CYNLLUNIO: Diwallu Anghenion Cynllunio Rheolwyr Fideo Cymdeithasol

PANOLY: Cynlluniwr Fideo Cyfryngau Cymdeithasol, Rheolwr, a Chalendr

Mae llawer o sefydliadau yn symud gêr i gymryd agwedd fideo-gyntaf at gynnwys cymdeithasol. Pam?

Fideo yn cynhyrchu 1200% yn fwy o gyfranddaliadau na chynnwys sy'n seiliedig ar ddelweddau a thestun.

WordStream – 75 Ystadegau Marchnata Fideo syfrdanol

Gall y newid hwn fod yn broffidiol i rai, ond gallai eraill gael trafferth gyda diweddariadau algorithm, yn ogystal ag aros ar ben tueddiadau mewn amgylchedd cyflym, a threfnu a rheoli cynnwys ar draws nifer o lwyfannau. 

Mae gormod o syniadau da wedi’u gadael ar ôl oherwydd nad oes offeryn canolog i gartrefu ac adeiladu ar gynnwys o un pen i’r llall. Heddiw, mae rheolwyr cyfryngau cymdeithasol yn defnyddio gwahanol offer i reoli eu cynnwys i gadw golwg ar dueddiadau fideo, arbed syniadau, a sgriptio a drafftio fideos. Mae (neu roedd) angen yn y farchnad am gynnyrch i gynllunio cynnwys fideo yn ddi-dor ar draws llwyfannau cymdeithasol y mae rheolwyr cyfryngau cymdeithasol yn eu rheoli.

PLANOLY Cynlluniwr Fideo

CYNLLUNIO newydd lansio Video Planner, offeryn newydd sbon sy'n symleiddio creu cynnwys fideo o syniad i'w bostio. Nawr, gall crewyr ym mhobman - o fusnesau bach i ddylanwadwyr a mwy - gynllunio a chyhoeddi cynnwys fideo o un lle.

PLANOLY Cynlluniwr Fideo

Wedi'i ddatblygu mewn partneriaeth â rheolwyr cyfryngau cymdeithasol, mae Video Planner yn offeryn cynhyrchiant syml, cain sy'n rhagweld anghenion cynllunio'r rhai sy'n goruchwylio datblygu a dosbarthu cynnwys. Mae rhai elfennau allweddol o'r platfform newydd yn cynnwys argymhellion sain a fideo wythnosol wedi'u curadu; lleoliad canolog ar gyfer capsiynau, hashnodau, a sain; rhybuddion ôl-amser; a bydd nodweddion ailbwrpasu cynnwys a storfa ganolog ar gyfer syniadau cynnwys ar gael ym mis Awst.

Wrth i fideo ffurf fer barhau i gymryd drosodd y gofod cyfryngau cymdeithasol ac yn parhau i gael ei llethu gan yr anawsterau a grybwyllwyd uchod megis gofynion rheoli cynnwys ar draws llwyfannau lluosog, yn ogystal â naws pob un, mae'r Cynlluniwr Fideo yn galluogi strategaeth fideo gryfach a gall helpu i liniaru'r rhwystredigaethau hyn.

Mae 86% o fusnesau yn defnyddio fideo fel rhan o'u strategaeth farchnata i hyrwyddo cynhyrchion neu wasanaethau.

Wyzowl - Adroddiad Cyflwr Marchnata Fideo 2021

Mae'r Cynlluniwr Fideo yn dod ar amser cyfleus. Mae Video Planner yn cyflwyno datrysiad hyblyg ac yn rhoi'r pŵer yn ôl i reolwyr cyfryngau cymdeithasol, crewyr cynnwys, a mwy. Yn yr amgylchedd ar-lein cyflym, mae offer marchnata digidol yn hanfodol i sicrhau bod eich strategaeth gymdeithasol gyffredinol yn cael ei rhannu a'i symleiddio a'i bod mor syml â phosibl.

Dechreuad TikTok

Mae'r platfform newydd hwn yn cychwyn gyda TikTok ond hwn fydd yr offeryn traws-lwyfan cynhwysfawr cyntaf unwaith y bydd Video Planner wedi'i wella a'i alluoedd yn cael eu hehangu dros yr ychydig fisoedd nesaf. 

  • Fideo Cyfryngau Cymdeithasol
  • Cysylltu TikTok
  • Hysbysiadau Cyfryngau Cymdeithasol
  • Ychwanegu Capsiwn Fideo a Sain
  • Syniadau Cynnwys Fideo Tueddu

Efallai ei fod yn cael ei roi i ddechrau gyda TikTok, gan ei fod yn parhau i fod yng nghanol y zeitgeist diwylliannol gyda 1 biliwn o ddefnyddwyr misol gweithredol, ond mae PLANOLY yn edrych ymlaen at ehangu ar draws gwefannau cymdeithasol fideo-ganolog eraill fel Instagram Reels, Pinterest Idea Pins, a YouTube Shorts. 

Mae PLANOLY yn datblygu gwelliannau pellach i Gynllunwyr Fideo a bydd yn cyhoeddi nodweddion newydd bob mis, gan gynnwys mwy o ffyrdd o drefnu syniadau fideo, offer cydweithio ar gyfer timau a chleientiaid, a'r gallu i ail-bwrpasu cynnwys ar gyfer sianeli lluosog. Mae yna reswm pam mae dros 5 miliwn o ddefnyddwyr ledled y byd yn ymddiried ynom ni: rydyn ni'n adnabod cyfryngau cymdeithasol.

Teresa Day, llywydd PLANOLY

Bydd integreiddio ar draws llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn cyflwyno cyfleoedd newydd ac, wrth gwrs, set newydd o heriau—dim yn rhy frawychus i PLANOLY a sefydliadau eraill yn y gêm gymdeithasol fynd i’r afael â nhw. Mae digonedd o gyfleoedd mewn fideo, ac mae'n hanfodol i frandiau, marchnatwyr a chrewyr cynnwys fanteisio ar yr adnoddau sydd ar gael ac offer marchnata digidol pan fo hynny'n bosibl.

Ar y Gorwel

Gyda marchnata dylanwadwyr disgwylir iddo gyrraedd $15B yn 2022, rhagfynegiadau yn dangos bydd cynnwys dilys, yn bennaf trwy ymgysylltu fideo, yn parhau i godi mewn poblogrwydd. Oddiwrth syniad i'w bostio, gall defnyddio offer fel Video Planner helpu’r crewyr cynnwys hyn i symleiddio eu prosesau creadigol a chysylltu’n llwyddiannus â’u cynulleidfaoedd ar draws llwyfannau sydd bwysicaf mewn ffordd wirioneddol, ymdrech leiaf. 

Wrth edrych ymlaen a phlymio'n ddyfnach i rai o'r tueddiadau cyfryngau cymdeithasol 2022 hyn a chynnydd yn yr economi crewyr, dros $104.2B ac yn tyfu bob dydd, gall pobl ddisgwyl gweld mwy o ddefnydd o lwyfannau busnes, fel PLANOLY, i wneud arian i'w cynnwys, i dyfu eu henw da ac i wella eu presenoldeb cymdeithasol cyffredinol. 

Gan ddechrau heddiw, gallwch ddefnyddio Cynlluniwr Fideo o PLANOLY. Tynnwch y gwaith dyfalu allan o dueddiadau, postiwch wrth fynd, ac, yn gyffredinol, symleiddiwch eich strategaeth cyfryngau cymdeithasol.

Rhowch gynnig ar Gynlluniwr Fideo PLANOLY

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.