledu yn wych ar gyfer hysbysebu oherwydd bod gennych sylw'r gwrandäwr. Wrth gwrs, rwy'n sicrhau bod fy hysbysebwyr yn berthnasol ac yn werthfawr i'm gwrandawyr hefyd - rwy'n credu bod hynny'n allweddol. Ni fyddwch yn fy nghlywed yn ceisio gwerthu matresi ar fy cyfweliadau marchnata!

Os nad oes podlediadau poblogaidd yn eich diwydiant, dyma'r amser i ddechrau un! Mae'r cyfan i fyny o'r fan hyn!

Ystadegau Podcastio

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.