Playoff: Ychwanegu Haen Gamblo i Mewn i Unrhyw System

Gweithredu strategaethau gamification yn ffordd wych o ysgogi eich targed i symud i'r lefel nesaf. Os oes gennych feddalwedd neu broses bresennol yr hoffech ychwanegu haen o gamification ati ac nad oes gennych yr amser i gael eich tîm eich hun o ddatblygwyr i adeiladu datrysiad llawn, yna Playoff yn darparu dewis arall cyflym, delfrydol. Playoff yn beiriant rheolau pwerus y gellir ei integreiddio'n hawdd trwy SDK API i unrhyw system sy'n bodoli fel haen gamification.

Ymgysylltu â Phobl, Ysgogi Camau Gweithredu yw honiad Playoff, ein Llwyfan gamification. Mae'n caniatáu i gorfforaethau weithredu dynameg a mecaneg gamification mewn prosiectau mewn ffordd syml a chraff, gan dorri rhwystrau technegol hefyd. Mae Playoff yn gweithio fel peiriant rheolau sy'n gofalu am yr holl fecanweithiau “anodd”, fel sgôr aseinio, olrhain gweithredoedd, cynnydd chwaraewyr neu dimau a chreu arweinwyr amser real.

Yn Playoff gallwch greu, addasu ac efelychu prosiectau gamified mewn ffordd syml a greddfol, gan arbed amser ac arian i fuddsoddi mewn datblygu ac felly i gwtogi'r amser i farchnata. Mae Playoff yn caniatáu ichi gyflwyno cystadleuaeth, gwobrau, bar cynnydd, cymhellion a byrddau arweinwyr yn hawdd yn yr holl brosiectau y mae angen i chi ymgysylltu ac ysgogi eich defnyddwyr ynddynt.

Mae gan y platfform Playoff y nodweddion a'r buddion canlynol:

  • Mecaneg Gêm - Diffiniad syml o reolau, rhesymeg, metrigau a dyfarniadau
  • Customization - Creu’r dyluniad gorau i wella ymgysylltiad eich app
  • rheoli - Rheoli defnyddwyr yn hawdd gyda'r dangosfwrdd
  • timau - Creu timau a monitro gwaith tîm
  • Integreiddio - Gweithredu eich Apps diolch i APIs cryf
  • Rheoli Dangosfwrdd - Gwiriwch borthwyr y mewnwelediadau a'r gweithgareddau mewn amser real

Diolch i'w natur agnostig, mae'r Playoff SDK ac API yn gweithio ar gyfer unrhyw integreiddiadau fertigol mewn unrhyw linellau busnes (AD, dysgu a hyfforddi, gwerthu, marchnata, ac ati). Mae trwyddedu yn seiliedig ar ddefnydd gyda phecynnau bach, canolig neu fawr. Mae Playoff hefyd yn cynnig opsiwn trwyddedu ar y safle.

Rhowch gynnig ar Playoff Nawr!