Plezi One: Offeryn Am Ddim I Gynhyrchu Arweinwyr Gyda'ch Gwefan B2B

Plezi Un: Prif Genhedlaeth B2B

Ar ôl sawl mis wrth wneud, Plezi, darparwr meddalwedd awtomeiddio marchnata SaaS, yn lansio ei gynnyrch newydd mewn beta cyhoeddus, Plezi One. Mae'r offeryn rhad ac am ddim a greddfol hwn yn helpu cwmnïau B2B bach a chanolig i drawsnewid eu gwefan gorfforaethol yn safle cenhedlaeth arweiniol. Darganfyddwch sut mae'n gweithio isod.

Heddiw, mae 69% o gwmnïau sydd â gwefan yn ceisio datblygu eu gwelededd trwy amrywiol sianeli fel hysbysebu neu rwydweithiau cymdeithasol. Fodd bynnag, nid oes gan 60% ohonynt weledigaeth ar faint o'u trosiant a gyflawnir trwy'r we.

Yn wyneb cymhlethdod yr holl wahanol strategaethau marchnata digidol posibl, mae angen dau beth syml ar reolwyr: deall yr hyn sy'n digwydd ar eu gwefan a chynhyrchu arweinyddion ar y we.

Ar ôl 5 mlynedd o gefnogi mwy na 400 o gwmnïau gyda'i feddalwedd awtomeiddio marchnata popeth-mewn-un, mae Plezi eisiau mynd ymhellach trwy ddadorchuddio Plezi One. Prif amcan y feddalwedd rydd hon yw trawsnewid unrhyw wefan yn brif gynhyrchydd, er mwyn cefnogi nifer fwy o fusnesau o'r eiliad y maent yn lansio.

Offeryn Syml I Drawsnewid Eich Gwefan Yn Gynhyrchydd Arweiniol

Mae Plezi One yn hwyluso cynhyrchu arweinwyr cymwys trwy ychwanegu ffurflenni â negeseuon awtomataidd i wefannau cwmnïau yn ddi-dor. Mae hefyd yn caniatáu ichi ddeall beth mae pob arweinydd yn ei wneud ar y wefan, a sut mae'n newid wythnos ar ôl wythnos gyda dangosfyrddau glân.

Mae hyn yn rhywbeth i'w ystyried os ydych chi'n cychwyn ar eich taith ddigidol ac yn dal i chwilio am yr ateb gorau ar gyfer cynhyrchu plwm ac olrhain gwe gyda'i gilydd. Prif fantais Plezi Un yw nad oes angen i chi fod ag unrhyw wybodaeth dechnegol i'w ddefnyddio neu gychwyn eich marchnata. Dyma sut mae'n gweithio.
Dechreuwch eich strategaeth cenhedlaeth arweiniol

Ffurflenni yw'r ffordd fwyaf cyfleus ac uniongyrchol i droi ymwelydd anhysbys yn arweinydd cymwys ar wefan. Ac mae yna ddigon o gyfleoedd i gael ymwelydd i lenwi ffurflen, p'un ai i gysylltu, gofyn am ddyfynbris, neu gyrchu papur gwyn, cylchlythyr neu weminar.

On Plezi Un, mae creu ffurflenni yn cael ei wneud cyn gynted ag y byddwch chi'n ychwanegu adnodd newydd. Mae Plezi yn cynnig gwahanol dempledi, gyda chwestiynau wedi'u haddasu i wahanol fathau o ffurflenni i gyd-fynd â chamau'r cylch prynu (a gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n plagio ymwelydd sydd ddim ond eisiau cofrestru ar gyfer eich cylchlythyr gyda chwestiynau).

Os ydych chi am greu eich templed ffurflen eich hun, gallwch wneud hynny trwy'r golygydd a dewis y meysydd rydych chi am eu defnyddio. Gallwch chi addasu'r ffurflenni i gyd-fynd â dyluniad eich gwefan. Gallwch hefyd addasu eich neges cydsynio ar gyfer GDPR. Ar ôl i chi greu templedi, gallwch eu hychwanegu at eich gwefan mewn un clic!

Gallwch hefyd greu e-byst dilynol sy'n cael eu hanfon yn awtomatig at bobl sydd wedi llenwi'r ffurflen, p'un ai i anfon adnodd y gofynnwyd amdano neu i'w sicrhau bod eu cais cyswllt wedi'i ofalu. Gan ddefnyddio meysydd craff, gallwch hyd yn oed bersonoli'r e-byst hyn gydag enw cyntaf unigolyn neu'r adnodd a gafodd ei uwchlwytho'n awtomatig.

