Môr-ladron Metrics: Dadansoddeg Weithredadwy ar gyfer Tanysgrifiadau

metrigau môr-ladron

Rydym yn byw ar adegau lle mae'n haws ac yn haws datblygu eich atebion eich hun. Adeiladwyd cymaint o'r offer traddodiadol ar y Rhyngrwyd mewn oes wahanol - lle nad oedd SEO, marchnata cynnwys, cyfryngau cymdeithasol, ajax, ac ati hyd yn oed yn bodoli. Ond rydym yn dal i ddefnyddio'r offer, gan adael i ymweliadau, edrych ar dudalennau, bownsio ac allanfeydd gymylu ein barn heb wybod a ydyn nhw'n effeithio ar y llinell waelod ai peidio. Nid yw metrigau sydd bwysicaf hyd yn oed ar gael ac mae angen eu datblygu a'u hintegreiddio'n ychwanegol.

Metrig Môr-ladron yn eich helpu i berfformio dadansoddiad meintiol a chymharol o'ch busnes trwy olrhain 5 metrig allweddol (AARRR):

  • Caffael - Rydych chi'n caffael y defnyddiwr. Ar gyfer cynnyrch SaaS, mae hyn fel arfer yn golygu cofrestru.
  • Activation - Mae'r defnyddiwr yn defnyddio'ch cynnyrch, gan nodi ymweliad cyntaf da.
  • Cadw - Mae'r defnyddiwr yn parhau i ddefnyddio'ch cynnyrch, gan nodi ei fod yn hoffi'ch cynnyrch.
  • Cyfeirio - Mae'r defnyddiwr yn hoffi'ch cynnyrch gymaint mae'n cyfeirio defnyddwyr newydd eraill.
  • Cyllid - Mae'r defnyddiwr yn talu i chi.

Metrig Môr-ladron wedi'i seilio'n llac ar y Sgwrs Startup Metrics for Pirates gan Dave McClure, ond nid oedd y datblygwyr eisiau gwneud teclyn dadansoddol yn unig a fyddai’n olrhain pan fyddai pethau diddorol yn digwydd. Fe wnaethant ddylunio Pirate Metrics i helpu i ddatrys problem arall, sef marchnata cymhwysiad gwe.

Trosolwg Metrics Môr-ladron

Metrig Môr-ladron yn casglu'r 5 metrig allweddol i mewn i wythnos garfan, ac yna'n cymharu'r wythnos honno â chyfartaledd treigl. Trwy nodi gweithgareddau marchnata a berfformir yn ystod wythnos (cynnal ymgyrch hysbysebu, A / B yn profi eich strwythur prisio, ac ati) gallwch chi ddweud yn hawdd pa weithgareddau sy'n gwella'ch AARRR cyfraddau.

Metrig Môr-ladron hefyd yn cynhyrchu adroddiad marchnata sy'n cael ei ddiweddaru'n barhaus. Yn yr adroddiad marchnata, maen nhw'n edrych am batrymau yn ymddygiad eich defnyddwyr, ac yna'n cynnig cyngor ar ffyrdd i wella'ch rhifau AARRR.

screenshot cais

Mae'r adroddiad marchnata yn cloddio ychydig yn ddyfnach i'ch ystadegau AARRR, ac yn cynnig cyngor ar ffyrdd o wella'r niferoedd hyn. Er enghraifft, mae Pirate Metrics yn nodi defnyddwyr nad ydyn nhw wedi perfformio'ch gweithgaredd allweddol ers iddyn nhw dalu am eich gwasanaeth ddiwethaf, felly gallwch chi gysylltu â nhw i ddarganfod a ydyn nhw'n cael trafferth cyn iddyn nhw ganslo heb unrhyw rybudd. Mae'r platfform hefyd yn nodi a yw defnyddwyr sy'n actifadu'n arafach neu'n gyflymach na'r cyfartaledd treigl yn werth mwy o arian, felly gallwch chi wneud penderfyniad hyddysg ar ba grŵp i ganolbwyntio'ch ymdrechion marchnata arno.

Nid oes unrhyw gynhyrchion wedi'u cynllunio'n benodol i olrhain digwyddiadau SaaS, dadansoddi'r data hwnnw, ac yna cynnig atebion a fydd yn helpu'r busnes hwnnw i wneud mwy o arian. Metrig Môr-ladron yn cynnig treial 1 mis sy'n dechrau pan fydd defnyddiwr newydd yn dechrau anfon data atom, a strwythur prisio haenog sy'n dechrau ar $ 29.00 y mis.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.