StoreConnect: Ateb eFasnach Brodorol Salesforce ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig

StoreConnect - Llwyfan e-fasnach SMB Salesforce

Er mai e-fasnach fu'r dyfodol erioed, mae bellach yn bwysicach nag erioed. Mae'r byd wedi newid i fod yn lle o ansicrwydd, gofal, a phellter cymdeithasol, gan bwysleisio llawer o fanteision eFasnach i fusnesau a defnyddwyr.

Mae e-fasnach fyd-eang wedi bod yn tyfu bob blwyddyn ers ei sefydlu. Oherwydd bod prynu ar-lein yn haws ac yn fwy cyfleus na siopa mewn siop go iawn. Mae enghreifftiau o sut mae eFasnach yn ail-lunio a gwella'r sector yn cynnwys Amazon a Flipkart. 

Dechreuodd e-fasnach ddod i'r amlwg fel ffactor arwyddocaol yn y diwydiant manwerthu ym mlynyddoedd cynnar y ganrif hon. Erbyn 2012, roedd yn cyfrif am 5% o werthiannau manwerthu yn yr UD, cyfran a ddyblodd i 10% erbyn 2019. Yn 2020, gwthiodd pandemig Covid-19, a achosodd gau siopau corfforol dros dro ledled y byd, yr e-fasnach rhannu i 13.6% o'r holl werthiannau manwerthu. Rhagwelir y bydd y gyfran e-fasnach yn cyrraedd 2025% erbyn 21.9.

Ffederasiwn Manwerthu Genedlaethol

Oherwydd y twf ffrwydrol hwn, mae mwy a mwy o Fusnesau Bach i Ganolig (SMBs) yn symud eu gweithrediadau ar-lein fesul tipyn gan ddefnyddio'r systemau eFasnach 2.0 presennol. Mae'r systemau eFasnach 2.0 hyn i gyd yn gwneud rhan o'r swydd sydd ei hangen ac mae angen i berchennog y busnes greu cysylltiadau rhyngddynt i gadw eu holl ddata wedi'u cysoni ar draws eu holl systemau.

Daw hyn yn gyflym yn broblem wrth gnoi i'r un nwydd amhrisiadwy sydd gan bob perchennog Busnes Bach i Ganolig ei ddiffyg amser.

Esblygiad eFasnach StoreConnect 3.0, yn ymwneud â chreu a sengl platfform sy'n darparu UN ffynhonnell o wirionedd ar draws gwybodaeth am gynnyrch, gwefannau, archebu ar-lein, cefnogaeth, marchnata, pwynt gwerthu, a data cwsmeriaid. Mae'n cadw data cwsmeriaid gwerthfawr o fewn busnes ac ar gael yn hawdd i'w dimau. Mae'n cynyddu effeithlonrwydd mewn cwmnïau trwy gael gwared ar seilos data ac integreiddio profiad y cwsmer â system pen ôl cwmni. Mae system eFasnach 3.0 yn integreiddio'r holl systemau uchod i un datrysiad sy'n cael ei redeg o un platfform, yn hytrach na cheisio integreiddio systemau lluosog.

Trosolwg o Atebion eFasnach StoreConnect

Mae StoreConnect yn eFasnach gyflawn, gwefan a gynhelir, pwynt gwerthu, a system rheoli cynnwys (CMS) sy'n caniatáu i fusnesau bach a chanolig gyfuno eu holl sianeli marchnata, gwerthu a chymorth yn un system, gan arbed amser ac arian. Mae'r system wedi'i hadeiladu o fewn Salesforce, y llwyfan meddalwedd byd-eang sy'n darparu rheolaeth perthnasoedd cwsmeriaid a chymwysiadau sy'n canolbwyntio ar werthu, gwasanaeth cwsmeriaid, awtomeiddio marchnata, dadansoddeg, a datblygu cymwysiadau.

Prif nodweddion StoreConnect yw:

  • Yn seiliedig ar CRM mwyaf llwyddiannus y byd, Salesforce, gan greu datrysiad eFasnach pwerus ar gyfer busnesau bach a chanolig.
  • Y gallu i addasu a chreu rheolau ar gyfer eich siop eFasnach.
  • Mae'n integreiddio taliadau, marchnata e-bost, rheoli apwyntiadau ac archebu, system rheoli cynnwys, rheoli gwefan, pwynt gwerthu, rheoli arweinwyr gwerthu, rheoli rhestr eiddo, a chyflawniad.
  • Rhoi safbwyntiau adrodd pwerus i fusnesau am eu gweithgarwch Cwsmeriaid a Gwerthu i gyd o fewn yr un platfform.
  • Mae blaenau siopau lluosog mewn arian cyfred ac ieithoedd lluosog yn caniatáu i un system ddarparu eFasnach ar gyfer llawer o frandiau neu ranbarthau i gyd o un system.
  • Yn osgoi dyblygu, gan arbed amser ac arian, gan alluogi arweinwyr busnes i gyflawni twf a scalability.

integreiddio e-fasnach salesforce storeconnect

Mewnwelediadau Ymgysylltu

Mae dros 150,000 er elw a 50,000 o fusnesau dielw eisoes yn defnyddio Salesforce ledled y byd. Mae StoreConnect yn cynyddu effeithlonrwydd busnesau Bach i Ganolig trwy ei eFasnach 3.0, gan ganiatáu i SMBs fod yn fwy proffidiol, fel y gallant oroesi unrhyw newidiadau economaidd posibl yn hawdd.

