Lle i gynnal, syndiceiddio, rhannu, optimeiddio a hyrwyddo'ch podlediad

Gwesteio, Syndicate, Rhannu, Hyrwyddo Podlediadau

Y llynedd oedd y flwyddyn ffrwydrodd podledu mewn poblogrwydd. Mewn gwirionedd, mae 21% o Americanwyr dros 12 oed wedi dweud eu bod wedi gwrando ar bodlediad yn ystod y mis diwethaf, a wedi cynyddu'n raddol flwyddyn ar ôl blwyddyn o'r gyfran o 12% yn 2008 a dim ond y nifer hwn a welaf yn parhau i dyfu.

Felly ydych chi wedi penderfynu cychwyn eich podlediad eich hun? Wel, mae yna ychydig o bethau i'w hystyried yn gyntaf - lle byddwch chi'n cynnal eich podlediad a lle byddwch chi'n ei hyrwyddo. Isod, rwyf wedi rhestru ychydig o awgrymiadau a gwersi a ddysgwyd o hyrwyddo ein podlediad Ymyl y We, felly gobeithio y byddan nhw o ddefnydd i chi!

Gweithdy a Chyflwyniad Podcastio

Yn ddiweddar, datblygais weithdy ar gyfer podledwyr menter i ddefnyddio strategaethau penodol i syndiceiddio a hyrwyddo eu podlediadau. Gwnaethom ddefnyddio llawer o'r dulliau hyn gyda'r Podlediad Dell Luminaries, gan ei wthio i'r 1% uchaf o'r holl bodlediadau busnes.

Ble i gynnal eich podlediad

Cyn dosbarthu i unrhyw gyfeiriaduron, bydd angen i chi benderfynu ble y byddwch chi llu eich podlediad. Bydd penderfynu ar eich gwesteiwr podlediad yn dibynnu ar lawer ar ble y gallwch chi gyflwyno'ch podlediad gan fod gan rai cyfeirlyfrau gysylltiadau penodol ag eraill. Ar gyfer ein podlediad, Edge of the Web, rydym yn cynnal gyda Libsyn ac mae'n un o'r gwesteion mwy poblogaidd o'i gwmpas.

Peidiwch â chynnal eich podlediad ar westeiwr gwe nodweddiadol neu yn eich gwefan gyfredol. Mae gan amgylcheddau cynnal podlediad seilwaith wedi'i adeiladu ar gyfer ffrwd sto ffeiliau sain mawr a'i lawrlwytho o'r we. Gall amgylcheddau cynnal gwe nodweddiadol achosi ymyrraeth gwrando a gallent hyd yn oed gostio arian i chi gyda chostau gorswm ar ddefnyddio lled band.

Douglas Karr, Highbridge

Martech Zoneargymhelliad yw cynnal Transistor. Gallwch ddarllen trosolwg y platfform podlediad yma, ond yn fyr, mae'n hawdd ei ddefnyddio, mae ganddo sioeau diderfyn, ac mae ganddo offer gwych ar gyfer cydweithredu a busnes.

Cofrestrwch Ar gyfer Treial Transistor 14 Diwrnod Am Ddim

Ychydig o gwmnïau cynnal podlediad eraill y gallwch eu defnyddio yw:

