Optimeiddio CSS ar gyfer iPod ac iPhone Safari

cyffwrdd ipod ac iphoneMae adeiladu cymwysiadau sydd wedi'u optimeiddio ar gyfer defnydd iPod neu iPhone yn ffordd wych o dipio i mewn i farchnad ffrwydro gyda dros Downloads 1 biliwn hyd yn hyn. Mae'n bwysig sylweddoli nad yw'r rhifau hynny'n cynnwys cymwysiadau wedi'u seilio ar borwr sydd wedi'u optimeiddio ar gyfer Safari ar iPhone neu'r iPod Touch ac nad oes angen eu lawrlwytho.

Heddiw mi wnes i bigo'r bwled a phrynu a 16Gb iPod Touch i ddechrau edrych ar y platfform ar gyfer Safari ac Apps. Cadarn ... roeddwn i'n gyffrous fy mod i'n gallu gwylio ffilmiau ar y ffordd a gall yr iPod Touch weithredu fel anghysbell i'm AppleTV, hefyd!

Fy nhasg gyntaf wrth law oedd diweddaru fy Cyfrifiannell Cyflog i'w ddefnyddio gyda Safari ar yr iPod Touch neu'r iPhone. Mae'n gymhwysiad rydw i wedi'i adeiladu ym mron pob iaith ... felly mae'n bryd imi ddechrau datblygu datblygiad ar gyfer Safari a dysgu'r fframwaith Apps.

Yn ddiddorol ddigon, ni ddefnyddiodd codi'r dudalen yn Safari y cyfryngau = llaw gosodiadau css, felly roedd yn rhaid i mi ysgrifennu rhywfaint o sgriptio ar ochr y gweinydd yn PHP i ddefnyddio'r daflen arddull briodol:


> link rel = "styleheet" media = "screen" href = "iphone.css" type = "text / css" />
>? php} arall {?>
> link rel = "styleheet" media = "screen" href = "style.css" type = "text / css" />
>? php}?>

Mae gen i'r dudalen yn edrych yn eithaf da, ond dwi'n gwybod bod yna dunnell o Dadleuon CSS Safari iPhone ac iPod Gallaf ddefnyddio, hyd yn oed symud cydrannau yn seiliedig ar p'un a yw cyfeiriadedd y dudalen yn dirwedd neu'n bortread. Byddaf yn parhau i arbrofi!

Oes gennych chi iPhone neu iPod Touch? Rhowch gynnig ar y Cyfrifiannell Cyflog a gadewch imi wybod sut mae'n edrych amdanoch chi! Cadwch mewn cof y gwnaed bron yr holl newidiadau rhwng y dudalen gyda CSS yn unig! Efallai ei bod wedi bod yn haws ysgrifennu tudalen hollol newydd - ond ddim mor heriol.