Sgoriau Cwsmeriaid Trosoledd gydag Adolygiadau Pluck

fframwaith plu

Mae'n well gan brynwyr ar-lein wneud busnes gyda masnachwyr y maen nhw'n ymddiried ynddynt, ac mae angen i wella enw da brand fod yn brif ffocws unrhyw fenter cyfathrebu gorfforaethol.

Mae adolygiadau cwsmeriaid yn ddull cyffredin sy'n destun amser ar gyfer adeiladu hygrededd brand. Rhaid i'r adolygiadau hyn adlewyrchu profiad gwir a gonest cwsmer sydd wedi prynu a rhoi cynnig ar y cynnyrch neu'r gwasanaeth. Ond y cwestiwn miliwn-doler yw sut i gael y gobaith i gredu bod yr adolygydd mewn gwirionedd yn gwsmer sy'n darparu adolygiad dilys, ac nid yn farchnatwr mewn cuddwisg sy'n mynd allan o bropaganda?

Mae rhai awgrymiadau yn cynnwys:

  • Rhowch fanylion am yr adolygydd. Er y gallai fod yn amhosibl darparu gwybodaeth gyswllt fanwl, gall dinas a gwladwriaeth yr adolygydd, ynghyd â dyddiad y pryniant, gryfhau'r adolygiad
  • Trosoledd pŵer cyfryngau cymdeithasol. Mae barn ffrindiau, neu hyd yn oed dieithriaid arbenigol o bwys.
  • Rhowch wybodaeth i ragolygon a all eu helpu i gadarnhau'r adolygiad - astudiaethau achos, dogfennaeth dechnegol, papurau gwyn ac ati.
  • Tynnwch sylw at yr adolygiadau gorau ac ymchwil gysylltiedig ar eich cyfryngau cymdeithasol, a'i sbarduno gyda thrafodaethau, arolygon barn a diweddariadau.

Gallai marchnatwyr hefyd ddefnyddio offer fel Adolygiadau Pluck, platfform adolygu cymdeithasol-integredig menter i ysgogi ymgysylltiad yn y broses.

adolygiadau ceisiadau

Adolygiad Pluck platfform yn nodi cwsmeriaid delfrydol ac yn ceisio eu hadborth, gan ddarparu opsiynau iddynt uwchlwytho lluniau a fideos hefyd. Yna mae'r platfform yn cyhoeddi'r adolygiadau yn awtomatig i sianeli a ddewiswyd ymlaen llaw, ac yn caniatáu i aelodau'r gymuned bostio adborth, a thrwy hynny roi cychwyn ar drafodaeth ryngweithiol a all ddarparu mwy fyth o fewnwelediadau i'r gobaith. Mae'r marchnatwr yn cadw galluoedd cymedroli i sicrhau bod popeth yn parhau i fod mewn rheolaeth. Mae'r adolygydd hefyd yn cael yr opsiwn i rannu'r adolygiad ar Facebook, Twitter a LinkedIn.

Fodd bynnag, erys cwestiwn hygrededd yr adolygiad. Pluck's Hidlau Ymddiriedolaeth, offeryn greddfol, yn gallu helpu gyda hynny. Mae Trust Filters yn caniatáu i'r darpar sy'n edrych ar yr adolygiad weld dim ond yr adolygiadau a gyflwynwyd gan ffynonellau y maent yn ymddiried ynddynt, fel eu ffrindiau ar Facebook, neu arbenigwyr y mae ganddynt barch tuag atynt. Ar gyfer y marchnatwyr, mae Pluck yn cynnig system wobrwyo cwbl integredig sy'n eu helpu i nodi a chyflyru adolygiad allan o arbenigwyr cynnyrch ac aelodau dylanwadol eraill y mae'r gymuned ar-lein yn fwy tebygol o ymddiried ynddynt.

proffil pluck

Fodd bynnag, gall marchnatwyr ddefnyddio adolygiadau Pluck at ddibenion llawer ehangach na dim ond fel offeryn i gyhoeddi adolygiadau credadwy. Er enghraifft, mae integreiddio Adolygiadau Pluck i'r dudalen cynnyrch ar y wefan, neu hyd yn oed i ficro safle arall, yn helpu i wella graddfeydd peiriannau chwilio.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.