Ffonauites: Creu Gwefannau Twnnel Gwerthu a Tudalennau Glanio mewn Munudau Gan Ddefnyddio'ch Ffôn

Twnnel Gwerthu Ffonau a Adeiladwr Gwefan Tudalen Glanio

Efallai y bydd hyn yn gwylltio rhai pobl yn fy niwydiant, ond yn syml, nid oes gan lawer o gwmnïau fodel sy'n cefnogi'r buddsoddiad mewn strategaeth enfawr ar gyfer defnyddio safleoedd a marchnata cynnwys. Rwy'n gwybod cryn dipyn o fusnesau bach sy'n dal i fynd o ddrws i ddrws neu'n dibynnu ar dafod leferydd i gefnogi busnes trawiadol.

Ffonauites: Lansio Tudalennau Mewn Cofnodion

Rhaid i bob busnes gydbwyso amser, ymdrech a buddsoddiad ei berchennog i gynhyrchu'r broses werthu fwyaf effeithlon i ddod â busnes newydd i mewn. Weithiau, mae'r buddsoddiad mewn gwefan mor syml â chrafangio parth a gosod tudalen lanio lân, syml, ymatebol i symudol, wedi'i optimeiddio. Dyna'n union beth Ffonauites ar gyfer…

  1. Dewiswch dempled neu ddechrau o'r dechrau. Mae templedi a wnaed ymlaen llaw yn gosod 2 glic.
  2. Dechreuwch dudalennau adeiladu trwy ychwanegu testun, delweddau, a fideo gyda'u golygydd llusgo a gollwng hawdd.
  3. Brandiwch y wefan gan ddefnyddio'ch parth arfer ac integreiddio unrhyw lwyfannau trydydd parti rydych chi'n eu defnyddio.
  4. Gosod ymatebion awtomataidd gydag e-bost neu SMS dilynol.
  5. Tyfwch eich cyrhaeddiad trwy hysbysebu a chopi wedi'i yrru gan AI.

Mae Phonesites yn cyfuno templedi cadarn, casglu data, a chynnwys wedi'i yrru gan AI i helpu busnesau neu asiantaethau i gyflwyno safleoedd sy'n seiliedig ar dwndwr gwerthu uchel mewn munudau.

Ffonauites wedi helpu dros 10,000 o fusnesau i gynhyrchu dros filiwn o arweinwyr a throsi'r rheini'n filiynau mewn refeniw. Mae Phonesites yn wefan ddi-boen ac yn adeiladwr tudalennau glanio a fydd yn golygu eich bod chi'n cynhyrchu mwy o dennynau, mwy o gwsmeriaid, a mwy o werthiannau. Mae Phonesites yn galluogi busnesau ac asiantaethau bach:

  • Lansio Tudalennau mewn munudau ar unrhyw ddyfais. Mae eu hadeiladwr gwefan yn cynnwys templedi wedi'u haddasu ymlaen llaw, sy'n trosi'n uchel y gallwch eu defnyddio i gael eich gwefan wedi'i hadeiladu mewn munudau'n unig.
  • Casglu Arweinwyr a phenodiadau llyfrau. Adeiladu tudalennau syml sy'n tywys ymwelwyr trwy'ch proses werthu gam wrth gam wrth gasglu data ar hyd y ffordd er mwyn i chi allu dilyn i fyny.
  • Creu Cynnwys - Gallwch gynhyrchu copi marchnata sy'n trosi'n uchel mewn dim ond ychydig o gliciau gydag Awdur AI Phonesite.
  • E-bost Dilynwch - Nid oes angen rhaglen e-bost, mae system e-bost adeiledig Phonesites yn caniatáu ichi anfon apwyntiadau dilynol yn awtomatig.
  • Cael Cymorth - Tap i mewn i Dîm o Arbenigwyr i gynorthwyo gyda galwadau strategaethau 1-ar-1, sgwrs fyw, cymuned breifat, a gweithdai wythnosol.

Unrhyw system rheoli cynnwys (CMS) requires integration capabilities to enhance and add-on features and functionality. Phonesites is no different, with productized integrations to Zapier, Mailchimp, Stripe, Twilio, Vimeo, YouTube, Google ReCaptcha, Facebook Ads, Google Analytics, Hotjar, Calendly, and more.

Dechreuwch Eich Treial Ffonauites Am Ddim

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt ar gyfer Ffonauites ac rwy'n defnyddio fy nghysylltiad cyswllt yn yr erthygl hon.