Mae cael eich dewis fel enillydd Gwobr Arloesedd Salesforce 2021 ar gyfer y Categori Manwerthu yn ddilysiad enfawr o’r gwaith caled i wireddu’r weledigaeth.

Atebion Moderno, un o brif bartneriaid ymgynghori Salesforce Seland Newydd, yn defnyddio StoreConnect i alluogi eu cwsmeriaid i integreiddio rhaglen CRM #1 y byd yn llawn â'u presenoldeb ar-lein ac felly eu sefydliad a'u cwsmeriaid. 

Y broblem a welwn gyda'r mwyafrif o lwyfannau e-fasnach yw eu bod yn bennaf yn eistedd yn annibynnol ar systemau busnes eraill. Mae hyn yn cyfyngu ar y gallu i allu marchnata a gwasanaethu cwsmeriaid oni bai bod prosiect integreiddio costus a hir yn cael ei roi ar waith. Trwy gael yr holl ddata trafodion yn eistedd o fewn platfform Salesforce gallwch ddarparu marchnata gwirioneddol bersonol a pherthnasol yn seiliedig ar hanes trafodion.

Gareth Baker, Sylfaenydd Moderno

Robin Leonard, Prif Swyddog Gweithredol AFDigidol, esboniodd un o brif bartneriaid ymgynghori Salesforce Awstralia, gyda StoreConnect, nad oes angen iddynt ystyried costau integreiddio na gosod ategion trydydd parti i ddiwallu anghenion penodol. Mae'n hawdd ei sefydlu, nid oes angen unrhyw sgiliau datblygu a gallwn lansio ein gwefannau cleient yn gyflym.

Theo Kanellopoulos, Prif Swyddog Gweithredol Allan yn y Cymylau Mynegwyd, eu bod yn gweld StoreConnect yn datrys problem enfawr i'w cwsmeriaid sydd ar bwynt penodol yn eu mabwysiadu technoleg ac yn chwilio am ateb graddadwy cyfannol.

Dechreuwch Eich Treial StoreConnect Am Ddim

Arferion Gorau eFasnach

  • Osgoi Gwaith Dwbl – Ni ddylai eich tîm fod yn treulio eu hamser yn helpu cyfrifiaduron i siarad â chyfrifiaduron nac yn trin yr un peth fwy nag unwaith, symleiddio eich llifoedd gwaith a chael gwared ar systemau. Y system gyflymaf yw dim system.
  • Wedi'i Reoli'n Ganolog - Mae'r holl ddata cwsmeriaid sy'n dod i mewn yn diweddaru eich amgylchedd Salesforce ar unwaith, gan gadw'ch cofnodion cwsmeriaid, archeb, dyrchafiad a rhestr stoc yn gyfredol. Mewn dim ond ychydig o gliciau, gall y tîm ddiweddaru cynhyrchion, archebion, gwybodaeth cludo, a phob rhyngweithiad cleient.
  • Integreiddio Di-dor – Dim ond dechrau integreiddio yw Salesforce. Mae'n darparu cysylltedd di-dor ag ystod eang o lwyfannau ERP poblogaidd, pyrth talu, a systemau meddalwedd eraill, gan ddileu'r angen am groes-fynediad data â llaw a gwella cywirdeb data. 
  • Blaen Siop Lluosog - Gyda StoreConnect, gall rhywun gysylltu, rheoli a danfon i sawl siop o un system. Ar gyfer darparu nifer o siopau e-fasnach wedi'u targedu at gwsmeriaid neu frand, nid oes angen rheoli systemau a gwasanaethau meddalwedd penodol mwyach.

Mae cymaint o angen a phwerus am atebion StoreConnect, fel bod 63% o gwsmeriaid StoreConnect logos newydd net i Salesforce (lingo ar gyfer peidio â defnyddio Salesforce o'r blaen) ac mae mwy na 92% o'u rhagolygon hefyd logos newydd net. Mae'r niferoedd hyn yn ecosystem Salesforce ISV (gwerthwr meddalwedd annibynnol) yn anhysbys.

Dyfyniad gan y Prif Swyddog Gweithredol

Mae'n ymwneud â'r symlrwydd. Dyna'r ffynhonnell unigol honno o wirionedd. Gall llawer o gwmnïau wneud POS ac aml-storfa ac aml-wledydd… ond pwy sy'n poeni am hynny os oes rhaid i chi ei wneud ar draws 10 system wahanol. Gall StoreConnect gyda Salesforce wneud y cyfan mewn UN system gan arbed BWcedi o amser ac arian, dyma'r neges allweddol. eFasnach 3.0.

Mikel Lindsaar, StoreConnect

Trosolwg StoreConnect

Pwrpas StoreConnect yw datrys y galw enfawr sydd wedi cronni am well technoleg o SMBs, gan eu catapultio i eFasnach 3.0 a rhoi’r cyfle iddynt gystadlu fel David’s yn erbyn y Goliath, o ran technoleg, twf, cyflymder a pherchnogaeth data—yn y pen draw lefelu’r chwarae gan ganiatáu iddynt gystadlu ar raddfa fyd-eang nas gwelwyd erioed o'r blaen. Mewn amser busnes yw arian. Mae StoreConnect yn Amser. Wedi'i Wario'n Dda.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.