 • Tost - Darganfod podlediad, gwrando, cynnal a dosbarthu RSS.
 • Anchor - Creu a chynnal penodau diderfyn, dosbarthu'ch sioe ym mhobman, a gwneud arian. Y cyfan mewn un lle, i gyd am ddim.
 • ffyniant sain - Cyrraedd gwrandawyr ymroddedig a chyflwyno'ch neges frand trwy fewnosodiadau hysbyseb deinamig ac ardystiadau gan y doniau gorau ym maes podledu.
 • Blubrry - Mae Blubrry.com yn gymuned podledu a chyfeiriadur sy'n rhoi pŵer i grewyr wneud arian, cael mesuriadau cynulleidfa manwl a chynnal eu sain a'u fideo. P'un a ydych chi'n grewr cyfryngau, yn hysbysebwr neu'n ddefnyddiwr cyfryngau, Blubrry yw eich rhyngwyneb cyfryngau digidol.
 • Buzzsprout - Dechreuwch bodledu heddiw gyda podlediad am ddim yn cael ei gynnal gan Buzzsprout, y feddalwedd podledu hawsaf ar gyfer cynnal, hyrwyddo ac olrhain eich podlediad.
 • Casio - O gynnal ac amserlennu i actifadu a dadansoddeg, mae Casted yn llwyfan rheoli cynnwys ar gyfer marchnatwyr B2B sydd â llais.
 • Fireside - Gwesteiwr podlediad unigryw gyda rhyngwyneb defnyddiwr hardd sy'n ymgorffori gwefan ynghyd â'ch podlediad.
 • Libsyn - Mae Libsyn yn darparu popeth sydd ei angen ar eich podlediad: offer cyhoeddi, cynnal a darparu cyfryngau, RSS ar gyfer iTunes, Gwefan, Ystadegau, Rhaglenni Hysbysebu, Cynnwys Premiwm, Apiau ar gyfer dyfeisiau Apple, Android a Windows.
 • megaffon - offer i gyhoeddi, monetize a mesur eich busnes podlediad.
 • Stiwdio Omny - Datrysiad podledu menter yw Omny Studio sy'n cynnwys golygydd ar-lein, monetization, cipio darllediadau, adrodd, a llu o nodweddion eraill.
 • PodFean - Datrysiad cyhoeddi podlediad syml iawn. Lled band a storfa anghyfyngedig. Mae popeth sydd ei angen ar podcaster i gynnal, hyrwyddo ac olrhain eich podlediad.
 • symlcast - Cyhoeddwch eich podlediadau yn y ffordd hawdd.
 • Soundcloud - Mae podledu ar SoundCloud yn ei gwneud hi'n hawdd i unrhyw un adrodd straeon, uwchlwytho a rhannu. Adeiladu eich cymuned ar y platfform cynnal sain mwyaf sefydlog a greddfol yn y byd.
 • Spreaker - Mae gan Spreaker y cyfan! Sefydlu'ch cyfrif a pharatoi i recordio podlediadau neu gynnal sioeau radio byw o'ch cyfrifiadur neu ddyfais symudol.
 • Jet Podcast - Gwesteio Podlediad Premiwm: Dosbarthu Cyflym a Optimeiddiedig.

Ar ôl sefydlu eich podlediad cynnal, bydd angen i chi gael porthiant RSS dilys. Llawer o weithiau pan fyddwch chi'n sefydlu'r cyfrif cynnal podlediad byddwch chi'n colli rhywbeth a fydd yn torri'r porthiant RSS. Cyn cyflwyno i unrhyw gyfeiriadur, bydd angen i chi wirio i weld a yw'ch porthiant RSS yn ddilys. I brofi'ch porthiant RSS, defnyddiwch Dilyswr Bwyd Anifeiliaid i weld a wnaethoch chi unrhyw gamgymeriadau. Os oes gennych borthiant dilys, yna neidiwch i mewn i'ch cyflwyniad cyfeiriadur.

Ble i Syndicateiddio'ch Podlediad

Nodyn Side: Cyn cyflwyno'ch podlediad i unrhyw un o'r cyfeirlyfrau sydd ar gael, rwy'n argymell bod gennych chi fwy nag un bennod podlediad yn eich porthiant RSS. Gallwch chi gyflwyno i'r rhan fwyaf o'r cyfeirlyfrau gyda dim ond un podlediad, ond i'r mwyafrif o wrandawyr i'ch podlediad, byddan nhw eisiau gweld mwy na'r bennod cyn tanysgrifio i'ch sioe.

Gan fod iPhone ac Android dyfeisiau sy'n dominyddu'r farchnad symudol, mae'r ddau gofrestriad cyntaf hyn yn hanfodol i bob podlediad!

