Playnomeg: Rhagfynegydd Gwerth Caffael Ap Symudol (AVP)

playnomeg

Mae gwerthu eich cymhwysiad symudol yn strategaeth werth uchel, uchel ei gwerth, felly mae caffael arweinwyr a sicrhau bod yr arweinwyr hynny yn trosi, yn aros ymlaen ac yn eu hailwerthu fel cwsmeriaid. Mewn amgylchedd marchnata aml-sianel, mae'n hollbwysig deall ble rydych chi'n cael yr elw o'r ansawdd gorau ar fuddsoddiad. Nid yw hynny'n cael ei fesur yn syml gan gost fesul clic - y gwerth oes rhaid deall y cwsmer symudol hefyd.

Mae gwerth oes cwsmer (CLV neu CLTV), gwerth cwsmer oes (LCV), neu werth oes defnyddiwr (LTV) yn rhagfynegiad o'r elw a briodolir i'r berthynas gyfan â chwsmer yn y dyfodol trwy gydol y berthynas sydd ganddo â'ch brand, cynnyrch neu wasanaeth.

Gall rheolwyr marchnata ragweld gwerth oes y cwsmer a'r enillion ar fuddsoddiad o fewn dyddiau i'w caffael ar ymgyrchoedd gyda Rhagfynegydd Gwerth Caffael Playnomig gyda chywirdeb o 75%. Mae Rhagfynegydd Gwerth Caffael yn caniatáu i farchnatwyr nodi sianeli sy'n cynnig yr enillion mwyaf ar fuddsoddiad. Yna gall marchnatwyr ailddyrannu gwariant hysbysebu i sianeli ac ymgyrchoedd sy'n perfformio orau mewn amser real ar gyfer y ROI mwyaf.

rhagfynegydd playnomeg-caffael-gwerth-rhagfynegydd

Mae canlyniadau beta caeedig AVP yn dangos bod y 5% o ddefnyddwyr y rhagwelir y byddent fwyaf gwerthfawr gan yr offeryn AVP, yn cyfrif am fwy na 75% o'r holl refeniw yn y 45 diwrnod cyntaf. Gan ddechrau heddiw mae'r holl ddatblygwyr ar agor i ymuno â'r beta agored i gael mynediad cynnar i AVP.

Rhagweld ymddygiad defnyddwyr symudol, mewn-app yn gywir yw'r mewnwelediad mwyaf gwerthfawr y gall marchnatwr ei gael iddynt. Mae canlyniadau cynnar yn dangos bod ein teclyn AVP yn rhagweld gwerth oes gosodiadau gyda chywirdeb dros 75% yn ôl sianel farchnata, naill ai ffynonellau taledig, atgyfeirio neu organig. Mae'n gam enfawr ymlaen wrth optimeiddio gwariant a phriodoli ymgyrchoedd ar gyfer rheolwyr caffael defnyddwyr. Chethan Ramachandran, Prif Swyddog Gweithredol Playnomics

avp-dangosfwrdd

Heb fetrigau rhagfynegol, gall cyfrifo ROI a diwrnodau ad-dalu yn ôl ffynhonnell gaffael ac ymgyrch farchnata ofyn am fisoedd o gasglu data ar draws amrywiaeth eang o ffynonellau. Gyda AVP, mae bellach yn bosibl cael gwared ar yr ansicrwydd y mae marchnatwyr yn ei wynebu wrth ddod o hyd i'r cwsmeriaid gwerth uchaf trwy alluogi rhagweld yn fwy cywir yn lle prynu ar sail cost yn unig. Mae'r Rhagfynegydd Gwerth Caffael yn defnyddio pentwr dysgu peiriannau datblygedig Playnomics sy'n casglu, dadansoddi a sgorio ymddygiad defnyddwyr yn barhaus gyda mwy o gywirdeb rhagfynegol, hyd yn oed mewn amgylcheddau digidol sy'n newid yn gyflym.

SymudolAppTracking, priodoliad analytics platfform sy'n gweithio gyda chleientiaid fel Supercell, EA, Square, a Kayak, mewn partneriaeth â Playnomics yn ddiweddar i gynnig y Rhagfynegydd Gwerth Caffael i'w cleientiaid.

SymudolAppTracking yn darparu SDK sengl i farchnatwyr ap ar gyfer priodoli diduedd. Trwy integreiddio ag AVP, gall ein cleientiaid ragweld gwerth oes eu partneriaid hysbysebu a'u sianeli, gan ddangos arwyddion cynnar yn effeithiol pa ffynonellau fydd fwyaf tebygol o fod yn ROI positif. Mae mynediad at dueddiadau rhagfynegol fel hyn yn newidiwr gêm ar gyfer marchnatwyr apiau sydd am addasu eu hymgyrchoedd yn gyflym ar gyfer perfformiad gwell. Peter Hamilton, Prif Swyddog Gweithredol HasCynigion

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.