Deall Ymddygiad Cynulleidfa a Cymhwyso Arweinwyr

Nawr bod eich ymwelwyr yn dechrau llenwi'ch ffurflenni, sut ydych chi'n trosoli eu gwybodaeth? Dyma lle mae tab Cysylltiadau Plezi One yn dod i mewn, lle byddwch chi'n dod o hyd i'r holl bobl sydd wedi rhoi eu gwybodaeth gyswllt i chi. Ar gyfer pob cyswllt, fe welwch sawl peth a fydd yn eich helpu i bersonoli'ch dull gweithredu:

 • Gweithgaredd a hanes yr ymwelydd gan gynnwys:
  • Cynnwys wedi'i lawrlwytho
  • Ffurflenni wedi'u llenwi
  • Tudalennau i'w gweld ar eich gwefan
  • Y sianel a ddaeth â nhw i'ch gwefan.
 • Manylion y darpar. wedi'i ddiweddaru cyn gynted ag y bydd y cyswllt yn rhoi gwybodaeth newydd trwy ryngweithio â chynnwys arall:
  • Enw cyntaf ac olaf
  • Teitl
  • swyddogaeth

Gellir defnyddio'r tab hwn hefyd fel platfform rheoli perthnasoedd cwsmeriaid bach (CRM) os nad oes gennych un eto. Yna gall eich tîm gwerthu ychwanegu nodiadau ar bob cofnod i gadw golwg ar esblygiad y berthynas â'ch gobaith.

Plezi Un Cyswllt Hanes a Phroffil

Gallwch wirio holl ryngweithiadau eich cynulleidfa ar eich gwefan, wrth i'r rhyngweithiadau hyn gael eu cofnodi. Bydd gennych well syniad o'r hyn y mae eich cynulleidfa'n chwilio amdano a pha gynnwys y gallai fod ganddynt ddiddordeb ynddo.

Bydd y sgript olrhain yn dangos i chi o ble mae'ch rhagolygon yn dod, beth maen nhw'n ei wneud ar eich gwefan a phryd maen nhw'n dod yn ôl. Mae hon yn nodwedd fuddiol oherwydd mae'n rhoi mewnwelediad ichi cyn i chi ddechrau sgwrs â nhw. Gall dadansoddeg eich helpu i olrhain a deall eich rhagolygon.

Dadansoddwch Berfformiad Eich Strategaeth

Mae'r adran Adroddiad yn caniatáu ichi weld cipolwg ar ystadegau eich gweithredoedd marchnata. Mae Plezi wedi dewis canolbwyntio ar y data sy'n hanfodol i ddeall perfformiad eich gwefan a'ch strategaeth farchnata, yn hytrach nag annedd ar fetrigau dryslyd a dosbarthadwy. Mae'n ffordd wych i reolwr neu werthwr fynd i'r afael â marchnata digidol!

Yma gallwch weld popeth sy'n digwydd ar eich gwefan am gyfnod penodol o amser, gyda nifer yr ymwelwyr ac arweinwyr marchnata, ynghyd â graff o'ch twmffat trosi i weld faint o gwsmeriaid y mae eich marchnata wedi dod â chi. Optimeiddio peiriant chwilio (SEO) Mae'r adran yn caniatáu ichi weld faint o eiriau allweddol rydych chi wedi'ch lleoli arnyn nhw a ble rydych chi'n graddio.

plezi un adroddiad

Fel y gwelwch, Plezi Un yn mynd yn groes i ddatrysiadau rhy gymhleth (ac yn aml yn cael eu tanddefnyddio) trwy gynnig profiad hylifol ar gyfer teclyn sydd wrth wraidd strategaeth farchnata cwmni.

Mae'n cynnig profiad greddfol i ganiatáu i gwmnïau nad oes ganddynt dîm ymroddedig eto ddechrau deall cnau a bolltau marchnata digidol a dechrau cynhyrchu arweinyddion trwy eu gwefan. Hawdd i'w sefydlu, hawdd ei ddefnyddio a 100% am ddim! Oes gennych chi ddiddordeb mewn cael mynediad cynnar i Plezi One?

Cofrestrwch ar gyfer Plezi One AM DDIM yma!