Fy Mhroblemau gyda Meddalwedd Rheoli Prosiect

prosiect

Weithiau tybed a yw pobl sy'n datblygu datrysiadau prosiect yn eu defnyddio mewn gwirionedd. O fewn y gofod marchnata, mae meddalwedd rheoli prosiect yn hanfodol - mae cadw golwg ar hysbysebion, postiadau, fideos, papurau gwyn, senarios achos defnydd a phrosiectau eraill yn fater enfawr.

Y broblem yr ymddengys ein bod yn rhedeg iddi gyda'r holl feddalwedd rheoli prosiect yw hierarchaeth y cymhwysiad. Prosiectau yw brig yr hierarchaeth, yna timau, yna tasgau asedau a therfynau amser. Nid dyna sut rydyn ni'n gweithio y dyddiau hyn ... yn enwedig marchnatwyr. Mae ein hasiantaeth yn hawdd jyglo prosiectau 30+ yn ddyddiol. Mae'n debyg bod pob aelod o'r tîm yn jyglo hyd at ddwsin.

Dyma sut mae Meddalwedd Rheoli Prosiect yn gweithio'n gyson:
rheoli prosiect

Dyma dri senario na allaf ymddangos byth yn eu gwneud gyda'n Meddalwedd Rheoli Prosiect:

 1. Blaenoriaethu Cleientiaid / Prosiect - mae dyddiadau cau cleientiaid yn newid trwy'r amser a gall pwysigrwydd pob cleient fod yn wahanol. Hoffwn pe gallwn gynyddu neu leihau pwysigrwydd cleient a chael system a newidiodd flaenoriaethu tasgau'r aelodau sydd gweithio ar draws prosiectau yn unol â hynny.
 2. Blaenoriaethu Tasg - Dylwn allu clicio ar aelod o'r feddalwedd Rheoli Prosiect a gweld POB un o'u tasgau ar draws POB un o'u prosiectau ac yna addasu'r flaenoriaethu yn bersonol.
 3. Rhannu Asedau - Rydym yn aml yn datblygu un ateb ar gyfer cleient ac yna'n ei ddefnyddio ar draws cleientiaid. Ar hyn o bryd, mae hynny'n gofyn i ni ei rannu o fewn pob prosiect. Mae'n wallgof na allaf rannu darn o god ar draws prosiectau a chleientiaid.

Dyma realiti sut rydyn ni'n gweithio mewn gwirionedd:
prosiect-realiti

Rydyn ni mewn gwirionedd wedi arbrofi gyda datblygu rheolwr tasg y tu allan i'n rheolwr prosiect i drin peth o'r pethau hyn, ond mae'n ymddangos nad oes gennym ni'r amser i orffen yr offeryn. Po fwyaf yr ydym yn gweithio arno, y mwyaf tybed pam na fyddem yn datblygu ein meddalwedd rheoli prosiect ein hunain yn gyfan gwbl. A oes unrhyw un yn gwybod am ddatrysiad sy'n gweithio'n agosach at y ffordd y mae prosiectau a marchnatwyr yn ei wneud mewn gwirionedd?

9 Sylwadau

 1. 1

  Yn dechnegol, efallai nad “meddalwedd rheoli prosiect” mo hwn, ond rydw i'n dechrau defnyddio Trello yn fy ngweithrediadau o ddydd i ddydd. Symlrwydd yw un o'i rinweddau mwyaf. Gall fy nghleientiaid annhechnegol hyd yn oed ddeall sut i'w ddefnyddio o fewn 5 munud.

 2. 4

  Yn bersonol, rwy'n defnyddio fy meddalwedd rheoli prosiect fy hun ar gyfer fy musnes SEO. Wedi'i adeiladu'n benodol ar gyfer busnesau SEO yn unig. Mae rheoli prosiect ei hun ychydig yn rhy “gyffredinol” i fod yn 100% effeithiol i bob math o fusnes mewn gwahanol ddiwydiannau.

