Credadwy: Dewis Amgen Ysgafn, Cwci i Google Analytics

Dadansoddeg Pwysau Ysgafn Cwsg Di-gredadwy Alterrnative i Google

Yr wythnos hon, roeddwn i'n gallu treulio peth amser gyda rhai pobl hŷn marchnata o Brifysgol leol a gwnaethon nhw ofyn pa sgiliau sylfaenol y gallen nhw weithio arnyn nhw i fod yn fwy dymunol i gyflogwyr. Fe wnes i drafod yn llwyr Google Analytics… Yn bennaf oherwydd ei fod yn offeryn eithaf cymhleth yr wyf yn gweld nifer cynyddol o gwmnïau yn gwneud penderfyniadau ofnadwy ag ef. Bydd anwybyddu hidlwyr, digwyddiadau, ymgyrchoedd, nodau, ac ati yn darparu data a fydd bron bob amser yn eich arwain i lawr y llwybr anghywir.

Fy sylw i yw bod Google Analytics yn peiriant cwestiynau, nid an injan ateb. Bob tro y byddwch chi'n codi siart ac yn darllen y data ... dylech chi fod yn gofyn beth rydych chi'n edrych arno mewn gwirionedd a cheisio darganfod pam ei fod yn ymddangos fel y mae'n ei wneud.

Mae Google Analytics hefyd ychydig yn gynrychioliadol gan ei fod yn anhysbysu ymwelwyr sydd wedi mewngofnodi i Gyfrif Google. Mae hyn yn gwneud adroddiadau fel chwiliadau allweddair a arweiniodd yr ymwelydd â'ch gwefan bron yn ddiwerth oherwydd ei fod ond yn dangos i chi ddefnyddwyr anhysbys nad ydyn nhw wedi mewngofnodi ... sy'n lleiafrif bach iawn yn aml.

Wrth gwrs, mae gan fwyafrif y defnyddwyr - ar ôl mewngofnodi i gyfrif Google - ddata cyfoethog y gall Google yn unig ei weld a'i ddefnyddio ar gyfer eu hysbysebu. I gwmni sy'n dweud, Peidiwch â bod yn ddrwg ... mae hynny'n fath o ddrwg. Wedi dweud hynny, mae Google Analytics yn dominyddu'r diwydiant felly mae'n rhaid i ni i gyd ddod yn hyfedr wrth ei ddefnyddio.

Preifatrwydd a Chwcis

Wrth i borwyr, rhaglenni post, a chymwysiadau symudol dynhau eu cyfyngiadau preifatrwydd ... mae'r gallu i ddarllen cwcis trydydd parti (fel defnyddiwr Google sydd wedi mewngofnodi) yn dirywio'n gyflym. Mae hyn hefyd yn effeithio ar Google Analytics a bydd yn ddiddorol gweld pa mor fawr yw'r effaith wrth symud ymlaen. Er bod gan Android a Chrome gyfran wych o'r farchnad hefyd, does dim amheuaeth o oruchafiaeth iOS. Mae Apple yn parhau i roi mwy a mwy o offer yn nwylo ei ddefnyddwyr i leihau olrhain.

Yn rhyfeddol

Mae sgript Plausible yn ysgafn - 17 gwaith yn llai na sgript Google Analytics, peidiwch â defnyddio cwcis nac olrhain unrhyw ddata personol felly mae'n cydymffurfio'n llawn â rheoliadau preifatrwydd, ac mae'n dal i ddefnyddio elfennau ymholi UTM fel nad oes raid i chi boeni am golli olrhain ar yr ymgyrchoedd rydych chi eisoes yn eu gweithredu. Mae hefyd yn cynnwys adrodd yn awtomataidd trwy e-bost os ydych chi'n chwilio am ateb sy'n wynebu cleientiaid.

Mae credadwy yn olrhain nifer llai o fetrigau ac yn eu cyflwyno ar ddangosfwrdd haws ei ddeall. Yn hytrach nag olrhain pob metrig y gellir ei ddychmygu, mae llawer ohonynt na fyddwch byth yn dod o hyd i ddefnydd ar eu cyfer, mae Plausible yn canolbwyntio ar yr ystadegau gwefan mwyaf hanfodol yn unig.

Nid oes bwydlen fordwyo. Nid oes unrhyw is-fwydlenni ychwanegol. Nid oes angen creu adroddiadau arfer. Mae credadwy yn darparu dangosfwrdd dadansoddeg gwe syml a defnyddiol i chi allan o'r bocs.

Dadansoddeg Gredadwy

Mae credadwy yn hawdd ei ddefnyddio a'i ddeall heb unrhyw hyfforddiant na phrofiad blaenorol. Mae popeth sydd angen i chi ei wybod am draffig eich gwefan ar un dudalen:

  1. Dewiswch yr ystod amser rydych chi am ei dadansoddi. Cyflwynir niferoedd yr ymwelwyr yn awtomatig ar graff bob awr, dyddiol neu fisol. Mae'r ffrâm amser diofyn wedi'i gosod ar y 30 diwrnod diwethaf.
  2. Gweler nifer yr ymwelwyr unigryw, cyfanswm y golygfeydd ar y dudalen, y gyfradd bownsio a hyd yr ymweliad. Mae'r metrigau hyn yn cynnwys cymhariaeth ganrannol â'r cyfnod amser blaenorol felly rydych chi'n deall a yw'r tueddiadau'n mynd i fyny neu i lawr.
  3. Isod eich bod yn gweld yr holl brif ffynonellau atgyfeirio traffig a'r holl dudalennau yr ymwelir â hwy fwyaf ar eich gwefan. Mae cyfraddau bownsio atgyfeiriadau a thudalennau unigol wedi'u cynnwys hefyd.
  4. O dan y ffynonellau atgyfeirio a'r tudalennau yr ymwelwyd â hwy fwyaf, fe welwch y rhestr o wledydd y mae eich traffig yn dod ohonynt. Gallwch hefyd weld y ddyfais, y porwr a'r system weithredu y mae eich ymwelwyr yn eu defnyddio.
  5. Yn olaf ond nid lleiaf, gallwch hyd yn oed olrhain digwyddiadau a nodau i nodi nifer yr ymwelwyr sydd wedi'u trosi, cyfradd trosi, i ddeall pwy sy'n trosi a'r safleoedd atgyfeirio sy'n anfon y traffig sy'n trosi'r gorau.

Gyda Plausible, rydych chi'n cael cipolwg ar yr holl ddadansoddeg gwe bwysig fel y gallwch chi ganolbwyntio ar greu gwefan well.

Fel ar gyfer cwcis, gallwch hefyd sefydlu dirprwy i wasanaethu'r sgript ddadansoddeg o eich parth enwi fel cysylltiad plaid gyntaf a chael stats mwy cywir. Yn anad dim, ni fydd eich data gwefan byth yn cael ei rannu nac ei werthu i unrhyw drydydd partïon. Ni fydd byth yn cael ei werthuso, ei gloddio a'i gynaeafu ar gyfer tueddiadau personol ac ymddygiadol.

Nid yw credadwy yn rhad ac am ddim, ond mae eithaf fforddiadwy ac yn seiliedig ar nifer y gwefannau a'r golygfeydd tudalen rydych chi'n eu cael.

Dechreuwch Treial Am Ddim Gweld Demo Byw

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.