Prepping Your Photos For The Web: Awgrymiadau a Thechnegau

Depositphotos 24084557 s

Os ydych chi'n ysgrifennu ar gyfer blog, yn rheoli gwefan, neu'n postio i gymwysiadau rhwydweithio cymdeithasol fel Facebook neu Twitter, mae'n debyg bod ffotograffiaeth yn chwarae rhan annatod o'ch llif cynnwys. Yr hyn efallai nad ydych chi'n ei wybod yw na all unrhyw faint o deipograffeg serol na dyluniad gweledol wneud iawn am ffotograffiaeth llugoer. Ar y llaw arall, bydd ffotograffiaeth siarp a byw yn gwella defnyddwyr? canfyddiad o'ch cynnwys a gwella edrychiad a theimlad cyffredinol eich gwefan neu'ch blog.

At Tuitive rydyn ni'n treulio cryn dipyn o amser yn paratoi ffotograffiaeth pobl eraill ar gyfer y we, felly dyma rai awgrymiadau cyflym rydyn ni wedi'u codi ar hyd y ffordd.

Sylwch: mae'r cyfarwyddiadau technegol isod yn cyfeirio at Adobe Photoshop CS4. Mae yna raglenni eraill a all gyflawni'r un swyddogaeth, felly os nad oes gennych fynediad i Photoshop gwiriwch y ddogfennaeth gymorth ar gyfer eich rhaglen golygu delweddau i weld a allwch chi gyflawni'r technegau hyn.

Newid maint a miniog

Mae Oftentimes yn paratoi llun ar gyfer eich gwefan neu'ch blog yn gofyn i chi ei wneud yn llai, yn enwedig os yw'n dod o gamera digidol aml-megapixel. Mae'n bwysig gwybod bod gostyngiad mewn maint yn awgrymu gostyngiad yn fanwl, gan fod Photoshop yn mushing? gyda'i gilydd picseli cyfagos er mwyn ffitio'r ddelwedd i'w dimensiynau newydd; mae hyn yn rhoi golwg aneglur i'r llun.

Er mwyn? Ffug? dylai'r manylion rydych chi wedi'u colli gymhwyso'r hidlydd Masg Unsharp (Hidlo> Masg Unsharp). Peidiwch byth â dallu'r enw gwrth-reddfol - mae'r Masg Unsharp yn hogi mewn gwirionedd!

Blwch Dialog Masg Unsharp

Gallwch sylwi faint yn gliriach ac ynganu yw'r manylion Ffigur 2 isod.

Hidlydd Masg Unsharp

Efallai y bydd y rheolyddion ar flwch deialog Masg Unsharp yn edrych yn frawychus, ond y newyddion da wrth baratoi lluniau ar gyfer y we yw na fydd yn rhaid i chi wneud llanast gyda nhw yn fawr iawn. Rwy'n dod o hyd i Swm o 50%, Radiws o .5, a Throthwy o 0 yn gweithio bron bob amser.

Delweddau Cnydau yn Gyd-destunol

Mewn rhai senarios, efallai yr hoffech chi greu cyfres o luniau bawd sy'n cysylltu â fersiwn fwy o ddelwedd. Senarios cyffredin ar gyfer hyn yw orielau lluniau neu benawdau newyddion sydd â fersiwn bawd o ffotograff mwy.

Wrth leihau delwedd i faint bawd, ceisiwch docio'r ddelwedd i'w elfennau hanfodol cyn newid maint. Mae hyn yn caniatáu i ddefnyddwyr amgyffred cynnwys ac ystyr y ddelwedd hyd yn oed ar feintiau bach.

Delweddau cnwd yn gyd-destunol

Ffigur 1 yn ddelwedd sydd wedi'i graddio'n uniongyrchol i'w dimensiynau bawd, ond Ffigur 2 wedi'i docio i elfennau pwysicaf y llun. Mae hyn yn caniatáu i ddefnyddwyr ddeall yn gyflym yr hyn y mae'r ddelwedd yn ceisio'i gyfathrebu ac yn eu hannog i glicio am ragor o wybodaeth.

Dirgryniad a Dirlawnder

Dirlawnder delwedd yw dwyster ei lliwiau. Ar ddelweddau heb eu dirlawn, mae arlliwiau croen yn edrych yn sâl ac mae'r awyr yn edrych yn llwyd ac yn ddiflas. I ychwanegu rhywfaint o fywyd at eich delweddau, mae gan Photoshop CS4 hidlydd yr wyf yn ei argymell o'r enw Vibrance.

Os ydych chi am ddod â rhywfaint o fywyd i'ch ffotograffiaeth ddiflas yn gyflym, rhowch gynnig ar y canlynol:

  1. Ychwanegwch haen addasu newydd (Haen> Haen Addasu Newydd> Dirgryniad)

    Hidlydd dirgryniad

  2. Cynyddu'r llithrydd Dirgryniad (Ffigur 2) o fewn y panel Addasiadau bydd yn dwysáu lliw wrth amddiffyn arlliwiau croen (gan eu hatal rhag edrych yn rhy oren). Bydd y llithrydd Dirlawnder yn cael effaith debyg, ond bydd yn newid y ddelwedd gyfan, gan gynnwys arlliwiau croen.

Casgliad

Dim ond blaen y mynydd iâ yw'r awgrymiadau hyn o ran y nodweddion cyfoethog a phwerus y mae Photoshop yn eu cynnig ar gyfer cywiro ac optimeiddio ffotograffiaeth. Rhowch nodyn yn y sylwadau os oes unrhyw dechnegau eraill yr hoffech eu gweld yn cael eu hegluro.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.