FfônWagon: Popeth sydd ei Angen arnoch i Weithredu Olrhain Galwadau Gyda'ch Dadansoddeg

Dadansoddeg Olrhain Ffôn gyda Phonewagon

Wrth i ni barhau i gydlynu ymgyrchoedd aml-sianel gymhleth ar gyfer rhai o'n cleientiaid, mae'n hanfodol ein bod ni'n deall pryd a pham mae'r ffôn yn canu. Gallwch ychwanegu digwyddiadau ymlaen rhifau ffôn hypergysylltiedig to monitor click-to-call statistics, but oftentimes that’s not a possibility. The solution is to implement olrhain galwadau a'i integreiddio â'ch dadansoddeg i arsylwi sut mae rhagolygon yn ymateb trwy alwadau ffôn.

Y modd mwyaf cywir yw cynhyrchu rhif ffôn yn ddeinamig ar gyfer pob ffynhonnell sydd o fewn yr un codau ardal. Y ffordd hon pob galwad ffôn sy'n dod i mewn gellir ei olrhain yn gywir yn ôl i ffynhonnell yr ymgyrch neu'r cyfrwng y gwnaethoch ei greu ar ei gyfer. Yn ogystal, gallwch hefyd gael yr alwad i gynhyrchu a ewch i i Google Analytics i lwybr rhithwir y gallwch ei ymgorffori mewn olrhain trosi.

Mae hyn i gyd yn gofyn bod gennych wasanaeth fel FfônWagon, gwasanaeth a adeiladwyd yn benodol ar gyfer asiantaethau marchnata i reoli olrhain galwadau eu cleientiaid.

marchnata trac 3 1

Nodweddion PhoneWagon Cynhwyswch:

