Rant: Y Farchnad Môr-ladrad Ar-lein

gliniadur troseddol

Y diwydiant cerddoriaeth a môr-ladrad, y diwydiant ffilmiau a llifeiriant, papurau newydd a newyddion ar-lein. Beth sydd gan y rhain i gyd yn gyffredin? Cyflenwad, galw a marchnad symudol.

Rwy'n gefnogwr mawr o gyfalafiaeth ac yn pwyso cryn dipyn i ochr ryddfrydol y sbectrwm gwleidyddol. Credaf fod marchnadoedd rhydd bron bob amser yn dod o hyd i'r cyfeiriad cywir i symud iddo. Bob tro rwy'n gweld y llywodraeth yn cracio i lawr ar fôr-ladrad, rhannu ffeiliau a smyglo, rwy'n wince. A phob tro dwi'n gweld y llywodraeth yn amddiffyn diwydiant, dwi'n wince ychydig yn fwy. Rwy'n wince oherwydd nid wyf yn credu y byddai marchnadoedd duon o gwmpas oni bai am sefydliadau sy'n monopoli eu cynhyrchion a amddiffyn eu helw enfawr.

gliniadur troseddolMae'r Rhyngrwyd wedi agor y farchnad ar gerddoriaeth ac mae'n dirlawn. Pan oeddwn i'n blentyn, wnes i ddim sylweddoli bod miliynau o artistiaid yn y byd. Dim ond lle i gannoedd neu filoedd oedd gan y farchnad. I mi roedd yn gyfiawn Kiss. Nawr bod y farchnad wedi agor, mae'r galw wedi aros yr un peth ond y mae'r cyflenwad ym mhobman. Mae'n naturiol gweld y byddai costau cerddoriaeth yn troelli tuag i lawr wrth i'r cyflenwad gynyddu.

Ond wnaeth e ddim. Mae'r pris albwm nid yw wedi newid mewn 25 mlynedd er gwaethaf y cyflenwad anhygoel o gerddoriaeth a'r rhwyddineb y mae'n cael ei ddosbarthu trwy'r we. Ni chwynodd unrhyw un pan oedd y diwydiant cerddoriaeth yn gwerthu CDs ganwaith eu cost. A, gyda sêr ffilmiau, rapwyr a sêr roc yn dangos eu Bentleys newydd, mae'n anodd i mi ddangos empathi o gwbl â'r diwydiant. Os yw pobl onest yn rhannu cerddoriaeth yn lle ei brynu, mae'n golygu bod y risg o gael eu dal yn gorbwyso pris y gerddoriaeth. Nid pobl onest, cerddoriaeth na rhannu ffeiliau yw'r broblem ... nid yw'r diwydiant cerddoriaeth fel yr arferai fod.

Yn fy ystafell fyw mae gen i HDTV a system sain amgylchynol y gallaf ysgwyd y tŷ gyda hi. Pam y byddwn i'n mynd i dalu am docyn ffilm $ 12 a popgorn $ 10 a diod pan alla i wylio ffilm am y ffracsiwn o'r gost yng nghysur fy ystafell fyw fy hun? Ni allaf gyd-fynd ag IMAX ... dwi yn barod i dalu ychwanegol am y profiad hwnnw. Nid yw'r diwydiant ffilm yn frwydr rhwng môr-ladrad a'r sinema ffilm, mae'n frwydr rhwng y theatr gartref a'r sinema ffilm. Ac mae'r theatr gartref yn ennill!

Os yw'r diwydiant ffilm yn gobeithio llwyddo, byddent yn gostwng pris tocynnau sinema a bwyd, yn ychwanegu rhai pethau moethus ychwanegol (cinio, gwin a rhywfaint o gappuccino efallai), ac yn rhoi rhywfaint o seddi crwn gyda rhyng-gipiad er mwyn i mi allu ei wneud yn noson allan gyda ffrindiau. Ni allaf lawrlwytho hynny profiad!

Rwyf wedi darllen bod papurau newydd yn mynd i geisio codi waliau tâl eto. Rwy'n credu ein bod ni wedi bod trwy hyn ychydig o weithiau ... ac nid ydyn nhw'n ei gael o hyd. Y Rhyngrwyd yw'r wybodaeth uwchffordd ... papurau newydd yw'r tyllau yn y ffordd. Mae papurau newydd yn defnyddio cynnwys i lenwi'r tyllau na allant werthu hysbysebion ynddynt ac mae llawer wedi rhoi'r gorau iddi wrth gloddio'n ddwfn i ddod o hyd i'r stori go iawn. Nid wyf yn talu am bapur newydd oherwydd fy mod i dewch o hyd i newyddion gwell ar-lein, yn uniongyrchol o'r ffynhonnell, heb ogwydd, a heb hysbysebu'n lapio o'i gwmpas.

O yn sicr, rhoddais gynnig arni Y Dyddiol.. ymgais gan y diwydiant papurau newydd i ddod â holl annibynadwyedd dosbarthu papurau newydd i'r iPad. Mae'n araf, mae'n damweiniau, ac anaml iawn mae'n newyddion. Dylent ei alw Y Ddoe! Ond, gan fod newyddion yn ddiwydiant cyfan, rywsut mae rhywfaint o hawl y maen nhw'n ei haeddu y tu allan i ffiniau cyfalafiaeth sy'n rhoi hawl iddyn nhw barhau i geisio gwneud elw 40 y cant? Sori hen bapurau… Ewch yn ôl at adroddiadau gwych a bydd pobl yn talu am y cynnwys.