 3. 5

  Douglas, rydyn ni wedi adeiladu Brightpod (http://brightpod.com) gyda hyn yn union yw meddwl. Nid yw'r mwyafrif o offer PM wedi'u hadeiladu ar gyfer timau marchnata ond dylech edrych ar Brightpod.

  Mae ychydig o'r pethau rydyn ni'n eu gwneud yn wahanol yn ffordd i asiantaethau hidlo prosiectau gan gleientiaid, cynnwys cleientiaid mewn trafodaethau (heb iddyn nhw orfod mewngofnodi), calendr golygyddol a chynllun hawdd yn arddull Kanban sy'n gwneud mwy o synnwyr i ymgyrchoedd parhaus yn cael eu lledaenu dros gamau.

  Byddwn i wrth fy modd yn cael gwybod beth yw eich barn chi amdano felly rhowch sbin iddo!

 4. 6

  Helo Douglas. Diolch am rannu eich mewnwelediad gwerthfawr! Aeth peth amser heibio, ond mae'n dal i fod yn wirioneddol.

  Byddwn yn awgrymu edrych ar ein datrysiad Rheoli Prosiect ar gyfer timau marchnata - Comindware Project - pan welir ef trwy bersbectif eich gofynion a amlygir yn yr erthygl.

  Mae Prosiect Comindware yn caniatáu blaenoriaethu tasgau. I wneud hynny dylech fynd i'r adran llwyth gwaith yn unig. Cliciwch ar aelod o'r tîm i weld POB un o'u tasgau ar draws POB un o'u prosiectau ac yna byddant yn gallu addasu'r blaenoriaethu yn bersonol. Yn anffodus, nid oes unrhyw flaenoriaethu cleient / prosiect, ond gallai blaenoriaethu ar sail bersonol fod o gymorth - nid amrywiad mor gyflym, ond unrhyw ffordd. Fel ar gyfer rhannu asedau gallwch greu ystafell drafod benodol o'r enw “Asedau Defnyddiol” a'i defnyddio fel canolbwynt sengl ar gyfer yr holl asedau. Byddant ar gael ar draws prosiectau.

  Mae mwy o wybodaeth am Comindware Project a threial 30 diwrnod ar gael yma - http://www.comindware.com/solutions/marketing-project-management/ Byddwn yn falch o glywed eich adborth am yr ateb. A fyddai gennych ddiddordeb i'w adolygu?

 5. 7
 6. 8

  Erthygl wych. Byddwn yn rhannu fy mhrofiad gyda “Done”, mae'n feddalwedd rheoli prosiect.

  Ar ôl i'r Cais Wedi'i Wneud gael ei gymhwyso i'n gweithdrefnau busnes, gwnaethom sylweddoli bod lefelau cynhyrchiant ymhlith ein grŵp o weithwyr ledled y lle a bod ein rheolwyr prosiect yn ddiffygiol wrth filio'r oriau priodol fesul prosiect cleient. O fewn y mis cyntaf, ar ôl gweithredu'r system, roeddem yn gallu adfer mwy na 10% mewn oriau billable.
  Roedd rhai o aelodau'r tîm o'r farn ein bod ni'n ysbïo arnyn nhw. Roedd rhai wedi beio aelodau eraill y tîm, ac eraill nid yn unig eisiau gwrando a phenderfynu gadael y cwmni. Ond ar ddiwedd y dydd, roedd gweddill y tîm yn deall y neges a, heddiw, mae'r tîm yn broffidiol eto. Nid oes angen i'n rheolwyr prosiect dreulio cymaint o amser yn monitro'r tîm mwyach, ac enillodd pawb ymreolaeth bersonol.

  Ar ôl deuddeg mis o ddefnydd, roedd ein proffidioldeb i fyny mwy na 60% o'i gymharu â blynyddoedd blaenorol. Cynigiodd tryloywder Done roi awyrgylch gwaith mwy tawel i'r timau wrth gynnal lefel uchel o berfformiad.

  Byddwn yn awgrymu ichi ymweld http://www.doneapp.com i gael rhagor o wybodaeth.

 7. 9

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.