 • Gosod Rhif Ffôn Instant - Mae PhoneWagon yn darparu dangosfwrdd greddfol a hawdd ei ddefnyddio y gall unrhyw un ei ddeall a'i lywio. Gyda chlicio botwm, gallwch chwilio ar unwaith unrhyw god ardal ac ychwanegu rhif ffôn. Mewn llai na 30 eiliad gallwch ychwanegu rhif ffôn, ffurfweddu'r rhif, a dechrau defnyddio ar unwaith.
 • Rhifau Ffôn Rhyngwladol - Mae Phonewagon yn cynnig rhifau ffôn rhyngwladol mewn dros 80 o wledydd. Mae ein dangosfwrdd syml yn caniatáu ichi chwilio am rif ffôn yn ôl cod gwlad ac ardal. Mewn llai na 30 eiliad gallwch chi ffurfweddu'ch rhif ffôn rhyngwladol a dechrau ei ddefnyddio ar gyfer eich ymgyrchoedd.
 • Rhifau Ffôn Lleol - Profwyd bod rhifau ffôn lleol yn trosi rhifau uwch na di-doll ar gyfer ymgyrchoedd marchnata busnesau bach lleol. P'un a oes angen rhif ffôn lleol arnoch mewn tref benodol iawn neu ddim ond cod ardal leol, mae PhoneWagon yn caniatáu ichi ychwanegu rhifau ffôn lleol mewn llai na 30 eiliad.
 • Rhifau Di-doll - Mae rhifau ffôn di-doll yn wych ar gyfer ymgyrchoedd marchnata cenedlaethol. Gallant roi'r ymddangosiad i'ch cwmni o fod â phresenoldeb cenedlaethol a chynnig ffordd i gwsmeriaid eich galw'n ddi-doll. Yn ein dangosfwrdd gallwch chi ychwanegu rhifau ffôn di-doll yn hawdd o amrywiaeth o opsiynau fel 888, 866, ac eraill. Mae'n cymryd llai na 30 eiliad i ychwanegu rhif ffôn di-doll a'i ffurfweddu.
 • Portiwch Eich Rhifau Ffôn Cyfredol - Ydych chi am ddefnyddio'ch rhif ffôn presennol neu symud y rhifau sydd gennych gyda darparwr olrhain galwadau arall i PhoneWagon? Hawdd. Gallwn symud eich rhifau i PhoneWagon trwy broses o'r enw “porting”. Mae Phonewagon yn gofalu am yr holl waith codi trwm a bydd eich rhifau yn eich cyfrif PhoneWagon mewn dim o dro.
 • Cofnodi Galwadau - Nid yw olrhain galwadau ffôn yn ddigon yn unig. Bydd gwrando ar recordiadau galwadau yn eich helpu i hyfforddi'ch staff i wneud y gorau o'r hyn maen nhw'n ei ddweud i drosi mwy o alwadau yn gwsmeriaid sy'n talu. Mae recordiadau galwadau hefyd yn ffordd wych o fynd yn ôl a bachu darn o wybodaeth y gallech fod wedi anghofio ei hysgrifennu yn ystod yr alwad. Mae PhoneWagon yn eich galluogi i recordio galwadau neu unrhyw un o'ch rhifau ffôn a chwarae neges gyfarch yn ddewisol i adael i'r galwr arall wybod bod yr alwad yn cael ei recordio.
 • WNegeseuon hisper - Mae ein negeseuon sibrwd yn ffordd wych o roi rhywfaint o fewnwelediad i'r asiant neu'r aelod staff sy'n ateb y ffôn o ble mae'r alwad yn dod. Pan fyddant yn ateb yr alwad, gallwch chwarae neges iddynt fel “daw'r alwad hon o'ch ymgyrch cardiau post gyda'r cynnig disgownt gwyliau”. Bellach mae gan asiantau rywfaint o gyd-destun i'r alwad a gallant deilwra sut maen nhw'n rhyngweithio â'r cwsmer yn seiliedig ar y wybodaeth honno. Mae fel cod twyllo sy'n eich helpu chi i ennill.
 • Negeseuon Cyfarch - Mae PhoneWagon yn caniatáu ichi chwarae neges gyfarch i'r galwr ar ddechrau'r alwad. Gallwch ddewis recordio neges gyfarchiad arfer trwy ein hoffer crëwr neges gyfarch hawdd eu defnyddio neu uwchlwytho neges sy'n bodoli o ffeil MP3. Gall negeseuon cyfarch gyflwyno'ch busnes a rhoi argraff broffesiynol i'ch cwsmeriaid neu gallwch adael i'r galwr wybod bod yr alwad yn cael ei recordio.
 • Tagio Galwadau Custom - Mae tagio galwadau yn eich helpu i gategoreiddio, trefnu, neu ddosbarthu'r galwadau yn seiliedig ar ba bynnag feini prawf rydych chi'n edrych i'w olrhain. Mae gennym dagiau sy'n bodoli eisoes fel “plwm newydd”, “rhif anghywir”, “cwsmer presennol”, ac ati. Rydym hefyd yn cynnig y gallu i greu tagiau wedi'u haddasu gyda lliwiau personol yn uniongyrchol o'n dangosfwrdd. Yna gallwch chi redeg adroddiad i weld faint o alwadau (neu faint o alwyr tro cyntaf) a gafodd eu cynhyrchu ym mhob tag.
 • Modrwy ar y Pryd - Mae cynhyrchu plwm yn ymwneud â chyflymder yn unig. Po gyflymaf y byddwch chi'n ymateb, neu'n ateb y ffôn, y mwyaf o arweiniadau y byddwch chi'n eu troi'n gwsmeriaid sy'n talu. Rydym yn cynnig y gallu i ffonio sawl ffôn ar yr un pryd. Bydd y person cyntaf i ateb yn cysylltu â'r galwr. Mae hyn yn helpu i leihau amseroedd aros ar gyfer galwadau i mewn, yn darparu gwell profiad i gwsmeriaid, ac yn cynhyrchu mwy o werthiannau.