Ym mhob un o'r achosion hyn, nid wyf yn beio'r defnyddiwr ac rwy'n cydymdeimlo â'r bobl sy'n torri'r gyfraith. Wedi'r cyfan, onid cyfalafiaeth yn unig yw hyn? Pan fydd y gost yn fwy na'r awydd, yr unig beth sydd ar ôl yw marchnad ddu i gael y cynnyrch neu'r gwasanaeth ohoni. Yn anffodus, tyfodd y diwydiannau hyn mor fawr a phwerus sydd ganddyn nhw gwleidyddion yn eu poced gefn i geisio dileu deddfau bob wythnos i geisio atal y hemorrhaging. Folks ... nid yw hwn yn fater troseddol, mae'n fater o'r farchnad.

O ystyried y rant hwn, efallai y credwch fy mod i gyd yn ymwneud â môr-ladrad. Yn hollol ddim! Mae yna enghreifftiau di-ri o gynhyrchion a gwasanaethau sydd wedi addasu. A chredaf fod pobl yn talu am gynnwys yn fwy nag erioed yn y gorffennol. Pan oeddwn i'n blentyn, roedd gan fy rhieni ffôn, papur newydd, teledu du a gwyn, a thalu am albymau finyl. Fel oedolyn, rwy'n talu am ffonau smart, negeseuon llais, apiau symudol, cynllun data, cynllun negeseuon testun, (x cynlluniau fy mhlant) teledu cebl, ffilmiau ar alw, rhyngrwyd band eang, XBox Live, iTunes a Netflix.

Nid dim ond ychydig o afalau drwg yw'r rhain sydd wedi cymryd oes o droseddu. Mae'n debyg mai, y person cyffredin rydych chi'n ei adnabod yw môr-ladron neu ddosbarthu cerddoriaeth neu ffilmiau. Pan fydd y drosedd yn mynd yn brif ffrwd, nid y broblem yw'r drosedd ... mae'n rhaid i chi ddechrau meddwl tybed beth sy'n ddiffygiol gyda'r farchnad sy'n cynhyrchu'r math hwnnw o ymateb.

Cloi boi sy'n creu rhwydwaith nid lle mae pobl yn dosbarthu ac yn lawrlwytho yw'r ateb chwaith. Rydyn ni wedi bod trwy hyn gyda Napster a'r Môr-leidr. Gyda Megauploads i lawr, mae ychydig filoedd o wefannau eraill ar gael a fydd yn galluogi'r gweithgaredd. Y rhai mwyaf newydd yw rhwydweithiau preifat rhithwir gyda phyrth anhysbys a chyfathrebiadau wedi'u hamgryptio fel na all llywodraethau grwydro. Nid yw'r farchnad fôr-ladrad a dwyn ar gerddoriaeth a ffilmiau yn mynd i unman.

Dwi wedi blino ar y corfforaethau hyn gan nodi bod y arian wedi'i golli i'r diwydiant yn y [mewnosod] rhithiau. Dim ond celwydd beiddgar yw hynny. Nid oedd pobl a oedd yn mynd i ddwyn ffilm erioed yn bwriadu gwario'r arian yn y theatr. Ni wnaethoch golli arian trwy iddynt ei ddwyn, gwnaethoch golli arian oherwydd ichi godi gormod ac mae'r theatr gartref yn cicio'ch casgen.

A pheidiwch â dweud wrthyf na fydd pobl yn talu am gynnwys a'n hunig ddewis yw cloi pawb. Rydyn ni i gyd yn talu am gynnwys bob dydd! Yn syml, mae'n rhaid i'r pris gyfateb i'r gwerth. Y Folks yn Rhestr Angie wedi profi hyn ... mae adolygiadau taledig yn ddibynadwy ac yn arbed miloedd o ddoleri i'w tanysgrifwyr. Mae gan Angie's List gadw mawr gyda'u cwsmeriaid ac maen nhw mor boblogaidd nes iddyn nhw allu mynd yn gyhoeddus!

Mae marchnadoedd yn newid ac NID yw'r diwydiannau eraill hyn yn addasu. Pam maen nhw'n gwneud hynny'n fater troseddol ac nid yn fater economaidd? Cadwch i fyny ag ymdrechion corfforaethau mawr i droseddoli mwy a mwy o'r we trwy ddarllen y Blog Deeplinks yn y Electronic Frontier Foundation.

4 Sylwadau

 1. 1
 2. 3

  Nid yw'r mater hwn yn diflannu unrhyw bryd yn fuan, ac yn anffodus, mae'r diwydiannau hynny sy'n pwyso am atebion gwael hefyd yn y broses yn halogi disgwrs wleidyddol, gan arwain at ymdrechion fel SOPA, ACTA, ac eraill. Yn ddiweddar fe bostiodd Doc Searls rywbeth sy'n berthnasol i'r drafodaeth, mae'n werth ei ddarllen. http://blogs.law.harvard.edu/doc/2012/02/29/edging-toward-the-fully-licensed-world/

 3. 4

  "
  Dwi wedi blino ar y corfforaethau hyn gan nodi bod yr arian a gollwyd i'r diwydiant yn y [mewnosod] rhithiau. Dim ond celwydd beiddgar yw hynny. Nid oedd pobl a oedd yn mynd i ddwyn ffilm erioed yn bwriadu gwario'r arian yn y theatr. Wnaethoch chi ddim colli arian trwy iddyn nhw ei ddwyn, fe golloch chi arian oherwydd i chi godi gormod ac mae'r theatr gartref yn cicio'ch casgen. ” 

  Ni allaf hyd yn oed ddisgrifio faint rwy'n cytuno â'r datganiad hwn! Mae'n 100% yn wir. 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.