Cipolwg rhyfeddol ar Sut mae Cudd-wybodaeth yn Seiliedig ar Leoliad yn Helpu Marchnata Moduron

PlaceIQ

Ychydig flynyddoedd yn ôl, mynychais hyfforddiant ar argymhelliad fy ffrind Doug Theis ar rwydweithio. Doug yw'r rhwydweithiwr gorau rwy'n ei wybod felly roeddwn i'n gwybod y byddai mynychu yn talu ar ei ganfed ... ac fe wnaeth. Yr hyn a ddysgais oedd bod llawer o bobl yn gwneud y camgymeriad o roi gwerth ar y cysylltiad uniongyrchol, yn hytrach na'r cysylltiad anuniongyrchol. Er enghraifft, gallwn fynd allan a cheisio cwrdd â phob cwmni technoleg marchnata i weld a oedd angen fy help arnynt, neu gallwn dreulio amser yn rhwydweithio â phobl fel buddsoddwyr, atwrneiod a chyfrifwyr a oedd yn gweithio gyda chwmnïau technoleg marchnata ac yn deall pryd y gallent ddefnyddio ein help.

Mae'r wers werthfawr honno'n ymestyn i farchnata. Mae gormod o bobl yn canolbwyntio ar pwy sy'n berchen ar y peli llygad yn hytrach na deall yn ddyfnach berthnasoedd ac ymddygiadau ein gobaith a sut olwg sydd ar eu hamgylchedd. PlaceIQ mae'n ymddangos ei fod yn gwneud yn union hynny - alinio ymddygiad lleoliad symudol y defnyddiwr â'r brandiau y maen nhw'n cyd-fynd â nhw a'r penderfyniadau prynu maen nhw'n eu gwneud.

At PlaceIQ, rydyn ni'n credu, ble rydych chi'n mynd a ble rydych chi wedi bod, diffinio pwy ydych chi a beth rydych chi'n ei wneud. Gyda chynyddu dyfeisiau wedi'u galluogi i leoli, mae technoleg bellach wedi caniatáu inni ddeall taith y defnyddiwr a diffinio, creu a thargedu segmentau unigryw i ddefnyddwyr.

PlaceIQ newydd ryddhau ei Adroddiad PIQonomics Fall 2014. Mae'r canfyddiadau'n dangos bod ceir yn dweud llawer mwy am ddefnyddwyr heddiw nag y mae pobl yn ei feddwl. Mae'r adroddiad yn cloddio'n ddwfn i chwaeth a hoffterau gwahanol ddemograffeg perchnogaeth ceir ac yn cynnig gwybodaeth werthfawr i farchnatwyr ceir sy'n ceisio targedu eu hymgyrchoedd yn well:

 • Mae perchnogion ceir moethus a pherchnogion SUV yn fwy tebygol o fod yn Asiaidd
 • Mae gyrwyr ceir tanwydd amgen yn fwy tebygol o fod â lefelau addysg uwch a mwynhau'r awyr agored
 • Mae ymwelwyr deliwr Ewropeaidd yn fwy tebygol o fod yn Sbaenaidd ac Asiaidd
 • Tra bod perchnogion brand Ewropeaidd yn tueddu i fod yn Gawcasaidd
 • Mae perchnogion Hyundai 4x yn fwy tebygol o ymweld â DQ, Baskin Robbins a Dunkin Donuts

Mae hwn yn gyfle anhygoel i frandiau alinio ar draws diwydiannau i farchnata a rhannu eu sylfaen cwsmeriaid. Efallai na fydd yn syndod ichi sylwi ar Lexus gwahoddiad y tro nesaf y byddwch yn eistedd i lawr yn y Ffatri Cacen Caws… Neu i'r gwrthwyneb! Mae hynny'n fy atgoffa ... Mae Cacen Pumpkin ar ei ffordd!

Diwydiant Auto a Deallusrwydd Lleoliad Bwyty

2 Sylwadau

 1. 1

  Rwyf wrth fy modd â'r gwaith y mae PlaceIQ yn ei wneud, ond 'N SYLWEDDOL, rydych chi'n siarad am wybodaeth werthfawr fel: mae perchnogion ceir moethus a pherchnogion SUV yn fwy tebygol o fod yn Asiaidd, ac mae gyrwyr ceir tanwydd amgen yn fwy tebygol o fod â lefelau addysg uwch a mwynhau'r awyr agored… ..

  Ydych chi wir yn meddwl y byddai unrhyw farchnatwr ceir yn dod o hyd i'r “wybodaeth werthfawr hon.”?

  • 2

   Erich,

   Y ffactorau hynny yn unig? Na… ond profwyd proffiliau cyfun i helpu i ddeall, negesu a thargedu cynulleidfaoedd ers dyddiau cynnar marchnata cronfa ddata i gynyddu cyfraddau trosi.

   Doug

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.