Cynllunio i Gynllunio'r Cynllun ar gyfer Cyfryngau Cymdeithasol

cynllun cyfryngau cymdeithasol

Byddaf bob amser yn cofio fy athro economeg ysgol uwchradd, Mr Dilk. Ar wahân i'w hunan-sensoriaeth ddoniol pan oedd yn amlwg ei fod eisiau melltithio (? Wel ... BUGS!?) Llwyddodd ei ddefnydd ailadroddus o ystrydebau i yrru darnau penodol o ddoethineb i'm hymennydd â hormonau. Ymhlith ei ffefrynnau:

Os na fyddwch chi'n cynllunio, rydych chi'n bwriadu methu.

Nawr, mae hyn cyn dyfeisio'r posteri ysgogol ofnadwy hynny gyda lluniau o gynffonau morfilod a phobl yn dringo mynyddoedd a welwch ym mhob swyddfa gorfforaethol. Gollyngiad cyngor saets oedd tiriogaeth eich rhieni, athrawon a PBS. Er gwaethaf natur hacni cwnsela o'r fath, glynodd yr un hwn â mi.

Nawr yn fy mywyd proffesiynol, mae cynllunio yn cymryd cyfran sylweddol o fy amser, ac am reswm da. Wrth lunio cynnwys a strategaeth cyfryngau cymdeithasol, y dasg bwysicaf yw sefydlu pa lwyfannau a gwasanaethau sydd fwyaf defnyddiol ar gyfer eich anghenion a chynllunio eich dull gweithredu yn unol â hynny.

Nid yn unig y mae cymryd agwedd willy-nilly yn gwanhau personoliaeth eich brand, mae hefyd yn wastraffus yn ariannol. Heb gyfrif yn gywir o'r hyn sydd wedi'i wneud lle - a'r amser a dreulir yn ei wneud - mae eich ymdrechion ar-lein yn wastraff amser ac arian llwyr.

Bydd unrhyw siop ddigidol sy'n werth ei halen yn rhoi hwb i'w proses gynllunio. Os na wnânt, gofynnwch iddynt amdano. Os ydyn nhw'n hemio ac yn haw neu'n llwyr, does ganddyn nhw ddim un, rhedwch i ffwrdd. Fe welwch fod eich cyllideb farchnata ar-lein yn crebachu ac nad oes gennych lawer i'w ddangos amdani ar wahân i sieciau wedi'u canslo.

I'r perwyl hwnnw, os yw'ch cwmni mewn sefyllfa i fynd ar ei ben ei hun yn y gofod digidol, rwy'n argymell yn gryf eich bod chi'n edrych ar Ganllaw'r Dirwedd Gymdeithasol i CMO. Yn y bôn, taflen twyllo cyfryngau cymdeithasol ydyw i fuddion a diffygion y llwyfannau a'r gwasanaethau gorau. Perfformiwyd y dadansoddiad gan Llawr 97th, ac mae'n ganllaw adnoddau un ddalen wych.

Mae yna nifer o wasanaethau rhwydwaith cymdeithasol ar gael; nid oes yr un un cywir, yn yr un modd ag nad yw ceisio defnyddio pob un ohonynt yn effeithiol. Nid oes un ateb, nac un dull cynnwys cyfryngau cymdeithasol sy'n gweithio i bob cleient. Trwy gymryd rhan mewn cynllunio meddylgar, adeiladol, rydych chi'n gwneud y defnydd gorau o'ch amser a'ch arian.

Canllaw CMO i'r Dirwedd Cyfryngau Cymdeithasol

3 Sylwadau

 1. 1

  Newydd ddechrau gyda'r cyfryngau cymdeithasol a dysgu llawer bob dydd. Dal i ddiffinio fy ffocws wrth i mi fwrw ymlaen. Safle gwych yma! Edrych ymlaen at ddarllen mwy.

 2. 2

  Gan gyfeirio at yr ymadrodd “Os ydych yn methu â chynllunio, rydych yn bwriadu methu” dywedaf ei fod yn hollol wir. Rhaid i bob ymgyrch cyfryngau cymdeithasol busnes fod ag ystyr, pwrpas ac amcan terfynol. Mae'r defnydd o rwydweithiau cymdeithasol wedi cynyddu fesul miloedd y posibiliadau sydd gan fusnesau bach i greu ymwybyddiaeth brand, gwella gwasanaeth cwsmeriaid, cynyddu gwerthiant a meithrin perthnasoedd. Beth yw'r allwedd ar ôl i chi greu eich cynllun? I fod yno, adeiladwch eich cymuned a gofalwch amdani!

  Rwy'n argymell yr ateb canlynol http://bit.ly/aqAGbe ar Startups.com, lle mae Maria Sipka yn crybwyll cynllun manwl i adeiladu eich cymuned ar-lein.

  Bron Brawf Cymru, gallwch chi osod eich Holi ac Ateb busnes eich hun

 3. 3

  Dyna restr wych, Pete. Diolch am y darlleniad a'r cyfraniad.

  Mae cymaint o bobl yn methu â mynd i'r afael â cham un hyd yn oed (meddyliwch am yr hyn rydych chi am ei gyflawni) nes bod gweddill y broses yn dod yn ddiystyr. Heb nodau ac amcanion clir i gymhwyso metrigau, rydych chi ddim ond yn saethu gyntaf ac yn gofyn cwestiynau yn nes ymlaen.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.