 • iTunes - Ar ôl i chi greu eich porthiant RSS, cyflwyno'ch podlediad i iTunes ddylai fod eich cam cyntaf. Mae gan iTunes un o'r rhwydweithiau mwyaf poblogaidd o wrandawyr ar gyfer podledwyr. Yn gyntaf bydd angen i chi gael ID Apple, os oes gennych chi iPhone eisoes, dylai fod gennych ID yn barod. Mewngofnodi i hyn y Podlediad iTunes tudalen cysylltiad â'ch ID Apple a gludwch eich porthiant RSS i'r maes URL a chyflwyno'ch sioe. Yn dibynnu ar eich cyfrif, gallai gael ei gymeradwyo'n eithaf cyflym neu gallai gymryd cwpl o ddiwrnodau. Ar ôl i chi gael eich derbyn i iTunes, bydd eich sioe yn ymddangos mewn llawer o wahanol podcatwyr eraill yn awtomatig wrth i'r offer hynny gael eu porthiant gan iTunes. Yn anffodus, gydag iTunes, ni chewch ddim analytics yn gysylltiedig â'ch cyfrif.

Cofrestrwch Eich Podlediad gydag iTunes

 • Rheolwr Podlediadau Google - Rhyddhaodd Google blatfform gyda rhywfaint o ddadansoddeg rhagorol ar gyfer monitro gwrandawyr eich podlediadau. Gallwch weld nifer y dramâu, dramâu yn ystod y 30 diwrnod cyntaf, hyd cyfartalog, ac yna monitro perfformiad dros amser. Mewngofnodi gyda chyfrif Google, a dilyn y camau i ychwanegwch eich podlediad.

Cofrestrwch Eich Podlediad gyda Google

 • Pandora - Mae Pandora yn parhau i fod yn gynulleidfa enfawr ac yn cefnogi podlediadau yn llawn hefyd, hyd yn oed gyda'r gallu i'w fonitro.

Cofrestrwch Eich Podlediad gyda Pandora

 • Spotify - Mae Spotify yn parhau i ehangu i gynnwys sain a, gyda phrynu Anchor, mae'n cymryd nod difrifol o fod yn berchen ar y cyfrwng. Gyda chymaint o ddefnyddwyr, ni fyddwch chi eisiau colli allan!

Cofrestrwch Eich Podlediad gyda Spotify

 • Amazon - Mae Amazon Music yn newydd-ddyfodiad cymharol ond gyda chyrhaeddiad cynorthwyydd llais Audible, Prime, a Alexa, ni ddylech adael y sianel bwysig hon allan.

Cofrestrwch Eich Podlediad gydag Amazon Music

Yn ddewisol, gallwch hefyd gofrestru'ch podlediad gyda'r offer a'r cyfeirlyfrau hyn i ehangu eich cyrhaeddiad:

 • Acast - Hyd yn oed os yw'ch podlediad yn cael ei gynnal ar ddarparwr arall, gallwch gofrestru'ch podlediad gyda chyfrif cychwynnol am ddim.

Ychwanegwch Eich Podlediad i Acast

 • UnrhywPod - Mae AnyPod yn sgil boblogaidd ar gyfer dyfeisiau wedi'u pweru gan Amazon Alexa.

Ychwanegwch Eich Podlediad i AnyPod

 • Blubrry - Blubrry hefyd yw'r cyfeirlyfr podlediad mwyaf ar y Rhyngrwyd, gyda dros 350,000 o bodlediadau wedi'u rhestru. Maent hefyd yn darparu gwasanaethau hysbysebu a gwasanaethau eraill ar gyfer podledwyr.

Creu Cyfrif Blubrry Am Ddim ac Ychwanegu Eich Podlediad

 • Torri'r - Torri'r yn farchnad i werthu a hyrwyddo'ch podlediadau. Mae eu app yn eithaf da, ac mae'n gwneud rhannu cymdeithasol eich podlediad yn arbennig o ddefnyddiol.

