Ydych chi erioed wedi clywed Plone? Chwe Traed i Fyny?

logo plone

Postiodd Michael ar y blog ym mis Mai, pan ymwelodd Expo CMS, Y Plone oedd un o'r traciau yno. Plone? Beth yw a Plone? Darganfyddais yn ddiweddar…

Mae Plone ymhlith y 2 uchaf o'r holl brosiectau ffynhonnell agored ledled y byd, gyda 200 o ddatblygwyr craidd a mwy na 300 darparwr datrysiadau mewn 57 o wledydd. Mae'r prosiect wedi'i ddatblygu'n weithredol ers 2001, ar gael yn mwy na 40 o ieithoedd, ac mae ganddo'r hanes diogelwch gorau o unrhyw CMS mawr. Mae'n eiddo i'r Plone Foundation, sefydliad dielw 501 (c) (3), ac mae ar gael ar gyfer yr holl brif systemau gweithredu.

Mae Plone yn system rheoli cynnwys anhygoel o bwerus. Ar wahân i holl nodweddion nodweddiadol y system rheoli cynnwys, mae yna rai a oedd yn wirioneddol sefyll allan:

  • Scalability Anferthol - nid yw'n anghyffredin i weithrediadau Plone fod â channoedd o filoedd neu filiynau o dudalennau. Mae hyn yn eithaf na ellir ei reoli yn y mwyafrif o systemau rheoli cynnwys.
  • Llwybro a Chymeradwyo Custom - gellir gweithredu'r prosesau llwybro, golygu a chymeradwyo mwyaf cymhleth yn hawdd. Ar gyfer cleientiaid menter, mae hyn yn hynod bwerus.
  • Cyflymder a Symlrwydd - Mae Plone yn hynod o gyflym wrth weini tudalennau ac mae'r rhyngwyneb yn hynod o syml ac yn ddefnyddiadwy i'r defnyddiwr cyffredin.

Yn yr un modd â'r mwyafrif o brosiectau ffynhonnell agored, nid yw Plone heb ei gymuned anhygoel ei hun o ddatblygwyr a lawrlwythiadau i'w hychwanegu. Mae yna bron 4,000 o ychwanegion ar gael yn yr ystorfa ar-lein i ymestyn ymarferoldeb eich gosodiad - gan gynnwys blogio, mapio, llifoedd gwaith, ffrydio cyfryngau ac offer cymdeithasol.

Wrth i mi ysgrifennu postiadau blog, mae'n ymddangos bod rhyw fath o gysylltiad Indiana bob amser. Nid yw plone yn ddim gwahanol. Mae Calvin Hendryx-Parker yn aelod o fwrdd y Sefydliad Plone ac mae yma yn Fortville, Indiana. Sefydlodd gwraig Calvin, Gabrielle Hendryx-Parker y cwmni, Six Feet Up, ym 1999 yn San Francisco a symudon nhw'r cwmni ymgynghori Rhyngwladol yma yn Indiana. Mae gan Gabrielle hefyd MBA mewn Marchnata ac Arweinyddiaeth o EM Lyon, Ffrainc.

Chwe Traed i Fyny

Ymwelais Chwe Traed i Fyny y mis diwethaf a gwnaeth argraff dda arno. Mae eu swyddfa wedi'i hadnewyddu yn Downtown Fortville yn lle anhygoel. Mae ganddyn nhw hyd yn oed eu canolfan ddata fach eu hunain gyda generaduron wrth gefn a gosodiad ffibr i gyd-fynd â gosodiadau craidd eu cleientiaid yn Canolfannau Data Llinell Gymorth. Maent yn darparu gwasanaethau cynnal, datblygu personol, integreiddio, ac yn adeiladu gosodiadau Plone ar gyfer cwmnïau mewn Gwyddorau Bywyd, Dysgu Uwch a bron pob diwydiant arall ledled y byd.

Yn ddiweddar, dadorchuddiodd Six Feet Up SolrIndex 1.0, cynnyrch ar gyfer Plone / Zope sy'n darparu galluoedd chwilio gwell trwy drosoledd Solr, y llwyfan chwilio menter ffynhonnell agored boblogaidd o brosiect Apache Lucene. Daw SolrIndex â galluoedd chwilio cyflym a graddadwy iawn. Mae SolrIndex yn estynadwy trwy ddyluniad, sy'n golygu bod ganddo'r gallu i integreiddio â mynegeion a chatalogau eraill. Mae hyn yn newyddion da i wefannau sydd angen darparu galluoedd chwilio ar draws sawl ystorfa.

Bellach mae gan Six Feet Up dros 20 o weithwyr ac mae wedi parhau â'r twf dau ddigid uchaf erioed o flwyddyn i flwyddyn ers lansio. Mae'n deyrnged i'r arbenigedd a'r gefnogaeth maen nhw'n eu darparu i'w cleientiaid. Mae Six Feet Up hefyd yn gweinyddu Diwrnod Alawon Plone… digwyddiad rhithwir misol, trwy'r dydd, ar gyfer helpu'r gymuned Plone.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.