 • Cyfrifon Defnyddiwr Diderfyn - Mae PhoneWagon yn caniatáu ichi ychwanegu defnyddwyr diderfyn i'ch cyfrif. Rydym yn cynnig llawer o rolau defnyddiwr gwahanol gyda chaniatâd amrywiol fel y gallwch ddarparu mewngofnodi i bawb a dim ond yr hyn y mae angen iddynt ei gyrchu y gallant ei gyrchu.
 • Cyfrifon Cleientiaid - Mae PhoneWagon wedi'i gynllunio i greu cwmnïau neu leoliadau lluosog ym mhob cyfrif. Mae hyn yn eich galluogi i gadw'ch data ynghlwm wrth y cwmni neu'r lleoliad cywir yn union fel y gwnewch chi yn Google Ads. Gall asiantaethau marchnata ychwanegu eu holl gleientiaid a darparu mewngofnodi ar gyfer pob cleient a fydd ond yn gallu cyrchu eu gwybodaeth eu hunain.
 • Crynodebau E-bost - Ydych chi am dderbyn e-bost gyda'r holl ddata am eich galwadau heb orfod mewngofnodi i'ch dangosfwrdd? Mae PhoneWagon yn cynnig crynodebau e-bost bob dydd, wythnosol neu fisol. Gallwch chi addasu'r e-byst hyn a hyd yn oed eu cael nhw wedi dod o'ch parth. Mae hyn yn caniatáu i asiantaethau marchnata gadw eu brand yn gyson wrth gyfathrebu â chleientiaid.
 • Rhybuddion Galwad E-bost - Mae rhybuddion galwadau e-bost neu hysbysiadau e-bost yn caniatáu ichi anfon e-bost yn awtomatig unrhyw bryd mae galwad newydd gan unrhyw ymgyrch neu gallwch ei osod i anfon am ymgyrchoedd penodol yn unig. Gallwch chi addasu'r e-byst hyn i'w hanfon o'ch parth (hy “notifications@yourdomain.com”) i gynnal brandio cyson wrth gyfathrebu â'ch cleientiaid.
 • Adrodd Uwch - Cyrchu adroddiadau cadarn yn hawdd yn seiliedig ar ddata eich galwad ffôn. Gweler data craff fel pa ymgyrchoedd sy'n gyrru galwadau sy'n trosi'n gwsmeriaid sy'n talu neu faint o alwadau gan alwyr tro cyntaf ac yn fwy na 90 eiliad. Defnyddiwch y data hwn i wneud penderfyniadau craff gyda gwariant hysbysebion a / neu hyfforddi'ch cleientiaid ar sut y gallant wneud gwaith gwell gan drosi'r galwadau yn gwsmeriaid sy'n talu.
 • Rhifau Ffôn Dynamig - Mae rhifau ffôn deinamig yn eich galluogi i olrhain addasiadau galwadau ffôn yn yr un ffordd ag yr ydych yn olrhain trosiadau ffurflenni gwe. Rydyn ni'n rhoi un llinell o god i chi i'w ychwanegu at y wefan neu'r dudalen lanio ac rydyn ni'n gwneud y gweddill. Mae galwadau ffôn yn cael eu tracio i'r sesiwn ymwelwyr ac rydych chi'n cael data ar ble y daeth yr ymwelydd, yr hysbyseb y gwnaethon nhw glicio arni, y dudalen lanio y gwnaethon nhw lanio arni, a chymaint mwy. Creu rhif deinamig yn eich dangosfwrdd mewn llai na 30 eiliad a dechrau olrhain addasiadau galwadau ffôn i gael darlun cyflawn o'r hyn sy'n digwydd gyda'ch ymgyrchoedd marchnata.
 • Olrhain ar Lefel Ymwelwyr ac Allweddair - Rydym yn cynnig olrhain ar lefel ymwelwyr ac allweddeiriau gan ddefnyddio ein rhifau deinamig. Gan y dangosir rhif unigryw i bob ymwelydd, rydym yn gwybod pryd mae'r ymwelydd hwnnw'n galw'r rhif unigryw a ddangosir iddynt ac felly gallwn briodoli eu galwad ffôn i'w sesiwn. Mae hyn yn rhoi data anhygoel o ronynnog inni fel yr allweddair y buont yn chwilio amdano a'r grŵp hysbysebu y daethant ohono.
 • Integreiddiad Google Analytics - Mae Phonewagon yn cynnig integreiddiad uniongyrchol i bob cwmni yn eich cyfrif PhoneWagon gyda Google Analytics. Gallwch chi wthio'ch holl alwadau ffôn i mewn i Google Analytics fel digwyddiadau fel y gallwch chi weld yn union beth sy'n digwydd a faint o drawsnewidiadau rydych chi'n eu gyrru, hyd yn oed o'r digwyddiadau all-lein hyn.
 • Integreiddio Google AdWords - Mae PhoneWagon yn integreiddio'n uniongyrchol â Google Ads (Google Adwords gynt). Gydag un clic, gallwch integreiddio pob cwmni yn eich cyfrif PhoneWagon â'ch cyfrif MCC Google Ads, dewis yr is-gyfrif, ac ar unwaith rydym yn creu gweithred drosi newydd o'r enw PhoneCalls a fydd yn gwthio trosiad i Google Ads ar gyfer pob galwad o'ch deinamig. rhif yn y cwmni hwnnw.
 • Neges Testun Awtomataidd - Creu ateb neges destun ar gyfer galwadau a gollwyd a digwyddiadau eraill. Mae hyn yn eich helpu i gynnwys cwsmeriaid yn eu hoff ddull o gyfathrebu, negeseuon testun, ac yn eu hatal rhag galw cystadleuydd os na fyddwch yn ateb eich ffôn.

Cafwyd PhoneWagon gan CallRail, arweinydd arall ym maes dadansoddeg olrhain galwadau.

Dechreuwch eich Treial Am Ddim gyda PhoneWagon

Datgeliad: Rydyn ni'n hoffi PhoneWagon cymaint fel ein bod ni nawr yn Llysgennad iddyn nhw!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.