Cysylltwch Eich Podlediad â Breaker

 • Castbox - Castbox yn darparu Castbox Creator Studio, set o offer gyda dadansoddeg podledu gadarn fel y gallwch fesur ac ymgysylltu â'ch tanysgrifwyr yn ogystal â ffrydio a darparu lawrlwythiadau.

Cyfarwyddiadau ar Gyflwyno'ch Podlediad i Castbox

 • iHeartRadio - Am iHeartRadio, dyma lle mae'n talu i gael Libsyn fel eich gwesteiwr. Mae ganddyn nhw berthynas ag iHeartRadio a gallwch chi sefydlu'ch cyfrif Libsyn i greu a bwydo'ch sianel eich hun yn awtomatig. I sefydlu hyn, o dan y tab “Cyrchfannau” yn eich cyfrif, cliciwch ar “Ychwanegu Newydd” ac yna dilynwch y cyfarwyddiadau i sefydlu ffrwd iHeartRadio. Nodyn: Mae angen i'ch podlediad fod yn weithredol am fwy na deufis yn Libsyn cyn y gallwch chi gyflwyno i iHeartRadio.

Cyflwyno'ch Podlediad i iHeartRadio

 • Ddisgwyliedig - Os yw'ch podlediad eisoes yn iTunes, bydd yn ymddangos o fewn diwrnod ar Overcast. Os nad ydyw, gallwch ei ychwanegu â llaw:

Ychwanegwch Eich Podlediad â llaw i gymylu

 • Casiau poced - Cymhwysiad symudol ar y we sy'n galluogi defnyddwyr i reoli a gwrando ar draws dyfeisiau. Cyflwyno'ch podlediad drwyddo Castiau Poced yn cyflwyno dudalen.

Cyflwyno'ch Podlediad i Gestyll Poced

 • Podchaser - cronfa ddata podlediad ac offeryn darganfod. Eu nod yw ei gwneud hi'n hawdd i chi roi adborth am y podlediadau rydych chi'n eu caru a darganfod podlediadau yn hawdd. Dewch o hyd i'ch podlediad yn Podchaser a gallwch ei hawlio gan ddefnyddio'r e-bost cofrestredig yn eich porthiant podlediad.

Hawliwch Eich Podlediad yn Podchaser

 • Podknife - Cyfeiriadur ar-lein o bodlediadau yw Podknife sy'n gwneud gwaith gwych o drefnu'r podlediadau yn ôl pwnc a lleoliad. Gall defnyddwyr hefyd adolygu a hoff eu hoff bodlediadau. Ar ôl i chi gofrestru a mewngofnodi, fe welwch ddolen gyflwyno yn y ddewislen.

Cofrestrwch ar gyfer Podknife

 • RadioGyhoeddus - RadioPublic yw'r podledwyr platfform gwrando podlediad iach, graddadwy, a chynaliadwy yn ariannol y mae wedi bod yn aros amdanynt. Rydym yn helpu gwrandawyr i ddarganfod, ymgysylltu â, a gwobrwyo gwneuthurwyr podlediadau yn ariannol - chi. Gwiriwch eich sioe ar RadioPublic i ddechrau cysylltu â'ch cynulleidfa heddiw.

Hawliwch Eich Podlediad ar RadioPublic

 • Stitcher - Yn bersonol, Stitcher yw fy hoff app podlediad. Gwneir fy holl wrando podlediad trwy'r app hon. Mae Stitcher yn ap rhad ac am ddim gyda dros 65,000 o sioeau radio a phodlediadau ar gael. I gyflwyno'ch podlediad, bydd angen i chi arwyddo fel partner. Mae eich stats sioe ar gael ar y Porth Partner hefyd.

Ychwanegwch Eich Podlediad i Stitcher

 • TuneIn - Mae TuneIn yn gyfeiriadur arall am ddim y gallwch chi gyflwyno'ch podlediad. I gyflwyno'ch podlediad, bydd angen i chi lenwi eu ffurflen. Ni fydd gennych gyfrif gyda TuneIn fel y bydd gyda chyfeiriaduron eraill. Felly, os bydd angen i chi ddiweddaru unrhyw beth i'ch bwyd anifeiliaid, bydd angen i chi fynd trwy'r broses hon eto. Mae gan TuneIn hefyd Sgil Amazon lle gellir chwarae'ch podlediad trwy ddyfeisiau wedi'u pweru gan Alexa!

Ychwanegwch Eich Podlediad i TuneIn

 • Vurbl - cyrchfan ffrydio sain ar gyfer pob math o grewyr sain, ac unrhyw un sy'n caru gwrando ar sain. Rydym yn cefnogi crewyr sain trwy ein model gorsaf ac yn helpu gwrandawyr i gysylltu â chynnwys ystyrlon i wrando arno.

Hawliwch Eich Gorsaf Vurbl

Rhannu Audiograms ar y Cyfryngau Cymdeithasol

 • Awdiogram - Trowch eich sain yn fideos cymdeithasol deniadol gyda Awdiogram.
 • Penliniwr - Creu audiogramau tonffurf, penodau llawn mewn fideo, trawsgrifio yn awtomatig, a hyrwyddo'ch podlediad gyda chymaint o fideos ag y dymunwch Penliniwr.
 • tonnau - tonnau yn eich galluogi i greu audiogramau - fideos gyda'ch sain podlediad - y gellir eu rhannu'n gymdeithasol gan ddefnyddio eu chwaraewr.

Sut i Optimeiddio'ch Podlediad

Oeddech chi'n gwybod bod Google bellach yn mynegeio podlediadau a hefyd yn eu harddangos ar garwsél ar dudalennau canlyniad peiriannau chwilio? Mae Google yn darparu manylion am gamau i sicrhau bod eich podlediad wedi'i fynegeio yn eu herthygl gefnogaeth. Rydw i wedi ysgrifennu sut i sicrhau bod Google yn gwybod bod gennych chi bodlediad os oes gennych chi WordPress ond yn cynnal y podlediad ar bodlediad allanol gwasanaeth cynnal.

Podlediadau mewn Canlyniadau Chwilio

Ychwanegwch Faner Smart Podcast

mae gan ddyfeisiau iOS y gallu i ychwanegu baner smart i ben eich gwefan i ddefnyddwyr Apple iPhone weld eich podlediad, ei agor yn yr App Podcasts, a thanysgrifio iddo. Gallwch ddarllen sut i wneud hynny yn yr erthygl hon ar Baneri Smart iTunes ar gyfer Podlediadau.

Cyfeiriaduron taledig

Mae yna hefyd rai cyfeirlyfrau taledig y gallwch eu defnyddio i gynnal eich podlediad neu eu defnyddio fel cyfeiriadur arall yn unig. Er y gallech fod yn betrusgar i dalu am rai o'r rhain, ni wyddoch byth ble mae'ch cynulleidfa'n gwrando. Byddwn yn argymell rhoi cynnig arnynt i gyd am o leiaf blwyddyn a gweld pa fath o stats a gewch o'r cyfeirlyfrau hyn cyn canslo. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn dechrau gyda chyfrif am ddim, ond byddwch chi'n rhedeg allan o'r gofod yn eich cyfrif am ddim yn gyflym.

 • Tost - Tost yn cynnig popeth sydd ei angen arnoch i greu a rhannu eich podlediad ym mhobman.
 • Boom Sain - Boom Sain yn galluogi podledwyr i gynnal, dosbarthu a monetize eich sain.
 • PodBean - PodFean yn debyg iawn i Spreaker fel gwesteiwr podlediad. Yn ein profiad ni, bu problemau gyda mewnforio ein porthiant RSS yn yr ystyr na fydd bob amser yn cael y penodau diweddaraf. Ond o hyd, mae'n westeiwr poblogaidd iawn ymysg podledwyr.
 • Chwiliad Pod - Mae PodSearch yn cynnig offer chwilio hawdd eu defnyddio, gan gynnwys categorïau, sioeau uchaf, sioeau newydd, ac allweddeiriau, i'ch helpu chi i ddod o hyd i bodlediadau y byddwch chi'n eu mwynhau. Cofrestrwch yma.
 • SoundCloud - Soundcloud yw un o'r cyfeirlyfrau mwyaf newydd y mae Edge of the Web Radio ynddo a gyda'n cyfrif Libsyn, roeddem yn gallu cysoni'r ddau gyda'i gilydd yn awtomatig ac roedd creu'r cyfrif yn syml iawn trwy Libsyn.
 • Spreaker - Spreaker yn westeiwr poblogaidd, yn enwedig ymhlith podledwyr sydd am ddarlledu'n fyw. Mae ganddyn nhw chwaraewr gwych a fydd yn caniatáu ichi wneud y ffrydio byw yn ogystal ag archifo pob pennod ar gyfer y rhai a fethodd y darllediad byw.

Rwy'n siŵr bod yna rai eraill, ond dyma'r cyfeirlyfrau rydyn ni'n eu defnyddio yn Edge Media Studios ar gyfer ein cleientiaid cynhyrchu podlediad. Os oes gennych unrhyw rai eraill yr wyf efallai wedi'u colli, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i mi yn y sylwadau isod!

Chwaraewyr Podcast Gwe

 • Widget Bar Ochr Podcast WordPress - waeth ble mae'ch podlediad yn cael ei gynnal, mae ei ychwanegu at eich gwefan yn ffordd wych o gael rhai gwrandawyr perthnasol. Mae Bar Ochr Podcast WordPress yn caniatáu i widgit neu god byr ymgorffori eich porthiant podlediad cyfan (gyda chwaraewr) unrhyw le yn eich gwefan.
 • Jetpack - Bellach mae gan ategyn premiere WordPress ar gyfer gwella'ch gwefan floc podlediad y gallwch ei ychwanegu at eich cynnwys sy'n creu chwaraewr podlediad yn awtomatig.

bloc chwaraewr podlediad

Dyma rai ategion taledig ychwanegol a fydd yn arddangos eich podlediadau yn hyfryd o fewn WordPress.

Cyfryngau Cymdeithasol

Peidiwch ag anghofio'r rôl bwysig y gall cyfryngau cymdeithasol ei chwarae wrth hyrwyddo'ch podlediadau, hen a newydd! Gall Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram… hyd yn oed Google +… i gyd eich helpu chi i dyfu eich cynulleidfa a gyrru mwy o wrandawyr a thanysgrifwyr ar gyfer eich cynnwys.

Gydag offeryn rheoli cyfryngau cymdeithasol fel Agorapulse, gallwch chi giwio cyfranddaliadau i'r holl broffiliau hynny yn rhwydd, yn ogystal â sefydlu cyfranddaliadau cylchol ar gyfer y podlediadau hynny y byddech chi'n eu hystyried yn fythwyrdd. Neu, os ydych chi'n defnyddio teclyn fel FeedPress, gallwch gyhoeddi'ch podlediad yn awtomatig i'ch proffiliau cyfryngau cymdeithasol yn awtomatig.

Wrth ichi dyfu'ch cynulleidfa ar y llwyfannau hynny, efallai na fydd cefnogwyr newydd wedi gweld eich podlediadau hŷn, felly mae hynny'n ffordd wych o gynyddu gwelededd. Yr allwedd yw creu postiadau cyfryngau cymdeithasol sy'n ddeniadol, yn hytrach na darllediadau o'ch teitl podlediad yn unig. Ceisiwch ofyn cwestiynau neu restru'r prif siopau tecawê. Ac os gwnaethoch chi gyfweld neu grybwyll brand neu ddylanwadwr arall, gwnewch yn siŵr eu tagio yn eich cyfranddaliadau cymdeithasol!

Datgeliad: Rwy'n defnyddio cysylltiadau cyswllt trwy'r swydd hon ar gyfer sawl cynnyrch.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.